In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
December 2005
File not found.

MKB ondernemingen zijn de motor van Zeeland

,,Er is een groeiend vertrouwen in de economie", stelde Peter Feijtel onlangs in de Raadzaal van het stadhuis in Middelburg tijdens het MKB seminar 'Help ik wil weer ondernemen'. Feijtel hield een speach met als titel 'MKB ondernemingen zijn de motor van Zeeland'.


De MKB Zeeland voorzitter: ,,We gaan zwaarder inzetten op innovatie."

De voorzitter Regioraad MKB-Zeeland was tevens dagvoorzitter tijdens het seminar. Hij stelt dat economische ontwikkelingen veel in het nieuws zijn en is gematigd optimistisch over onder andere de werkgelegenheid. ,,Het aantal banen in Zeeland is weliswaar in vrijwel alle sectoren afgenomen, maar de terugval is minder dan vorig jaar. Bovendien zitten de bouw, de dienstverlening en het onderwijs in de lift. De stijging van het aantal banen in de bouw kan worden gezien als een groeiend vertrouwen in de economie. Bouwen = meer investeren. Er is met name een stijging van het aantal banen van uitzendkrachten, nog niet van vaste banen", aldus Feijtel. De voorzitter stelt dat MKB-Zeeland hard aan de weg timmert en dat men pro-actief is naast gebruikelijke beleidsvelden zoals ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, arbeidsmarktbeleid, economie, innovatie en kennisontwikkeling en grensoverschrijdende activiteiten. ,,We gaan zwaarder op een aantal zaken inzetten, bijvoorbeeld innovatie." Naast belangenbehartiging realiseert MKB Zeeland concrete projecten waar ondernemers hun voordeel mee kunnen doen. Zo is er het project Taskforce dat gericht is op totstandkoming van innovatieve producten en processen om de concurrentiekracht en het innovatiepotentieel van de Zeeuwse ondernemers te versterken. Taskforce wordt nader inhoud gegeven door samenwerking tussen de verschillende branches. Andere projecten van MKb Zeeland zijn Grenswijzer en Stedenprogramma.

Kenniseconomie
,,De organisatie MKB-Zeeland wil meer inzetten op samenwerking. Door samenspel met politiek, met ondernemersorganisaties en brancheorganisaties moeten we een belangrijke spil vormen in de Zeeuwse economie." Feijtel onderstreepte ook het belang van een goede kenniseconomie. Hij bepleit samenwerking van het MKB met regionale en landelijke kennisinstellingen, de Kamer van Koophandel en Syntens. MKB-regiomanager Louise Beduwé heeft een belangrijke coördinerende taak. ,,MKB-Zeeland is zelfstandig opererend, maar wel opererend binnen het nationale concern van MKB-Nederland. Hierdoor kunnen we tevens deelnemen aan landelijke acties zoals veiligheid, leerbanenplan, export, innovatie, en samenwerking met hogescholen", aldus Beduwé. 95 procent van het Zeeuwse midden- en kleinbedrijf is bij het MKB aangesloten. De organisatie vertegenwoordigt de branches die belangrijk zijn voor de Zeeuwse economie: zorg, recreatie, horeca, ict, detailhandel, zakelijke dienstverlening. ,,Door het verdiepen van onze beleidsvisie en het ondernemen van nieuwe initiatieven wil MKB-Zeeland zich een sterkere positie verwerven binnen de industrie, technische branches en toerisme en recreatie. Lokale ondernemers moeten meer handvaten worden geboden om meer invloed uit te oefenen op de lokale politiek", aldus Feijtel. Na de woorden van dagvoorzitter Peter Feijtel hield Marjol Nikkels (directeur Sensio Consult) haar betoog 'Wijzigingen in de sociale zekerheid'. Gilbert van der Mooren (directeur MKB Benefits) hield na de pauze een uiteenzetting over 'Verzuimoplossingen voor ondernemers', terwijl vervolgens een vertegenwoordiger van Nijsse Assurantiën de aanwezigen bijpraatte over 'Zorgoplossingen voor ondernemers'. ,,Ondernemers krijgen volgend jaar te maken met drie ingrijpende veranderingen in de sociale zekerheid. Zowel het zorgstelsel, en de WAO-wetgeving als het pensioenstelsel gaan op de schop. Dit leidt tot veel onduidelijkheid bij ondernemers. Wat zijn de gevolgen hiervan voor hen en hun medewerkers? Dat is de reden voor onze regionale MKB-organisatie om een seminar te verzorgen in samenwerking met Delta Lloyd, Nijsse Assurantiën en MKB Benefits", liet Louise Beduwé vooraf weten. ,,Onder ondernemers bestaat nog veel onzekerheid over de (financiële) effecten van het nieuwe zorgstelsel, dat op 1 januari 2006 wordt ingevoerd. Ook voor hun medewerkers is nog veel onduidelijk. Ze bestoken hun werkgevers dan ook met vragen. Die hebben daarop echter nog lang niet altijd een antwoord. MKB-Zeeland heeft daarom met drie partners het initiatief genomen een seminar te organiseren. Tijdens verschillende workshops worden ondernemers over de belangrijkste wijzigingen voorgelicht. Ze krijgen concrete adviezen en maatwerkoplossingen aangereikt, zodat ze op tijd klaar zijn voor de invoering van de basisverzekering." Burgemeester Schouwenaar van Middelburg sloot het seminar af. Hij draagt het MKB Zeeland een warm hart toe. Vervolgens vond er een netwerkborrel plaats voor ondernemers en bestuurders.


...interviewt
'Geld is belangrijk, het geeft vrijheid'

...verzorgt
Eigen adviesbureau op gebied van arbo, milieu en veiligheid

...innoveert
Kenniscirculatie om de economie te versterken

...verbetert
Bedrijfsleven heeft verlanglijstje voor politiek

...begroot
Zeeuwse ondernemers betalen fors minder aan kvk

...bespaart
Handleiding voor toerisme bespaart tijd

...viert
Toost op 2006

....anticipeert
Colleges voor het Zeeuwse bedrijfsleven

...nomineert
Project Tholen genomineerd

...veilt
Beste score voor zorg­boerderijen op veiling JK Walcheren

...vertrouwt
MKB ondernemingen zijn de motor van Zeeland

...belegt
De Beleggings­adviseurs

...regelt
Bent u al klaar voor de komst van de levensloop­regeling?

...herstart
Succesvolle herstart in de techniek

...spreekt
In 't kort

...verandert
Bijtelling privégebruik auto geregeld via de loonbelasting

...noteert
Wijzigingen in de vennootschaps­belasting

...verkrijgt
Uw bedrijf overdracht vrij van schenkingsrecht en successierecht?

...onderneemt
Eerlijk en transparant ondernemen

...presenteert
Burgemeester Sala steelt de show op BOS 2005

...rijdt
Zakelijk onderweg

...wint
Kiwanis Axel Zeeuwsch-Vlaanderen is energieke club

...revitaliseert
Vlissingse Bedrijven Club is doelgericht