In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juli 2007
File not found.

Zeeland heeft economische wind mee

Gedeputeerde mr. drs. Toine Poppelaars, tevens waarnemend commissaris der koningin, was speciale gast op de Haringparty te Goes. De architect van de nieuwe coalitie tussen CDA, SGP, CU en Groen Links hield er een toespraak over de aantrekkende economie in Zeeland. Daarbij ging hij in op een drietal aspecten. De groei zelf, de vraag hoe houden we die groei vast en aandachtspunten waar overheden en bedrijven alert op moeten zijn.

door Henk van de Voorde


Gedeputeerde Poppelaars sjouwt een vaatje haring.

GOES - De stijgende werkgelegenheid en dalende werkloosheid is een goede graadmeter voor een Zeeuwse economie die in de lift zit. De werkgelegenheid is het afgelopen jaar met ruim 4.000 arbeidsplaatsen ofwel 2,4% toegenomen. Hiermee steeg de werkgelegenheid in Zeeland sterker dan landelijk (0,8%). Hoopgevend is dat deze groei zich uitstrekt over vrijwel alle sectoren. Het aantal werklozen is van eind 2005 tot eind 2006 met ruim 2.200 flink gedaald. Eind 2006 zat slechts 3,8 % van de 15 tot 64-jarige Zeeuwen zonder baan, tegenover een landelijk percentage van 5 %. Bovendien zijn ook de langere termijncijfers Zeeland gunstig gezind. Vooral in de zorg en zakelijke dienstensector zal de werkgelegenheid flink toenemen. Poppelaars: "We hebben op dit moment de wind mee. Na jaren van economische stagnatie is het tij gekeerd. Wat ik ook een goed signaal vind voor de economie, is de groei van het aantal nieuwe ondernemers. In 2006 hadden we maar liefst een aantal van bijna 1.800 startende of doorstartende ondernemers. Uit het feit dat veel mensen de stap nemen om een eigen onderneming op te zetten, spreekt vertrouwen in de economie."

Dynamiek
Wat is het provinciale beleid om de groei vast te houden? "Met de genoemde goede resultaten en vooruitzichten lijkt de dynamiekvariant, waarvoor wij gekozen hebben in het Provinciaal Sociaal-Economisch Beleidsplan, de lading te krijgen die wij voor ogen hadden en die zo noodzakelijk is voor de Zeeuwse economie. Het gaat om de kansen die zich in alle sectoren aandienen. We kunnen het ons niet veroorloven om te zeggen een beetje hier en een beetje daar en dat is wel genoeg. In ons nieuwe collegeprogramma 'Nieuwe verbindingen' borduren we daarop voort. 'Dynamiek uit diversiteit' is ons motto. Daarmee bedoelen we dat we het goede van Zeeland willen behouden en versterken en daarvoor is dynamiek nodig. Als Provincie streven we naar een innovatieve, concurrerende en ondernemende economie. Een economie die in staat is om de nationale en internationale concurrentie het hoofd te bieden. Dat vraagt om een ondernemingsklimaat van uitstekende kwaliteit. Dat bedrijven aantrekt. Dat bedrijven behoudt. En dat bedrijven laat floreren. Dat is bij elkaar nog al wat en daarvoor moet een groot aantal randvoorwaarden op orde zijn. Randvoorwaarden waar we als Provincie niet zoveel invloed op hebben zoals een lage inflatie, gezonde overheidsfinanciën, een stabiel politiek- en arbeidsklimaat en een goede kwaliteit van de infrastructuur; fysieke infrastructuur: de auto-, spoor- en vaarwegen. Met de verdubbeling van de Tractaat- en Sloeweg, de tunnel bij Sluiskil en de vernieuwing van de Sloespoorlijn hebben we de infrastructuur redelijk op orde in Zeeland", memoreert Poppelaars.

Industrie
De gedeputeerde pleit voor investeringen in de Haven- en Industriecomplexen Sloe en Kanaalzone, in de logistieke bedrijvigheid en in de recreatieve en toeristische sector. Maar ook in agribussiness, aquacultuur en wooneconomie. "In de havens willen we in ieder geval de containerisatie mogelijk maken en de industriële functie versterken en vernieuwen. In de recreatieve sector gaan we op zoek naar nieuwe product/marktcombinaties, versterking van de watersportsector en groei van de dagrecreatie. Een belangrijke ontwikkeling vindt ook plaats in Zeeuwsch-Vlaanderen, op het biopark in de kanaalzone. In het biopark verbinden industriële bedrijven en de glastuinbouw zich tot een cluster van bedrijvigheid dat uniek is voor Nederland. Energiebeleid en economische ontwikkeling gaan daar samen en past prima in ons streven naar nieuwe verbindingen. In de Aquacultuur is onder andere het project de Zeeuwse Tong interessant. De basis is de binnendijkse productie van zeetong, in combinatie met zagers, schelpdieren en zilte gewassen, en wel in harmonie met zilte natuur.

Deze nieuwe sector omvat de gehele keten, van productie tot de consumenten in binnen- en buitenland." Het provinciaal beleid in de wooneconomie is erop gericht om jongeren in de groep 15 tot 30 jaar voor Zeeland te behouden en de vertrekkers weer te doen terugkeren. "De grote krimp zit in de groep 30-60 jarigen, die groep daalt in omvang met 15 procent in 30 jaar. Dat is slecht voor de arbeidsmarkt en dus voor de economie maar ook voor de kwaliteit en diversiteit van tal van voorzieningen. Die krimp moet tot staan worden gebracht. Met de gemeenten en ondernemers gaan we aan de slag om bijvoorbeeld van het project Innovation Island op Schouwen-Duiveland een succes te maken." Samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen geniet hoge prioriteit bij Toine Poppelaars. Het baart hem zorgen dat voor bepaalde, zeer toekomstgerichte studierichtingen, zich slechts luttele studenten hebben ingeschreven.


...destilleert
Ambachtelijke destilleerderij

...woont
Aquacultuur in Noord-Beveland

...vertrekt
Burgemeester vertrekt

...peilt
Nog steeds een dikke zeven

...zit
De stoel

...kijkt
De stand van zaken

...produceert
Samenwerking leidt tot maatwerk

....innoveert
Syntens feliciteert STN uit Hulst met de Zeeuwse Innovatieprijs EMERGO 2007

...vaart
Betere vaarroute leidt tot minder verkeersopstopping

...wint
Win 1000 euro met je ondernemingsplan

...hapt
Zien en gezien worden op sfeervolle Haringparty

...rijdt
Zakelijk onderweg

...filosofeert
Delta moet samen optrekken

...koestert
Trots zijn op Zeeuws-Vlaanderen

...studeert
Toerisme op Reynaertcollege

...fietst
Sportief netwerken op Tour Culinair

...verwent
De gast wil verwend worden

......campeert
Van camping tot multinational

...herleeft
Historie herleeft op Middelburgse grachten

...vermaakt
Neeltje Jans: een mix van educatie en vermaak

...speelt
Ook bij slecht weer spelen aan zee

...zeilt
Watersport: voor elk wat wils

...bestuurt
Toerisme als motor van de economie

...runt
Hbo- opleiding voor campingbaas

...verhuurt
Werk maken van vakantie

...reikt uit
Eeuwige roem dankzij Emergo

...vertegenwoordigt
Primeurs op Contacta 2007

...vangt
Mosselen zijn emotie

...groeit
Zeeland heeft economische wind mee