In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
December 2005
File not found.

Nieuwe regeling bijtelling privégebruik (bestel)auto

Tot nog toe werd de bijtelling voor 'de auto van de zaak' via de inkomstenbelasting geregeld. Maar dat verandert. Met ingang van 1 januari wordt de bijtelling geregeld via de loonbelasting. Werkgevers moeten het privé-gebruik van de auto van de zaak dan tot het loon rekenen. 'De nieuwe regeling zal werkgevers extra werk op-leveren', waarschuwt Anja Zandee-Dingemanse, directielid van DRV Accountants & Belastingadviseurs.


Mr.Anja Zandee-Dingemanse van DRV Middelburg.

'Met ingang van het nieuwe jaar verandert de manier waarop de Belastingdienst de bijtelling van bedrijfsauto's regelt', zegt Zandee-Dingemanse. De bijtelling wordt dan niet langer via de inkomstenbelasting, maar via de loonbelasting verrekent. Daarmee zorgt de nieuwe regeling voor veranderingen in de loonadministratie. Voor werknemers die meer dan vijfhonderd kilometer privé rijden, moet de werkgever dan immers loonheffing inhouden. 'Van belang is daarbij ook dat u de juiste cataloguswaarde hanteert. De Belastingdienst controleert die aan de hand van het kenteken', benadrukt Zandee-Dingemanse. Informeert u daarom uw werknemers over de cataloguswaarde die u hanteert. De werknemer kan dan zijn eigen inkomstenbelasting 2006 daaraan aanpassen. Uiteraard worden over de bijtelling geen premies werknemersverzekeringen ingehouden. Wat niet verandert is de hoogte van de bijtelling. Die blijft 22% van de cataloguswaarde. Ook het minimum aantal kilometers per kalenderjaar blijft gelijk op vijfhonderd. Over de bijtelling worden geen premies werknemersverzekeringen ingehouden.

Minder dan vijfhonderd kilometer
Wie minder dan vijfhonderd kilometer per jaar privé rijdt in de auto van de zaak, kan de 'verklaring geen privé-gebruik' invullen. Deze is te downloaden via de website van de Belastingdienst. Na acceptatie door de belastingdienst hoeft dan geen loonheffing over het privégebruik worden ingehouden. Als de werknemer nog geen reactie van de Belastingdienst heeft ontvangen, kan de werkgever tot en met maart 2006 gebruik maken van een kopie van de aanvraag. Daarbij moet altijd kunnen worden aangetoond dat het aantal privékilometers de vijfhonderd per jaar niet overschrijdt. Een sluitende kilometeradministratie is daarvoor een goed middel. Rijdt de werknemer in de loop van het jaar toch meer dan vijfhonderd kilometer privé, dan moet hij dat direct melden bij de Belastingdienst. De te weinig geheven loonheffing wordt in eerste instantie nageheven bij de werknemer. De werkgever is hiervan in beginsel gevrijwaard. Dat geldt ook voor de te weinig ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage voor de ziektekostenverzekering. Wordt de auto slechts een deel van het jaar gebruikt, dan wordt het maximum aantal kilometers naar rato bezien. Overigens kan de Belastingdienst op grond van ontvangen informatie over het privégebruik de verklaring in de loop van het jaar intrekken.

Nieuwe regeling voor bestelauto's
Ook voor bestelauto's gelden met ingang van 1 januari nieuwe regels. Voor echte bestelauto's (servicewagens) is de inhoudingsplicht niet van toepassing, mits de auto 's avonds op het bedrijfsterrein blijft staan. De inhoudingsplicht is ook niet van toepassing als de werknemer bij privégebruik door de werkgever wordt bestraft. Dat laatste moet dan wel schriftelijk zijn vastgelegd en bij de loonadministratie worden bewaard. Ook moet de werkgever voldoende toezicht houden op naleving van het verbod. Als de auto niet op het bedrijf wordt achtergelaten, moet uit de reguliere administratie blijken dat de auto niet voor privé-doeleinden is ingezet. Het brandstofverbruik moet dan in overeenstemming zijn met de zakelijk gereden kilometers. Daarnaast moet de werkgever, bijvoorbeeld aan de hand van de tijdstippen waarop wordt getankt, eventuele boetes en schademeldingen, in de gaten houden of de auto niet privé wordt gebruikt. Deze nieuwe regeling verlost werkgevers en werknemers van de verplichte rittenregistratie.

Afkoopmogelijkheid
Worden auto's door verschillende werknemers gebruikt, dan kunnen werkgevers ook nog gebruik maken van een 'afkoopmogelijkheid'. Het is dan immers moeilijk om vast te stellen wie de bestelauto voor privé-doeleinden gebruikt. De werkgever kan dan de fiscale gevolgen voor zijn rekening nemen door middel van een eindheffing van € 300. Deze regeling geldt alleen als er sprake is van 'doorlopend wisselend gebruik', waarbij de auto in korte tijd door verschillende werknemers wordt gebruikt. Wordt een auto bijvoorbeeld per kwartaal door een andere medewerker gebruikt, dan geldt deze regeling niet. U zult dus per bestelauto moeten nagaan of deze onder de regeling valt.

Zoals blijkt uit het bovenstaande is de wijze van belastingheffing van het privé-gebruik van de (bestel)auto van de zaak behoorlijk gewijzigd.


...interviewt
'Geld is belangrijk, het geeft vrijheid'

...verzorgt
Eigen adviesbureau op gebied van arbo, milieu en veiligheid

...innoveert
Kenniscirculatie om de economie te versterken

...verbetert
Bedrijfsleven heeft verlanglijstje voor politiek

...begroot
Zeeuwse ondernemers betalen fors minder aan kvk

...bespaart
Handleiding voor toerisme bespaart tijd

...viert
Toost op 2006

....anticipeert
Colleges voor het Zeeuwse bedrijfsleven

...nomineert
Project Tholen genomineerd

...veilt
Beste score voor zorg­boerderijen op veiling JK Walcheren

...vertrouwt
MKB ondernemingen zijn de motor van Zeeland

...belegt
De Beleggings­adviseurs

...regelt
Bent u al klaar voor de komst van de levensloop­regeling?

...herstart
Succesvolle herstart in de techniek

...spreekt
In 't kort

...verandert
Bijtelling privégebruik auto geregeld via de loonbelasting

...noteert
Wijzigingen in de vennootschaps­belasting

...verkrijgt
Uw bedrijf overdracht vrij van schenkingsrecht en successierecht?

...onderneemt
Eerlijk en transparant ondernemen

...presenteert
Burgemeester Sala steelt de show op BOS 2005

...rijdt
Zakelijk onderweg

...wint
Kiwanis Axel Zeeuwsch-Vlaanderen is energieke club

...revitaliseert
Vlissingse Bedrijven Club is doelgericht