In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
November 2005
File not found.


Columns
drs. P.J.H. den Hartog
Levensloopregeling?
C.P.M. van Swaal
Levensloopsparen
Levensloopsparen
C.P.M. van Swaal,
drs. A.G.P. van de Laar
en E.D. de Jong
Rabobank Beveland afdeling private bankingOp 1 januari 2006 wordt de Levensloopregeling geïntroduceerd. Daarmee krijgen alle werknemers het wettelijk recht om te sparen voor alle vormen van verlof. Denk hierbij aan een sabbatical, zorg-, ouderschaps- en studieverlof of (gedeeltelijk) eerder stoppen met werken. Zolang de opname van het verlof in overleg met de werkgever wordt bepaald, kan het gespaarde tegoed worden opgenomen. Belastingvrij sparen, uitgesteld betalen Het principe is simpel. Een werknemer is vrij om bij een willekeurige financiële instelling een levens- loopspaarrekening te openen en kan hierop belastingvrij sparen voor verlof. Er wordt gespaard van het brutoloon. Op het spaarbedrag houdt de werkgever sociale premies in, zodat de werknemer voor de werkgeversverzekeringen verzekerd blijft. De loonbelasting wordt pas geheven als het gespaarde te- goed wordt gebruikt voor onbetaald verlof.

Levensloopkorting
De opname van de levenslooprekening is als loon belast in box 1. Het tegoed op de rekening valt daar- mee niet onder de vermogensrendementsheffing in box 3. Bij de opname van het tegoed voor een periode van verlof heeft de werknemer naast de arbeidskorting recht op de levensloopkorting. Deze bedraagt s183,- voor ieder jaar dat gespaard is op de levenslooprekening. Tot 2009 geldt daarnaast een extra korting wanneer de rekening wordt benut in de periode van ouderschapsverlof. Deze bedraagt 50% van het wettelijk minimumloon per opgenomen verlofdag.

Hoeveel sparen?
Per jaar mag de werknemer maximaal 12% van zijn bruto jaarloon sparen. Wettelijk is bepaald dat in totaal niet meer dan 210% van het bruto jaarloon mag worden gespaard. Na de opname van onbetaald verlof kan opnieuw gespaard worden tot dit maximum is bereikt. Voor werknemers die op 31 december 2005 51 jaar of ouder zijn, maar nog geen 56 zijn, geldt een overgangsregeling. Het maximum spaarbedrag van 12% per jaar is voor deze groep werknemers losgelaten. Wel geldt voor hen ook het maximum van 210%. Het is niet toegestaan dat een werknemer in één jaar deelneemt aan de Levens- loopregeling en de Spaarloonregeling. De werknemer moet jaarlijks kiezen aan welke regeling hij wenst deel te nemen.

Verlof niet opnemen
Als de werknemer wel spaart, maar geen onbetaald verlof opneemt, mag het tegoed onder voorwaar- den aangewend worden ter verbetering van bestaande pensioenaanspraken. Dit kan tot 100% van het laatst genoten salaris en mits er nog financiële ruimte bestaat in zijn pensioenregeling. Werknemers die de Levensloopregeling willen gebruiken voor het verbeteren van hun pensioen kunnen dit aangeven tot de dag waarop zij 65 jaar worden of tot de dag waarop het ouderdomspensioen ingaat. Wanneer een werknemer van werkgever wisselt, kan de bestaande levenslooprekening blijven bestaan.

Combinatie sparen en beleggen
De tegoeden in het kader van de Levensloopregeling worden gestald op een geblokkeerde rekening. Er kan gekozen worden voor een traditionele spaarrekening, maar ook voor een gecombineerd spaar-C.P.M. van Swaal, drs. A.G.P. van de Laar en E.D. de Jong Rabobank Beveland afdeling private banking en beleggingsproduct. Naast sparen kan de werknemer desgewenst kiezen voor de beleggingsvariant, waarbij hij afhankelijk van zijn risicoprofiel gebruik kan maken van verschillende mixfondsen. De werk- nemer bepaalt zelf het bedrag dat wordt gespaard en wat wordt belegd.

Advies
Aangezien de Levensloopregeling een wettelijk recht is, wordt de werkgever ongetwijfeld geconfron- teerd met werknemers die in het kader van deze nieuwe regeling willen sparen. Om op 1 januari goed voorbereid te zijn adviseer ik werkgevers een collectief contract af te sluiten, dat voor al het personeel beschikbaar is. Dit biedt de medewerkers financieel voordeel (hogere rente) en de werkgever gemak. U kunt als werkgever het gehele beheer en de administratie van alle levenslooprekeningen onder- brengen bij één financiële instelling. Zo heeft u één deskundig en professioneel aanspreekpunt.

Claudia van Swaal
Rabobank Beveland, afdeling Private banking en afdeling Bedrijven, verzorgen periodiek een rubriek in "de Ondernemer". De redactie bestaat uit drs. Adri van de Laar MFP, Hoofd private banking, Claudia van Swaal FFP/RAB, Accountmanager financieel advies, Eric de Jong, Accountmanager private banking en Hans van Dienst en Coos van den Ouden, Senior accountmanagers afdeling bedrijven.
...vervaardigt
Manifest Duurzame Dynamiek

...droomt
Droom wordt werkelijkheid

...evalueert
Ongedwongen sfeer op Contacta 2005

...verandert
Strategische keuze geeft Unitron impuls

...zoekt
Banen voor partners

...prikkelt
'Als starter zitten ze niet op je te wachten'

...bezoekt
Startersdag op 5 november in Hotel Goes

....start
Aantal starters neemt toe

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...versterkt
Gezamenlijk de economische basis van Zeeland versterken

...verbreedt
Kracht en ontwikkelingskansen van de Zeeuwse economie

...bouwt
Bouwend Nederland, Afdeling Zeeland

...behartigt
Regionale belangenbehartiging steeds belangrijker

...leert
Kwaliteit is bereikbaar voor iedereen

...rijdt
Mercedes-Benz, Renault Laguna en Volkswagen Jetta

...promoot
Zeeland Seaports en ZPPC promoten samen haven

...informeert
Gemoedelijkheid op BOS-infobijeenkomst

...veilt
Tweede JKW-Veiling

...organiseert
Unieke promotie voor Zeeland

...viert
Ondernemend Zeeland wil JM-festijn prolongeren

...spreekt
In 't kort

...verlaagt
Vastgoedsector draait op voor verlaging vennootschapsbelasting