In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Augustus 2005
File not found.


Columns
drs. P.J.H. den Hartog
mw. E.P. Veneklaas Slots
WIA - 2 jaar na invoering
drs. P.J.H. den Hartog consultant
Den Hartog - PersoneelsAdviesDienst in Goes
Veel werkgevers denken dat de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) een voorziening is voor de arbeidsongeschikte medewerker, die door het UWV wordt uitgevoerd. De wet is er echter voor bedoeld om zowel de werknemers als de werkgevers (financieel) te prikkelen om er alles aan te doen om de gedeeltelijk arbeidsongeschikten aan het werk te houden of te helpen.

Bij de WIA-keuring wordt eerst beoordeeld of de werkgever en werknemer in de voorgaande 2 jaar zich voldoende hebben ingespannen om de arbeidsongeschikte medewerker te plaatsen in een functie die nog wel uitgevoerd kan worden. Is deze functie niet bij het eigen bedrijf aanwezig, dan wordt beoordeeld of de medewerker voldoende is begeleid naar een functie buiten het bedrijf. Valt deze beoordeling negatief uit, dan wordt de WIA-keuring niet in behandeling genomen en blijft de medewerker nog maximaal 1 jaar langer op de loonlijst staan van de werkgever.

De WIA kent enkele categorieŽn waarin de arbeidsongeschikte medewerker op basis van verdiencapaciteit kan worden ondergebracht. Is de medewerker minder dan 35% arbeidsongeschikt, dan krijgt hij/zij geen uitkering en moet genoegen nemen met een inkomensval. Kan de werkgever hem/haar met de beperkingen niet plaatsen in de eigen onderneming, dan kan de medewerker zich melden bij het CWI. Is het CWI van oordeel, dat er te weinig reÔntegratie-inspanningen zijn verricht, dan krijgt de medewerker geen WW en blijft nog een jaar in dienst van de werkgever.

Naast de volledige afkeuring kent de WIA nog de categorieŽn 35% tot 80%. Wanneer een medewerker tot deze categorie wordt gerekend (een groot deel van de afkeuringgevallen behoort daartoe) dan blijft de werkgever gedurende 10 jaar na afkeuren via een gedifferentieerde premie de kosten voor deze medewerker zelf dragen.

Mijn advies is, begin vroeg met begeleiding en reÔntegratie van uw arbeidsongeschikte medewerker, dat kan u veel geld sparen in de daarop volgend jaren. De kosten zijn toch al hoog genoeg.
...bepleit
BZW bepleit nieuwe economische impulsen

...bouwt
Hoog serviceniveau in verzekeringen

...plaatst
Onafhankelijke toetsing zet Twinpaal in de markt

...organiseert
Kennis stroomt via innovatiecluster naar MKB

...bespaart
Kwart minder regels voor Zeeuws bedrijfsleven

...handelt
Internationale Handelsdag op 17 april in Bergen op Zoom

...in't kort
Zeeland geliefd bij starters

....rijdt
zakelijk onderweg

...gedraagt zich
Zeeuwse advocaten gedragen zich keurig

...voorkomt
Voorkomen is beter dan genezen

...bewijst
Meer dan een kostenpost

...onderneemt
Ondernemen met Netwerk Notarissen

...belegt
De beleggingsadviseurs

...vernieuwt
Een nieuw gezicht voor de Ondernemer

...begint
OfficiŽle opening Kreeftenseizoen

...communiceert
Nieuw elan CommunicatieNet

...boost
Roer gaat om bij Junior Kamer

...kijkt vooruit
Goede vooruitzichten kantorenmarkt