In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
November 2005
File not found.


Bedrijven
PriceWaterhouseCoopers
Mr. Rens Grimminck en Drs. Sander van Gelderen
ZVIO
Noodzaak ICT-beveiliging door stijgende computercriminaliteit
PricewaterhouseCoopers
Mr. Rens Grimminck en Drs. Sander van Gelderen

Op 14 juli 2005 heeft het Europese Hof van Justitie een belangrijk arrest gewezen in de Nederlandse zaak Charles-Tijmens over de aftrek van voorbelasting BTW. De zaak gaat over een vakantiehuisje, dat voor 87,5% van de tijd (met BTW) wordt verhuurd en voor de overige 12,5% van de tijd wordt gebruikt voor privé-doeleinden. De Nederlandse Belastingdienst betaalt daarom slechts 87,5% van de BTW op de kosten van het vakantiehuisje terug.


Mr. Rens Grimminck en Drs. Sander van Gelderen

De familie Charles is het niet eens met de correctie van 12,5% voor het privé-gebruik van de vakantiewoning en start een procedure. Naar nu blijkt met succes! Het Europese Hof van Justitie is het met de familie Charles eens: de Nederlandse Belastingdienst dient 100% van de BTW op de kosten van het vakantiehuisje te restitueren. Hoe groot is nu het toepassingsbereik van het arrest van het Hof van Justitie?

Uit de zaak Charles-Tijmens is in ieder geval duidelijk geworden dat een BTW-ondernemer, die een investeringsgoed zowel zakelijk als privé gebruikt, het investeringsgoed geheel mag aanmerken als ondernemingsvermogen voor de BTW. De BTW op de aanschaf van ondernemingsvermogen mag volledig in aftrek worden gebracht. BTW-ondernemers (bijvoorbeeld sommige directeurgrootaandeelhouders) kunnen zodoende de BTW die drukt op bijvoorbeeld de bouw van een nieuwbouwwoning met werkkamer (of een woonwinkelpand) volledig in aftrek brengen. Voor het privé-gebruik van de nieuwbouwwoning zou vervolgens een correctie toegepast moeten worden. De Nederlandse omzetbelastingwetgeving voorziet echter (nog) niet in een dergelijke correctiemogelijkheid. Het gevolg is dat een BTW-ondernemer (voorlopig) omzetbelastingvrij kan wonen.

Ook op de kosten van een auto van de zaak mag de BTW in mindering worden gebracht. De aftrek is echter beperkt tot het zakelijke deel van de kosten. Voor het privé-deel van de kosten van de auto van de zaak dient een BTW-correctie plaats te vinden, nadat eerst alle BTW in aftrek is gebracht. Deze correctie voor het privé-gebruik van de auto door de ondernemer is niet in strijd met het arrest van het Hof van Justitie. De aftrekbeperking bestond namelijk al voor de invoering van de huidige Europese BTW-richtlijn. Dit in tegenstelling tot de aftrekbeperking, die de Belastingdienst bij de familie Charles wilde toepassen.

Vermoedelijk zal de Belastingdienst binnenkort met nieuwe wetgeving komen waardoor bij alle investeringsgoederen, die zijn aangemerkt als ondernemingsvermogen voor de BTW, rekening moet worden gehouden met het privé-gebruik. Het is echter de vraag hoe een dergelijke correctie wordt vormgegeven. Zo zal het in aanmerking nemen van een (fictieve) omzet over de periode, dat de woning daadwerkelijk privé gebruikt wordt, slechts beperkt effect sorteren bij een vakantiewoning. Ervan uitgaande dat een vakantiewoning veelal maar een beperkt aantal weken per jaar privé gebruikt wordt, valt dit eventuele toekomstige fiscale nadeel veelal in het niet bij het voordeel van het thans volledig kunnen terugvragen van alle BTW op de aanschaf en verbouwingskosten. Bovendien is alle gevallen sprake van een aanmerkelijk financieringsvoordeel voor de BTW-ondernemer.

Het verdient dus aanbeveling om in alle gevallen waarin dit maar enigszins mogelijk is te etiketteren als volledig ondernemingsvermogen en alle BTW in aftrek te brengen. Het Hof van Justitie heeft duidelijk bevestigd, dat dit een recht is van belastingplichtige BTW-ondernemers.


...vervaardigt
Manifest Duurzame Dynamiek

...droomt
Droom wordt werkelijkheid

...evalueert
Ongedwongen sfeer op Contacta 2005

...verandert
Strategische keuze geeft Unitron impuls

...zoekt
Banen voor partners

...prikkelt
'Als starter zitten ze niet op je te wachten'

...bezoekt
Startersdag op 5 november in Hotel Goes

....start
Aantal starters neemt toe

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...versterkt
Gezamenlijk de economische basis van Zeeland versterken

...verbreedt
Kracht en ontwikkelingskansen van de Zeeuwse economie

...bouwt
Bouwend Nederland, Afdeling Zeeland

...behartigt
Regionale belangenbehartiging steeds belangrijker

...leert
Kwaliteit is bereikbaar voor iedereen

...rijdt
Mercedes-Benz, Renault Laguna en Volkswagen Jetta

...promoot
Zeeland Seaports en ZPPC promoten samen haven

...informeert
Gemoedelijkheid op BOS-infobijeenkomst

...veilt
Tweede JKW-Veiling

...organiseert
Unieke promotie voor Zeeland

...viert
Ondernemend Zeeland wil JM-festijn prolongeren

...spreekt
In 't kort

...verlaagt
Vastgoedsector draait op voor verlaging vennootschapsbelasting