In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juli 2007
File not found.

Neeltje Jans: een mix van educatie en vermaak

Met 320.000 bezoekers per jaar is Deltapark Neeltje Jans op Schouwen-Duiveland één van de topattracties van Zeeland. Neeltje Jans wordt zowel door dagjesmensen als verblijfsrecreanten veelvuldig bezocht, waaronder jaarlijks tienduizenden Oosterburen. Jaarlijks togen er ook zo'n 1.700 groepen naar het Deltapark op Burgh-Haamstede: groepen uit het onderwijs, personeels- en sportverenigingen, nationale en internationale delegaties, etcetera.

door Henk van de Voorde


De stormvloedkering het meet ambitieuze onderdeel van de Deltawerken.
Foto: Neeltje Jans

De ontwikkeling van een staatsgelieerd museum tot een ondernemende BV is dan ook florissant uitgepakt. Neeltje Jans is een themapark dat belevenissen regisseert in het kader van Deltawerken, kust en zee. Hiermee onderscheidt het zich van vele andere attractieparken. Neeltje Jans is een dagattractie met een duidelijke maatschappelijke doelstelling. "Het succes is te danken aan de mix van educatie en vermaak waardoor een zeer brede doelgroep wordt bereikt. Het lijkt soms wel een spagaat tussen deze twee begrippen, maar dan wel met hele mooie benen", aldus public relations medewerker Ted Sluijter die al vanaf het eerste uur (sinds 1979) aan Neeltje Jans verbonden is. Het aantal attracties is in de loop der jaren fors uitgebreid.

Plaza
Anno 2007 omvat het Deltapark naast het in 2003 gereedgekomen multifunctionele hoofdgebouw Deltaplaza: Delta-Expo, Expositie Ramp 1953, Stormvloedkering, Zeeland Veilig, Film Delta-Finale, Aquapolis, 3D-film Waterworld, Eten uit Zee, Zeehondenbassin, Waterspeelplaats, Waterpaviljoen met expo Walvis Wereld, Rondvaart Nationaal Park Oosterschelde, Max de Mammoet, Waterglijbaan, Orkaanmachine, Moby Dick, Parktrein, Speelstrand en speelboot. "Wij zitten in de attractiebranche en als je daar niet tijdig innoveert, moet je flink inleveren. We investeren continu in nieuwe ideeën om zo goed mogelijk in te spelen op de (veranderende) wensen van de gast/recreant. Gelukkig heeft Neeltje Jans als marktopererende partij volop mogelijkheden om zich te ontwikkelen, zowel fysiek (er is volop ruimte) als financieel. Het overkoepelende thema is natuurlijk zeer interessant: water, kustverdediging, milieu. We zijn begonnen als museum over de deltawerken. Tegenwoordig wordt Neeltje Jans gezien als òf vermaak met een educatief sausje, òf educatie met een vermaaksausje."

Werkeiland
De roots van het huidige Deltapark liggen in het publieksvoorlichtingscentrum op het werkeiland Neeltje Jans in het kader van de Oosterscheldestormvloedkering, het ambitieuze laatste onderdeel van de Deltawerken. Jarenlang breidde het centrum uit en werd de informatie geactualiseerd naar de stand van de bouw van de Oosterscheldekering. Op 4 oktober 1986 heeft Koningin Beatrix de Oosterscheldestormvloedkering officieel in gebruik genomen. De kering is gebouwd met - zeker voor die tijd - zeer moderne technieken. Speciaal hiervoor werd, voor een half miljard gulden, een vloot futuristische vaartuigen gebouwd. De bouwkosten van de stormvloedkering bedroegen in totaal 5,5 miljard gulden. De Oosterscheldekering, gebouwd in drie bestaande stroomgeulen, moet Zeeland bij gevaarlijk hoogwater tegen de opdringende zee beschermen. Dit gebeurt door de 62 schuiven in het bouwwerk te sluiten. Die situatie doet zich gemiddeld twee keer per jaar voor. De stroomgaten staan de rest van het jaar open, zodat het getij vrij in en uit kan stromen. Hierdoor is het waardevolle Oosterschelde-milieu bewaard gebleven. Dat is van groot belang voor onder andere de half miljoen watervogels die er verblijven, en voor de vermaarde oester- en mosselcultuur.

Ramp
De kiem van Neeltje Jans ligt uiteraard in een zeer droeve gebeurtenis: de watersnoodramp uit 1953. "Daar ontlenen we onze legitimatie aan. De catastrofe in 1953 was aanleiding voor het Deltaplan. Bepaalde technieken werden wereldwijd voor het eerst in de Deltawerken toegepast. Vandaar dat er zo vaak door buitenlandse delegaties (uit Amerika, Japan, Zuid-Korea, etc.) een bezoek wordt gebracht aan Neeltje Jans. In de ogen van de rest van de wereld zijn de Nederlanders een volkje dat heel snel en adequaat kan reageren", aldus Ted Sluijter.


Ted Sluijter, medewerker van het eerste uur.
Foto Neeltje Jans

Hij voltooide de bosbouwschool en is altijd een grote liefhebber van de natuur gebleven. Zijn natuurbeschermingsachtergrond komt hem goed van pas tijdens zijn dagelijkse werkzaamheden bij Neeltje Jans. "Het gaat niet alleen om het technische verhaal. Waarom is deze open dam vijf keer zo duur dan een dichte dam? Dankzij de open dam kunnen flora en fauna goed gedijen in en rondom de Oosterschelde. De open stormvloedkering gaat open als het kan en gaat dicht als het moet. De kering is resultaat van het typische Nederlandse poldermodel van consensus."


...destilleert
Ambachtelijke destilleerderij

...woont
Aquacultuur in Noord-Beveland

...vertrekt
Burgemeester vertrekt

...peilt
Nog steeds een dikke zeven

...zit
De stoel

...kijkt
De stand van zaken

...produceert
Samenwerking leidt tot maatwerk

....innoveert
Syntens feliciteert STN uit Hulst met de Zeeuwse Innovatieprijs EMERGO 2007

...vaart
Betere vaarroute leidt tot minder verkeersopstopping

...wint
Win 1000 euro met je ondernemingsplan

...hapt
Zien en gezien worden op sfeervolle Haringparty

...rijdt
Zakelijk onderweg

...filosofeert
Delta moet samen optrekken

...koestert
Trots zijn op Zeeuws-Vlaanderen

...studeert
Toerisme op Reynaertcollege

...fietst
Sportief netwerken op Tour Culinair

...verwent
De gast wil verwend worden

......campeert
Van camping tot multinational

...herleeft
Historie herleeft op Middelburgse grachten

...vermaakt
Neeltje Jans: een mix van educatie en vermaak

...speelt
Ook bij slecht weer spelen aan zee

...zeilt
Watersport: voor elk wat wils

...bestuurt
Toerisme als motor van de economie

...runt
Hbo- opleiding voor campingbaas

...verhuurt
Werk maken van vakantie

...reikt uit
Eeuwige roem dankzij Emergo

...vertegenwoordigt
Primeurs op Contacta 2007

...vangt
Mosselen zijn emotie

...groeit
Zeeland heeft economische wind mee