In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
December 2005
File not found.

Kenniscirculatie om de economie te versterken

De innovatieclusters Wooneconomie en Aquacultuur van Syntens en de Hogeschool Zeeland hebben van Stichting Innovatie Alliantie (SIA) subsidie gekregen. Deze gelden gaan ingezet worden voor innovatieprojecten met het Zeeuwse midden- en kleinbedrijf. Een belangrijk onderdeel hiervan is kenniscirculatie tussen docenten en studenten van de HZ, kennisleveranciers en ondernemers uit het MKB. Syntens heeft hierin de nadrukkelijke rol de innovatietrajecten bij bedrijven op te sporen, te begeleiden en te bestendigen.


Betonwapening foto: Geelhoed

,,Er wordt in onze vakkringen wel eens gesproken van The Dutch Paradox'', legt Wim Brouwer, uit. ,,Er is veel excellente kennis aanwezig bij hogescholen, roc's en universiteiten, maar die bereikt het bedrijfsleven te weinig.'' Brouwer is lector van het kersverse lectoraat Integrale Innovatie. Dit lectoraat heeft net als het lectoraat Duurzaamheid en Water een samenwerkingsproject ingediend bij SIA die gehonoreerd zijn met respectievelijk 200.000 euro en 250.000 euro. Voor de indiening van deze samenwerkingsprojecten is nauw overleg gevoerd met onder meer MKB-Zeeland en Syntens. ,,Wij hebben in de afgelopen vijf jaar veel kennis en ervaring opgebouwd'', verklaart lector Duurzaamheid en Water, Anja de Groene. ,,Die expertise is ondergebracht in Spring, centrum voor Duurzaamheid en Water. Vanuit Spring proberen we die kennis te delen met ondernemers. En zo kwam de vraag of we niet wat met de RAAK SIA gelden konden doen.''

Kenniscentrum Aquacultuur
De lector Duurzaamheid en Water had zes projecten op het oog. In overleg met MKB Zeeland en Syntens is dat teruggebracht tot vier: kenniscirculatie op het gebied van aquacultuur tussen ondernemers en vrijwel alle disciplines binnen de HZ, nieuwe technieken bij de kweek van mosselen, nichemarketing in de aquacultuur en het koppelen van aquacultuurteelten. De Groene: ,,Het eerste project is de bindende factor. Wij ontwikkelen op dit moment een cursus Aquacultuur voor hbo-studenten. Hierin komen biologische, teelttechnische, marketing en economische aspecten aan bod. Ook gaan we in op de wet- en regelgeving en duurzaamheid. Die cursus kan uitgebouwd worden voor de (bij)scholing van medewerkers in de aquacultuursector. Kennis die binnen de bedrijven aanwezig is, kan er uitgewisseld worden. Uiteindelijk willen we dat Zeeland hét kenniscentrum in Nederland op het gebied van aquacultuur wordt.'' Voor alle projecten worden projectgroepen samengesteld waar in het totaal zestien ondernemers, Syntensadviseur Willy Reijniers, verschillende externe deskundigen en diverse afdelingen van de HZ zitting in hebben.

Kenniscirculatie
Een voorbeeld van een ondernemer met belangstelling is Marco Dubbeldam van Aquasense uit Colijnsplaat, tevens initiatiefnemer van de Stichting Zeeschelp. Niet alleen voert hij zelf experimenten uit op het gebied van schelpdieren, tevens is er facilitaire (test)ruimte voor derden in het proefstation in Kamperland. Door met allerlei partijen projectmatig samen te werken, ontwikkelen ideeën en kennis zich bij de deelnemers. Integrale, multidisciplinaire aanpak Het lectoraat Integrale Innovatie heeft, in overleg met MKB-Zeeland, Syntens, de BZW en Bouwend Nederland afdeling Zeeland, ingezet op de wooneconomie. Brouwer: ,,Innovatie is multidisciplinair en het brede opleidingsaanbod van de HZ past bij de drie thema's voor de wooneconomie: duurzaam bouwen, e-health en procesinnovatie.'' Brouwer weet dat bij de 28 betrokken bouwondernemers specifieke innovatievragen leven die samenhangen met het 'nieuwe bouwen'. Dit is een innovatieve benadering van het bouwproces dat moet leiden tot meer kwaliteit voor de gebruikers en de maatschappij en tot betere rendementen voor de ondernemers. ,,Daarbij gaat het om het toepassen van nieuwe technologische concepten en de inzet van ict. Ook procesinnovatie - het ontwikkelen van een optimale publiek private samenwerkingsvorm en het toepassen van integraal ontwerpen als een nieuw ontwerpconcept - is van belang.'' Integraal ontwerpen gaat uit van de volledige levenscyclus van een product. Dit vraagt om veel kennis van alle componenten, dus multidisciplinair denken, en om een informatiesysteem dat alle aanpassingen tijdens de levenscyclus verwerkt een doorgeeft aan alle betrokken disciplines.

Kennisoverdracht
Dat is een element dat Leendert Geelhoed van Geelhoed Betonwapening uit 's-Heer Arendskerke interesseert. In samenwerking met Syntensadviseur Jack Hoogenboom is Geelhoed bezig een systeem voor kwaliteitsmanagement en kennismanagementsysteem op te zetten waarbij integraal ontwerpen de rode draad is. ,,Er is bij ons in vijftig jaar veel vakkennis opgebouwd maar nog te weinig staat op papier. Overdracht is dus lastig. Als we die kennis kunnen vastleggen in een digitaal systeem ontstaat er inzicht in de aanwezige kennis en een eenduidig opleidingstraject. Ook kunnen we gericht werken aan kwaliteitsverbetering.''

Jack Hogenboom: hho@syntens.nl
Willy Reijniers: wjr@syntens.nl


...interviewt
'Geld is belangrijk, het geeft vrijheid'

...verzorgt
Eigen adviesbureau op gebied van arbo, milieu en veiligheid

...innoveert
Kenniscirculatie om de economie te versterken

...verbetert
Bedrijfsleven heeft verlanglijstje voor politiek

...begroot
Zeeuwse ondernemers betalen fors minder aan kvk

...bespaart
Handleiding voor toerisme bespaart tijd

...viert
Toost op 2006

....anticipeert
Colleges voor het Zeeuwse bedrijfsleven

...nomineert
Project Tholen genomineerd

...veilt
Beste score voor zorg­boerderijen op veiling JK Walcheren

...vertrouwt
MKB ondernemingen zijn de motor van Zeeland

...belegt
De Beleggings­adviseurs

...regelt
Bent u al klaar voor de komst van de levensloop­regeling?

...herstart
Succesvolle herstart in de techniek

...spreekt
In 't kort

...verandert
Bijtelling privégebruik auto geregeld via de loonbelasting

...noteert
Wijzigingen in de vennootschaps­belasting

...verkrijgt
Uw bedrijf overdracht vrij van schenkingsrecht en successierecht?

...onderneemt
Eerlijk en transparant ondernemen

...presenteert
Burgemeester Sala steelt de show op BOS 2005

...rijdt
Zakelijk onderweg

...wint
Kiwanis Axel Zeeuwsch-Vlaanderen is energieke club

...revitaliseert
Vlissingse Bedrijven Club is doelgericht