In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
December 2005
File not found.

Gerenommeerde sprekers in Goes over wijzigingen belastingwetgeving
Colleges voor het Zeeuwse bedrijfsleven

Per 1 januari 2006 gaat er in fiscaal opzicht veel veranderen. Ook voor het Zeeuwse bedrijfsleven is het van groot belang om op de hoogte te zijn van alle ins en outs van de fiscale wijzigingen. Regelmatig komen sprekers van naam naar hotel Goes om de bezoekers bij te praten over de veranderende wetgeving. Doelgroep zijn onder andere fiscalisten, accountants, medewerkers van accountantskantoren, banken en notariaat.


Organisatoren Van Oorschot en Treurniet: ,,Belangrijk om te anticiperen op wijzigende wetgeving."

Maandag 9 januari is fiscaal jurist mr J. Zwagemaker gastspreker. Hij praat de aanwezigen bij over de wijzigingen in de (belasting) wetgeving per 1 januari 2006. Maandag 6 maart doceert prof. dr. E. Heithuis de aanwezigen in Goes over de renteaftrekbeperkingen in de vennootschapsbelasting. Op maandag 10 april spreekt prof. mr C. Schwartz over de nieuwe regelgeving op het gebied van de personenvennootschappen die naar verwachting op korte termijn zal worden ingevoerd. ,,Deze gastsprekers komen graag naar Zeeland om mensen bij te praten over allerlei wetswijzigingen. Professor Heithuis bijvoorbeeld is een begrip op het gebied van de fiscale renteaftrek in de vennootschapsbelasting. Hij is in staat om gecompliceerde wetswijzigingen helder te vertalen naar de praktijk. Professor Schwartz is heel sterk met betrekking tot civiel juridische aspecten van de personenvennootschappen. De klassieke maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap gaan verdwijnen. Daarvoor in de plaats komen de stille en openbare vennootschap. De belangrijkste wijziging houdt in dat een openbare personenvennootschap rechtspersoonlijkheid kan krijgen, hetgeen de bedrijfsopvolging vergemakkelijkt", aldus Gert Treurniet. Hij is als vennoot-belastingadviseur werkzaam bij Rijkse & Partners Belasting- adviseurs en zorgt samen met gastvrouw Jéan van Oorschot regelmatig voor sprekers van naam in hotel Goes.

Mr Zwagemaker is een begrip op fiscaal gebied. Hij gaat onder andere in op de nieuwe levensloopregeling. Deze biedt werknemers vanaf 1 januari 2006 de mogelijkheid om belastingvrij te sparen voor diverse soorten van verlof, waaronder een 'sabbatical year' en stoppen met werken voor de leeftijd van 65. ,,Het kabinet wil het liefst dat we door blijven werken tot ons 65ste. Vandaar dat regelingen als prepensioen en vut zo onaantrekkelijk mogelijk worden gemaakt. De enige compensatie wordt geboden door de levensloopregeling."

Treurniet vertelt eveneens over de wijzigingen in het kader van de bijtelling van de auto van de zaak in de loonheffing. ,,Tot dusverre wordt het privé-gebruik van de auto van de zaak belast via een bijtelling in de inkomstenbelasting bij de werknemer. Per 1 januari echter dient de werkgever de belasting voor deze vorm van loon in natura, in te houden op het salaris van de werknemer. Het risico wordt dus naar de werkgever verschoven. Er is veel kritiek op deze plannen, onder andere van de autobranche. Het kabinet onderzoekt momenteel naar mogelijkheden om te komen tot versoepeling van de voornemens." Een andere belangrijke wijziging per 1 januari is de heffing van de loonbelasting en premies werknemersverzekeringen, via één gecombineerde elektronische loonaangifte, door de belastingdienst.

...interviewt
'Geld is belangrijk, het geeft vrijheid'

...verzorgt
Eigen adviesbureau op gebied van arbo, milieu en veiligheid

...innoveert
Kenniscirculatie om de economie te versterken

...verbetert
Bedrijfsleven heeft verlanglijstje voor politiek

...begroot
Zeeuwse ondernemers betalen fors minder aan kvk

...bespaart
Handleiding voor toerisme bespaart tijd

...viert
Toost op 2006

....anticipeert
Colleges voor het Zeeuwse bedrijfsleven

...nomineert
Project Tholen genomineerd

...veilt
Beste score voor zorg­boerderijen op veiling JK Walcheren

...vertrouwt
MKB ondernemingen zijn de motor van Zeeland

...belegt
De Beleggings­adviseurs

...regelt
Bent u al klaar voor de komst van de levensloop­regeling?

...herstart
Succesvolle herstart in de techniek

...spreekt
In 't kort

...verandert
Bijtelling privégebruik auto geregeld via de loonbelasting

...noteert
Wijzigingen in de vennootschaps­belasting

...verkrijgt
Uw bedrijf overdracht vrij van schenkingsrecht en successierecht?

...onderneemt
Eerlijk en transparant ondernemen

...presenteert
Burgemeester Sala steelt de show op BOS 2005

...rijdt
Zakelijk onderweg

...wint
Kiwanis Axel Zeeuwsch-Vlaanderen is energieke club

...revitaliseert
Vlissingse Bedrijven Club is doelgericht