In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
December 2006
File not found.

Rabo Symposium:
Logistieke kansen in de Zeeuwse Delta

Om Zuidwest Nederland als logistieke regio te laten groeien, is de spoedige aanleg van een grootschalige containerterminal van eminent belang. Met zijn ligging aan het open water en directe verbindingen met het Europese hoofdwegen-, spoor en binnenwaterennet, is de Zeeuwse Delta dé logistieke as voor de regio.


Ruime gelegenheid om te netwerken.

Tijdens het drukbezochte Rabo Symposium 'Zuidwest Nederland: logistieke as of logistiek moeras' op 25 oktober jl. in het Scheldetheater in Terneuzen zijn de kansen voor ondernemers rondom Vlissingen, Terneuzen en Moerdijk belicht vanuit mondiaal, nationaal en regionaal perspectief. De allesomvattende conclusie is dat Zeeland, om de boot niet te missen, haast moet maken met de bouw van de Westerschelde Container Terminal (WCT).

Kring Zuidwest Nederland
Aanleiding tot dit symposium vormde de presentatie van het onderzoek naar de logistieke kansen in Zuidwest Nederland dat de stafgroep Kennis en Economisch Onderzoek van Rabobank Nederland heeft uitgevoerd ter gelegenheid van de fusie per 1 januari 2007 van de Rabobank Kringen Zeeland Delta en West-Brabant tot de nieuwe Kring Zuidwest Nederland. Met het symposium moet antwoord worden verkregen of Zuidwest Nederland de logistieke as is of een logistiek moeras.

Belangrijke parels
Hans ten Cate, lid Raad van Bestuur Rabobank Nederland licht de conclusies van het onderzoeksrapport nader toe. "Zeeland leeft met water, het heeft de provincie en haar inwoners gevormd en haar rijkdom en welvaart gebracht. Ook heeft het water het gebied meermalen op de proef gesteld. Maar het heeft tevens belangrijke economische parels van de regio gevormd: de visserij, een unieke kust en meerdere havens.

Hans ten Cate, lid Raad van Bestuur Rabobank Nederland.

Het uitbouwen van die goed geoutilleerde havens en hun omgeving met containers en logistieke bedrijvigheid kan snel bijdragen aan een sterke en duurzame economie met voldoende ontplooiingskansen. Daartoe moeten de Zeeuwen wel samenwerken, zowel onderling als met andere havensteden zoals Rotterdam én met het bedrijfsleven. Het vervoer van goederen per container is de afgelopen twintig jaar vertienvoudigd en groeit nog steeds. Eenderde van de wereldhandel wordt vervoerd per container. Als Zeeland wil profiteren van zijn unieke ligging tussen Rotterdam en Antwerpen, is aansluiting op het mondiale containervervoer noodzakelijk. Voor de exploitatie van de WCT is de voortdurende betrokkenheid en interesse van de invloedrijke Antwerpse containerterminaloperator HesseNoordNatie van belang. Wij hopen dat de Provincie Zeeland onze mening deelt dat de WCT zo spoedig mogelijk moet worden gerealiseerd."

BLØF
Directeur Buitenlandse Investeringen van het Ministerie van Economische Zaken Jochum Haakma ziet eveneens kansen voor Zeeland als logistiek draaipunt. Hij sluit zich aan bij de woorden van Hans ten Cate en schetst ter illustratie de gang van zaken in China, waar hij jarenlang voor dit ministerie verbleef. "In de tijd dat Nederland discussieert over de komst van de Tweede Maasvlakte, heeft Sjanghai al diverse nieuwe havens voor de kust aangelegd. Daar heerst de Rotterdamse mentaliteit van 'geen woorden, maar daden'. We moeten ervoor waken dat schepen ons land niet voorbij varen. Nederland is interessant voor buitenlandse investeerders. Echter, zij kennen maar één haven: Nederland!

Het goud zit in de grond...

Daarom is samenwerking van de havens van essentieel belang. Dat is helaas niet onze sterkste eigenschap. Hetzelfde geldt voor acquireren. We moeten ons ook beter presenteren en meer gebruik maken van de expertise en het netwerk van onze mensen in het buitenland. Moeilijk is dat niet, Nederland staat hoog aangeschreven in bijvoorbeeld het Verre Oosten. Bovendien behoren de Nederlandse bedrijfskosten en fiscale lasten tot de laagste in West-Europa, wat investeren aantrekkelijk maakt. En Zeeland heeft Bløf! Bluf is wat de Zeeuwen nodig hebben om mondiaal een aantrekkelijke economische speler te worden, maar daarvoor zijn zij nog steeds te bescheiden. De band heeft dat juist verwoord in het slot van 'Aan de kust': "Omdat ze nooit kunnen kiezen tussen goed en niet zo kwaad. Maar dat is zoals het gaat, hier aan de kust, de Zeeuwse kust."

Innovatief
Jack Kloosterboer (directeur Kloosterboer Groep, Vlissingen-Oost) en Arn van der Vorst (directeur Mepavex, Bergen op Zoom) zijn twee innovatieve logistieke dienstverleners. Kloosterboer is gespecialiseerd in op- en overslag van koel- en vriesladingen, Mepavex in hoogwaardige logistieke diensten en transportmogelijkheden. Vooruitlopend op de WCT heeft Kloosterboer in Vlissingen-Oost zelf een containerterminal aangelegd. Daar kunnen geen zeeschepen afmeren, wel zeetaxi's die de lading vanuit de havens van Rotterdam en Antwerpen aanvoeren. Als de WCT er niet komt, schroomt Kloosterboer niet, zich elders te vestigen. Mepavex wil klanten, voor wie zij de hele logistieke keten kunnen verzorgen. Dat werkt efficiënt en kostenbesparend.

Snelheid is geboden
Onder leiding van managementgoeroe René Buck wordt het symposium afgesloten met een paneldiscussie waarvoor gedeputeerde Economische Zaken Provincie Zeeland Maria le Roy en arbeidsdeskundige Léon Ceelen van Koninklijk Vervoer Nederland zich bij de sprekers voegen. Ondanks de vereiste vergunningenstroom voor de WCT zijn de panelleden unaniem van mening dat Zuidwest Nederland voldoende potentie heeft om de logistieke as te worden. Het goud zit in de grond en moet snel worden gedolven!


...inspireert
Monique Velzeboer inspireert startende ondernemers

...beheert
Betrouwbaar vermogensbeheer

...groeit
Logistieke kansen in de Zeeuwse Delta

...onderneemt
Onbekend maakt onbemind

...verankert
Innovatie verankeren binnen de organisatie

...werkt
Aantal banen in Zeeland groeit flink

...netwerkt
Netwerken op Nieuwjaarsbijeenkomst KvK

....loont
Duurzaam Ondernemen loont!

...confronteerd
Alleen het bundelen van kennis geeft het beste resultaat

...vertrouwd
"Accountant is de vertrouwenspersoon van het MKB"

...wint
Online boekhouden als financiële cockpit

...levert aan
Lastenverlichting en eenvoudige informatie-uitwisseling

...verandert
Basel II heeft grote gevolgen voor bedrijfsleven

...kiest
Kiezen voor een kantoor met vergunning of niet?

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...luncht
Kerstlunch OCG in teken Maintenance Valley

...spreekt
De Feyter Group wint BOS 2006

...bracht op
Behoud Hoogaars 'wint' JKW Veiling

...stijgt
Sprekende cijfers kantorenmarkten derde kwartaal 2006