In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juli 2007
File not found.

Toerisme als motor van de economie

Recreatie en toerisme is het allerbelangrijkste voor de gemeente Sluis. Het is absoluut de motor van de economie in West-Zeeuws-Vlaanderen. Vrijwel alle branches in de gemeente Sluis plukken er de vruchten van. Natuurlijk zijn we ook blij met de bedrijvigheid op de industrieterreinen, maar qua werkgelegenheid staat deze in de schaduw van wat de sector recreatie en toerisme aan banen genereert. Het belang van het toerisme is gigantisch, maar tegelijkertijd houdt het ook kwetsbaarheid in. Als de klad in de economie komt, betekent dat voor ons een groot probleem. Daarom is het qua risicospreiding prettig dat Zeeland drijft op meerdere economieën", aldus wethouder Leen Wille (PvdA) van recreatie & toerisme.

door Henk van de Voorde


Wethouder Leen Wille van recreatie & toerisme is geboren en getogen aan de West-Zeeuws-Vlaamse kust.
Foto: Camile Schelstraete duofoto

SLUIS - De geboren en getogen West-Zeeuws-Vlaming is sinds 7 december 2006 terug aan het bestuurdersfront, na een 'kabinetscrisis' in de gemeente Sluis. Zijn portefeuille omvat tevens financiën, Gebiedsplan Natuurlijk Vitaal (inclusief Waterdunen en Sluis aan Zee), Huisvesting, Welzijn (sport, cultuur), Dorpsraden, Verkeer en vervoer, Gemeentewerken en de projecten Cadzand-Bad en Groede-Podium. De 58-jarige Wille was eerder sinds 1998 wethouder . "Toen zat ik veel meer in de sociale hoek. Na acht jaar wethouderschap moet je oppassen dat je bepaalde zaken niet op routine gaat afwikkelen. Daarom is het goed dat ik nu eens een andere portefeuille heb. Het is dezelfde (fulltime) baan, maar met een andere inhoud." De rust op het Belfort lijkt weergekeerd, of is dat maar schijn? ,,Aan de oppervlakte is het rustig, maar onderhuids woelt van alles. Het belangrijkste is dat we een stevig betrouwbaar bestuur vormen, waarmee ik niet wil zeggen dat het vorige college dat niet was. Stabiliteit staat voorop. Als ik zie wat we het afgelopen half jaar hebben laten zien aan krachtdadig bestuur, stemt dat positief. Daarnaast zijn er helaas ook persoonsgerichte akkefietjes geweest die afleiden van het gewone werk en negatieve energie kosten", aldus Wille die voor zijn wethouderscarrière rector was in het Zeeuwse volwassenenonderwijs.

Ecologie
Gedeputeerde Marten Wiersma (Groen Links) van economische zaken pleitte in 'de Ondernemer' van juni voor het koesteren van de omgevingskwaliteiten van onze provincie. Hij vindt dat met name woon-, zorg- en recreatie-economie vormen van bedrijvigheid zijn die bij de aard en schaal van Zeeland passen. In het collegeprogramma 'Nieuwe Verbindingen' is ook duidelijk afstand genomen van het oude tweesporenbeleid. ,,Ik ben het in grote lijnen met Marten eens dat economie en ecologie hand in hand moeten gaan in Zeeland. Het permanente dilemma is echter: hoever kun je gaan in uitbreiding van de economie zonder dat de kernwaarden worden aangetast? Stel dat de kust wordt volgebouwd met mooie gevarieerde vakantiewoningen. Komen dan ook nog de mensen die puur voor rust en ruimte kiezen?"

Strijd
Leen Wille probeert meteen een oplossing aan te dragen. ,,Het gaat niet om een gigantische kwantiteit, maar om een sterke kwaliteit. Het gaat om business aantrekken voor een specifieke onderscheidende markt, gerelateerd aan recreatie en toerisme. Maar het blijft een voortdurende strijd tussen ecologen enerzijds en economen anderzijds." Het in de steigers staande Waterdunen is een fraai voorbeeld van evenwichtige samenloop van economie en ecologie. Het is een Europees megaproject waarin private- (Molenkaten Groep) en publieke sector (rijk, provincie, waterschap, gemeente Sluis) eendrachtig samenwerken. De vier ambities van Waterdunen zijn veiligheid, economische impuls, ruimtelijke ontwikkeling en vernieuwende samenwerking. ,,Het rijk heeft gelden beschikbaar gesteld voor kustverdediging, maar via een betonnen massa houden we ook droge voeten. Als het niet mooi gebeurt, dan maar lelijk. Dat zou echter een ramp zijn voor de streek. Je moet een ankerplaats aanbieden op het moment dat het schip langskomt, je kansen tijdig benutten. En kansen zijn er legio in West-Zeeuws-Vlaanderen.


Impressie van hoe Waterdunen er wellicht uit komt te zien.

Het is een van de gebieden waar het volgens sommige specialisten op wereldniveau, de komende tien jaar gaat gebeuren. Daar moeten we op meeliften. Gelukkig gebeurt er best veel. In mei is door de gemeenteraad eindelijk het ontwikkelingsplan Cadzand-Bad vastgesteld, een historisch moment." Het plan behelst onder andere realisatie van luxe appartementen nabij de Blanke Top plus nieuwbouw van het Strandhotel. Onzekerheid is vooralsnog troef in het kader van het project Sluis aan Zee, met onder andere een beoogde Sluise jachthavenvoorziening, van waar men naar Cadzand-Bad kan varen. Leen Wille is enthousiast over de verwachte realisering van een wellnesscentrum aan de Zeeuws-Vlaamse kust. ,,We hebben met de Brugse Vaart in Oostburg al een van de mooiste golfbanen van de Benelux. Je moet zorgen voor bijzondere voorzieningen, zoals een multifunctioneel wellnesscentrum. Het is dom om je altijd zo bescheiden op te stellen."


...destilleert
Ambachtelijke destilleerderij

...woont
Aquacultuur in Noord-Beveland

...vertrekt
Burgemeester vertrekt

...peilt
Nog steeds een dikke zeven

...zit
De stoel

...kijkt
De stand van zaken

...produceert
Samenwerking leidt tot maatwerk

....innoveert
Syntens feliciteert STN uit Hulst met de Zeeuwse Innovatieprijs EMERGO 2007

...vaart
Betere vaarroute leidt tot minder verkeersopstopping

...wint
Win 1000 euro met je ondernemingsplan

...hapt
Zien en gezien worden op sfeervolle Haringparty

...rijdt
Zakelijk onderweg

...filosofeert
Delta moet samen optrekken

...koestert
Trots zijn op Zeeuws-Vlaanderen

...studeert
Toerisme op Reynaertcollege

...fietst
Sportief netwerken op Tour Culinair

...verwent
De gast wil verwend worden

......campeert
Van camping tot multinational

...herleeft
Historie herleeft op Middelburgse grachten

...vermaakt
Neeltje Jans: een mix van educatie en vermaak

...speelt
Ook bij slecht weer spelen aan zee

...zeilt
Watersport: voor elk wat wils

...bestuurt
Toerisme als motor van de economie

...runt
Hbo- opleiding voor campingbaas

...verhuurt
Werk maken van vakantie

...reikt uit
Eeuwige roem dankzij Emergo

...vertegenwoordigt
Primeurs op Contacta 2007

...vangt
Mosselen zijn emotie

...groeit
Zeeland heeft economische wind mee