In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
December 2006
File not found.

Innovatie verankeren binnen de organisatie

Er is niks mis met het innovatieklimaat bij Buys & Partners GGN Gerechtsdeurwaarders in Zeeland. Regelmatig komen medewerkers met nieuwe ideeën. Alleen door tijdgebrek zijn ze lastig te realiseren. Syntensadviseur Robert Bakker helpt het Zeeuwse bedrijf om innovatie onderdeel te laten zijn van het dagelijkse werkproces.

De noodzaak om te innoveren, is bij Buys & Partners duidelijk aanwezig. Het bedrijf krijgt te maken met meer concurrentie , doordat deurwaarders het alleenrecht binnen een regio verloren hebben. Ook past innovatie prima bij hun ISO9001-kwaliteitssysteem. Binnen het bedrijf zijn er genoeg goede ideeën om de toegevoegde waarde te verbeteren, maar er is te weinig tijd om deze te realiseren. Onder begeleiding van Syntensadviseur Robert Bakker vormde Buys & Partners een projectteam van medewerkers. Dit team had als taak om een nieuw idee te vertalen naar de praktijk en te zorgen dat het ook tot uitvoering werd gebracht binnen de organisatie.

Uitvoerend student
Bakker licht toe: "Aanvankelijk was het de bedoeling dit innovatieteam ook het uitvoerende werk te laten doen, maar door tijdsdruk bleek dit lastig. We hebben toen een student bedrijfsinformatica van de Hogeschool Zeeland ingezet die het uitvoerende gedeelte van het team op zich heeft genomen. Het innovatieteam bleef als begeleidingscommissie van de stagiair actief." Om voortaan innovatieve ideeën in de organisatie te verankeren, werkt Buys & Partners nu een aanpak uit die bij ieder nieuw idee gevolgd kan worden. "Alleen op die manier kan je het innovatievermogen blijvend verhogen," aldus Syntensadviseur Bakker.

Dossierdetective
Financieel Directeur Paul Borm vertelt wat deze nieuwe aanpak tot nu toe voor zijn bedrijf heeft opgeleverd: "Het verbeteren van de communicatie tussen onze binnen- en buitendienst. Hiervoor hebben we de functie van dossierdetective in het leven geroepen. Deze persoon vormt de schakel tussen beide partijen. Vaak bevatten de dossiers, die de deurwaarders mee moeten nemen op hun route, niet de meest actuele gegevens. De dossierdetective controleert de stukken die een deurwaarder nodig heeft en vult ze waar nodig aan. Hierdoor loopt een aantal zaken beter dan voorheen." Ook gaat het Zeeuwse bedrijf efficiënter om met de routes die deurwaarders moeten afleggen. "Bijna elke dag bezoeken onze vier gerechtsdeurwaarders alle eilanden. We voeren alle adressen op kantoor in en berekenen de meest efficiënte route. Deurwaarders rijden nu geen onnodige kilometers meer en dat bespaart veel tijd,"aldus de financieel directeur.

Samenwerken
In het jaarplan van Buys & Partners is nu ruim aandacht voor de innovatieve plannen die vanuit de organisatie worden aangedragen. Naast het verbeteren van de interne organisatie, hebben de Zeeuwse gerechtsdeurwaarders nu ook een antwoord gevonden op de toenemende concurrentie. Ze zijn verschillende samenwerkingsverbanden aangegaan om interessant te blijven voor klanten. Het bedrijf int bijvoorbeeld voor een aantal Belgische gemeenten de parkeerboetes die Nederlanders in het buurland hebben gekregen.

Meer Informatie
Internet: www.buyspartners.ggn.nl
Internet: www.syntens.nl


...inspireert
Monique Velzeboer inspireert startende ondernemers

...beheert
Betrouwbaar vermogensbeheer

...groeit
Logistieke kansen in de Zeeuwse Delta

...onderneemt
Onbekend maakt onbemind

...verankert
Innovatie verankeren binnen de organisatie

...werkt
Aantal banen in Zeeland groeit flink

...netwerkt
Netwerken op Nieuwjaarsbijeenkomst KvK

....loont
Duurzaam Ondernemen loont!

...confronteerd
Alleen het bundelen van kennis geeft het beste resultaat

...vertrouwd
"Accountant is de vertrouwenspersoon van het MKB"

...wint
Online boekhouden als financiële cockpit

...levert aan
Lastenverlichting en eenvoudige informatie-uitwisseling

...verandert
Basel II heeft grote gevolgen voor bedrijfsleven

...kiest
Kiezen voor een kantoor met vergunning of niet?

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...luncht
Kerstlunch OCG in teken Maintenance Valley

...spreekt
De Feyter Group wint BOS 2006

...bracht op
Behoud Hoogaars 'wint' JKW Veiling

...stijgt
Sprekende cijfers kantorenmarkten derde kwartaal 2006