In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
December 2006
File not found.

Lastenverlichting en eenvoudige informatie-uitwisseling

De Nederlandse taxonomie is een hulpmiddel waarmee alle ondernemers gemakkelijk en efficiënt hun verplichte financiële rapportages elektronisch kunnen aanleveren. Dit gebeurt met hulp van de zogenaamde XBRL standaard (eXtensible Business Reporting Language. Vanaf 1 januari 2007 is dit mogelijk Zakelijk West-Brabant lijkt nog niet echt warm te lopen voor de zogenaamde XBRL-standaard. "Jammer, want de taxonomie kan ondernemers concrete lastenverlichting en heel veel gemak opleveren."


Ondertekening convenant XBRL door minister G. Zalm van Financiën en Jan de Jonge.

Aldus ICT manager Cock van Gessel en accountant Roland Dingenouts van ESJ Accountants & Belastingadviseurs. Zij zetten hun vertrouwen in de Nederlandse taxonomie kracht bij met een vergelijkende case. Een Duitse kelner, een Franse kok, een Nederlandse bedrijfsleider en een Engelse keukenhulp beginnen een Bourgondisch restaurant in Breda. De Duitse kelner spreekt een beetje Nederlands, de Franse kok heeft ooit een cursus Engels gevolgd, de Engelse keukenhulp gaat ervan uit dat iedereen Engels spreekt en de Nederlandse bedrijfsleider spreekt alle talen op vakantieniveau.

Na de opening blijkt dat veel cliënten de kookkunsten van de kok waarderen, maar dat de gerechten er vaak anders uitzien dan verwacht. De kelner kan de opmerkingen moeilijk overbrengen aan de kok. De gerechten zijn voorzien van nummers, maar afwijkingen hierop (zonder zout, extra slagroom) komen niet altijd goed door. De kok stuurt zijn keukenhulp drie keer per week naar de groothandel voor bestellingen, maar telkens moet hij zelf terug omdat de keukenhulp met het verkeerde terugkomt.

Cliënten die willen reserveren, ervaren de taalproblemen. De Nederlandse bedrijfsleider begrijpt dat het restaurant op deze manier geen lang leven beschoren is. Hij roept iedereen bij elkaar. Samen besluiten ze een cursus Nederlands te volgen en afspraken te maken over de gerechten en ingrediënten. De moraal. Door dezelfde taal te gebruiken en afspraken te maken over wat we nu precies bedoelen met een portie friet of een biefstuk, werkt alles sneller en beter. De afspraken zijn niet wettelijk verplicht, maar iedereen heeft er voordeel bij.

Taxonomie en XBRL
"Taxonomie en XBRL werken precies zo", vertellen Van Gessel en Dingenouts. "XBRL is een standaardtaal voor het verzamelen, verwerken en uitwisselen van financiële en zakelijke gegevens. Door digitale bestanden in dezelfde standaardtaal uit te wisselen, verloopt verslaglegging sneller en efficiënter. Bovendien is er minder kans op fouten, omdat gegevens niet steeds opnieuw hoeven te worden ingevoerd en geïnterpreteerd." De taxonomie is een set met afspraken. In het restaurant spreken ze af dat een biefstuk 150 gram weegt en een portie friet 100 gram (ongezouten). "Binnen de Nederlandse taxonomie hanteren alle partijen dezelfde definities voor begrippen bijvoorbeeld als winst en omzet." Bij dit alles hebben ondernemers te maken met vragende partijen. "Bij het restaurant zijn dit de gasten en de groothandel. In het geval van de Nederlandse taxonomie zijn de vragende partijen per 1 januari 2007 de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst en het CBS. Ongetwijfeld komen daar op termijn instanties bij, bijvoorbeeld banken."

Kostenverlaging op informatievergaring
De taxonomie is bedoeld om kostenverlagend te zijn op informatievergaring. "Omdat alle financiële rapportages dezelfde definities hanteren, hoeven ondernemers gegevens slechts één keer te verzamelen. Vervolgens maak je voor alle financiële rapportages gebruik van diezelfde informatie. Er hoeft niets te worden omgerekend. Alles heeft dezelfde definitie. Verder is er sprake van digitale communicatie met de accountant en vragende partijen. Klant, accountant en vragende partijen ontmoeten elkaar op een webpagina waar ze financiële stukken klaarzetten, toevoegen en accorderen. Hierdoor ontstaan een gestructureerde gegevensuitwisseling en dossiervorming. Het deponeren van bijvoorbeeld de jaarstukken gaat dan volledig digitaal."


Roland Dingenouts, Accountant en Cock van Gessel, ICT Manager van ESJ Accountants & Belastingadviseurs.

Vooralsnog is het aan de accountants om het voortouw te nemen. ESJ is hiertoe convenantpartner geworden van het Nederlands Taxonomie Project. "We willen per 1 januari 2007 in ieder geval de publicatiestukken voor kleine ondernemingen digitaal deponeren bij de Kamer van Koophandel." Ondernemers moeten vervolgens zorgen voor een goede administratieve werkomgeving door hun administratieve software te updaten zodat zij gebruik kunnen maken van XBRL-bestanden. "Softwareontwikkelaars maken momenteel alle financiële pakketten XBRL'proof'. Het is dan zaak dat ondernemers de koppeling maken tussen de huidige grootboekrekeningen en het nieuwe softwarepakket. Dit is een eenmalige en eenvoudige actie. De accountant kan dit ook voor de ondernemers doen."

Meer doeleinden
De Nederlandse taxonomie heeft direct invloed op de dienstverlening van accountants. "De adviserende rol van de accountant neemt mede toe omdat gegevens sneller en eenduidiger beschikbaar komen. Het uitwisselen van gestandaardiseerde gegevens is kostenbesparend." Van Gessel en Dingenouts verwachten dat de Nederlandse taxonomie op termijn meer doeleinden gaat dienen. "Gegevens zijn een-op-een vergelijkbaar, dus is benchmarking goed mogelijk. We denken dat banken in de toekomst XBRL zullen eisen, zodat ze dan een eenduidig en snel inzicht hebben in financiële gegevens, bijvoorbeeld bij kredietbeoordelingen. Voortdurende toegang tot dynamische informatie is een absoluut voordeel van de Nederlandse taxonomie."


...inspireert
Monique Velzeboer inspireert startende ondernemers

...beheert
Betrouwbaar vermogensbeheer

...groeit
Logistieke kansen in de Zeeuwse Delta

...onderneemt
Onbekend maakt onbemind

...verankert
Innovatie verankeren binnen de organisatie

...werkt
Aantal banen in Zeeland groeit flink

...netwerkt
Netwerken op Nieuwjaarsbijeenkomst KvK

....loont
Duurzaam Ondernemen loont!

...confronteerd
Alleen het bundelen van kennis geeft het beste resultaat

...vertrouwd
"Accountant is de vertrouwenspersoon van het MKB"

...wint
Online boekhouden als financiële cockpit

...levert aan
Lastenverlichting en eenvoudige informatie-uitwisseling

...verandert
Basel II heeft grote gevolgen voor bedrijfsleven

...kiest
Kiezen voor een kantoor met vergunning of niet?

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...luncht
Kerstlunch OCG in teken Maintenance Valley

...spreekt
De Feyter Group wint BOS 2006

...bracht op
Behoud Hoogaars 'wint' JKW Veiling

...stijgt
Sprekende cijfers kantorenmarkten derde kwartaal 2006