In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juli 2007
File not found.

Binnen 10 jaar met groot binnenschip naar Parijs
Betere vaarroute leidt tot minder verkeersopstopping

Op voorspraak van Frankrijk en met veel Europees geld wordt tot 2016 gewerkt een hoogwaardige binnenvaartverbinding tussen de Schelde en de Seine. Voor de Zeeuwse havens betekent dit een betere bereikbaarheid van het achterland. De verbetering van deze noord-zuidroute kan de positie van Zeeland als logistiek knooppunt veranderen. Ook zullen nieuwe activiteiten waaraan in Zeeland wordt gewerkt, zoals de ontwikkeling van grootschalige containeroverslag en het Bio Park Terneuzen, een groter achterland krijgen door de verbeterde bereikbaarheid per binnenvaart.


De komende jaren wordt er een 106 km lang kanaal gegraven tussen de rivier Oise bij Compiegne en het kanaal Duinkerken-Schelde bij Cambrai. Het kanaal zorgt voor een directe verbinding tussen de Schelde en de Seine.

Dit blijkt uit een eerste verkenning in opdracht van de Kamer van Koophandel en Zeeland Seaports naar de economische en logistieke betekenis van het binnenvaartproject 'Seine Nord Europe'. Het onderzoek is uitgevoerd als afstudeerproject voor een studie aan de NHTV in Breda.
De komende jaren wordt er een kanaal gegraven tussen de Franse steden Cambrai en Compiegne. Dit kanaal zorgt voor een directe verbinding tussen de rivieren de Schelde en de Seine. Het kanaal moet in 2012 bevaarbaar zijn. Ook in België en in het grensgebied met Frankrijk moeten diverse trajecten (Leie, ringvaart Gent) worden verbeterd, deze werken zullen in 2016 gereed zijn.

Nu gebeurt het vervoer van goederen van en naar Nederlandse en Belgische havens grotendeels per binnenvaart. Het Zeeuws beleid is er op gericht om voor de havens het gebruik van binnenvaartschepen in het achterlandvervoer sterk te stimuleren. In Frankrijk voert het wegvervoer echter de boventoon en is qua volume ook het vervoer per spoor veel belangrijker dan over het water. Door verbetering van de route tussen de Schelde en de Seine is de verwachting dat het goederenvervoer per binnenvaartschip tussen beide vaargebieden tot 2020 zal verdrievoudigen, een groei van 5 naar 15 miljoen ton per jaar. Het transport over de weg zal daardoor afnemen. Dit moeten leiden tot minder verkeersopstoppingen.

Spitsen
De route, die er nu ligt, heeft tal van knelpunten en is slechts bevaarbaar voor zogenaamde 'Spitsen', een basisschip 'klasse I' met een laadvermogen van max. 400 ton. In 2012 zal de route bevaarbaar worden voor 'Rijnschepen' van 1.500 ton. In 2016 zullen zelfs 'klasse Vb-schepen' (tweebaksduwvaart) met een laadvermogen van max. 4.400 ton vanaf het Kanaal Gent-Terneuzen verschillende Franse havens zoals Duinkerken, Le Havre en Rouen kunnen bereiken, evenals de steden Lille en Parijs. In dit economisch hart van Frankrijk zijn belangrijke productielocaties voor chemische, agrarische, bouwmaterialen en automobielindustrie én tal van terminals gevestigd. Ook telt dit gebied een extra afzetmarkt van miljoenen inwoners.

Chemie en agribusiness
Uit de verkenning komt naar voren dat voor het vervoer van bulkgoederen zoals chemische, agrarische producten en bouwmaterialen de eerste effecten worden verwacht. Door de verwachte toename van goederenvervoer over deze nieuwe verbinding kan ook het achterland voor containeractiviteiten in de regio worden vergroot. Daardoor heeft Zeeland een extra troef in handen voor een grootschalige op- en overslag van containers. Waarbij de Zeeuwse havens als knooppunt voor zowel de reeds sterke oost-westroute als de te verbeteren noord-zuid route kan worden gebruikt. Ook voor een project als Bio Park Terneuzen kan deze verbeterde binnenvaartverbinding een extra stimulans zijn.
In het verkennende onderzoek is veel informatie over het investeringsproject zélf en over de hooggespannen (Franse) verwachtingen opgenomen. In Nederland (en in België) is nog maar weinig studie verricht naar de te verwachten effecten van de verbinding. Voor deze eerste verkenning zijn zo'n 20 (grotere) bedrijven in het Zeeuwse havengebied gevraagd naar hun verwachtingen over het 'Seine Nord Europe'-project.

De komende maanden willen de Kamer van Koophandel en Zeeland Seaports de uitkomsten van de studie bespreken met het bedrijfsleven in de haven en deskundigen op het gebied van havenontwikkelingen. De Kamer wil inventariseren hoe Zeeland het best in kan spelen op deze verbetering van de infrastructuur naar het Zuiden.

Meer informatie:
Kamer van Koophandel, Paul Geertman,
telefoon (0118) 67 35 38


...destilleert
Ambachtelijke destilleerderij

...woont
Aquacultuur in Noord-Beveland

...vertrekt
Burgemeester vertrekt

...peilt
Nog steeds een dikke zeven

...zit
De stoel

...kijkt
De stand van zaken

...produceert
Samenwerking leidt tot maatwerk

....innoveert
Syntens feliciteert STN uit Hulst met de Zeeuwse Innovatieprijs EMERGO 2007

...vaart
Betere vaarroute leidt tot minder verkeersopstopping

...wint
Win 1000 euro met je ondernemingsplan

...hapt
Zien en gezien worden op sfeervolle Haringparty

...rijdt
Zakelijk onderweg

...filosofeert
Delta moet samen optrekken

...koestert
Trots zijn op Zeeuws-Vlaanderen

...studeert
Toerisme op Reynaertcollege

...fietst
Sportief netwerken op Tour Culinair

...verwent
De gast wil verwend worden

......campeert
Van camping tot multinational

...herleeft
Historie herleeft op Middelburgse grachten

...vermaakt
Neeltje Jans: een mix van educatie en vermaak

...speelt
Ook bij slecht weer spelen aan zee

...zeilt
Watersport: voor elk wat wils

...bestuurt
Toerisme als motor van de economie

...runt
Hbo- opleiding voor campingbaas

...verhuurt
Werk maken van vakantie

...reikt uit
Eeuwige roem dankzij Emergo

...vertegenwoordigt
Primeurs op Contacta 2007

...vangt
Mosselen zijn emotie

...groeit
Zeeland heeft economische wind mee