In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
December 2005
File not found.

Project Tholen genomineerd voor landelijke prijs

Het project Duurzaam Ondernemen in Tholen is genomineerd voor de Prijs voor Innovatie en Duurzaamheid 2006. Dit zogenaamde Ei van Columbus is een tweejaarlijkse duurzaamheidsprijs van acht ministeries. In het kader van dit project hebben provincie en gemeente samen met een dertigtal Thoolse ondernemers vier sessies gehouden om het duurzaam onder-nemen te stimuleren. Plaats van handeling was telkens het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk.


Wethouders Wim van Kempe (links) en Karel Heijboer van de gemeente Tholen.

De ministeries hebben uit 345 inzendingen een selectie van 24 gemaakt. Er zijn prijzen in zes categorieën: I. Duurzame bedrijfsvoering, II. Duurzaam product of dienst, III. Duurzame productietechnologie, IV. Onderwijs- en onderzoeksprogramma's, -modules en werkvormen, V. Internationale samenwerking en VI. Kleinschalige duurzaamheid.

Het project Duurzaam Ondernemen in Tholen is in deze laatste categorie genomineerd, samen met Aarde-Werk (Leve Leven!, bewoners van multiculturele wijken werken samen aan duurzaam wonen en leven), Angelaschool voor basisonderwijs (Sarah's Wereld op de Angelaschool in Boxtel) en Stichting Aarde (Crabbehof dopt z'n eigen boontjes).

De vakjury maakt op dinsdag 14 februari 2006 bekend, tijdens een feestelijke uitreiking in theater 't Spant in Bussum, wie de winnaars in elke categorie zijn. Zij ontvangen de wisseltrofee en een geldbedrag van e 12.500. Met deze prijzen willen de ministeries organisaties belonen die een bijzondere bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling. Inzenders maken bovendien kans op het Jeugd Ei van Columbus 2006. Want de inzendingen worden niet alleen door een vak- maar ook door een jeugdjury beoordeeld. De jeugdjury bestaat uit leerlingen van groep 8 van een basisschool uit iedere provincie. De jeugdjury gaat op bezoek bij alle genomineerden en kiest vervolgens op 31 januari 2006 haar eigen winnaar. De gemeente Tholen heeft op donderdag 1 december een delegatie van de jeugdjury ontvangen: groep 8 van OBS De Vlieger uit Vlissingen. De jeugdjury heeft die dag informatie gekregen over het project Duurzaam Ondernemen in Tholen. De Vakjury roept de winnaars van het Ei van Columbus 2006 in iedere categorie uit en de Jeugdjury de winnaar van het Jeugd Ei van Columbus 2006. De winnaars krijgen de wisseltrofee uit handen van de winnaars van de Prijzen voor Innovatie en Duurzaamheid 2003.

Kritisch
In het project Duurzaam Ondernemen in Tholen werken de provincie Zeeland, de gemeente Tholen en het Ondernemers Overleg Tholen (OOT) eendrachtig samen. Het project is gericht op het Thoolse MKB en maakt onder andere gebruik van de MKB-Milieubarometer. ,,Als college van B en W hebben we het project gefaciliteerd en gestimuleerd. Het past goed in het Thoolse milieubeleidsplan. We hadden gehoopt op vijftien deelnemende bedrijven. In werkelijkheid is het een verdubbeling hiervan. We zijn best blij met deze respons. Ook de gemeente Tholen werkt met de milieubarometer voor ons eigen gemeentehuis. Jaarlijks wordt die tegen het licht gehouden door middel van de benchmark Zeeuwse overheidsgebouwen. Dat stimuleert ons om kritisch naar onszelf te blijven kijken. Bij duurzaam ondernemen gaat het onder andere om het duurzaam gebruik van energie (gas, water, elektriciteit), om het verkleinen van afvalstromen en om het verminderen van transportbewegingen want hoe minder auto's hoe schoner het milieu. Als gemeente zijn we bijzonder trots op de nominatie van ons project voor het Ei van Columbus", aldus wethouder Wim van Kempen van de gemeente Tholen. De CDA'er is verantwoordelijk voor onder andere milieu in zijn gemeente. Zijn collega Karel Heijboer (SGP) van economische zaken, ruimtelijke ordening, onroerende zaken en financiën: ,,De vier praktische sessies in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn inmiddels achter de rug, maar we willen in 2006 nog een verdiepingsslag maken. Duurzaam ondernemen verdient zich terug. Dat blijkt ook wel uit de grote belangstelling tijdens de bijeenkomsten. Met duurzaam ondernemen is er sprake van èn èn: het milieu wordt zo min mogelijk belast en het geeft de economie een impuls." Wethouder Heijboer beaamt dat er een goede wisselwerking is tussen gemeente en bedrijfsleven in Tholen. Naast het project duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft de gemeente meerdere ijzers in het vuur.

,,We zijn bijvoorbeeld ook bezig met de herstructurering van het bedrijventerrein Noord waarbij we ook zoveel mogelijk tegemoet willen komen aan de wensen van de ondernemers."


...interviewt
'Geld is belangrijk, het geeft vrijheid'

...verzorgt
Eigen adviesbureau op gebied van arbo, milieu en veiligheid

...innoveert
Kenniscirculatie om de economie te versterken

...verbetert
Bedrijfsleven heeft verlanglijstje voor politiek

...begroot
Zeeuwse ondernemers betalen fors minder aan kvk

...bespaart
Handleiding voor toerisme bespaart tijd

...viert
Toost op 2006

....anticipeert
Colleges voor het Zeeuwse bedrijfsleven

...nomineert
Project Tholen genomineerd

...veilt
Beste score voor zorg­boerderijen op veiling JK Walcheren

...vertrouwt
MKB ondernemingen zijn de motor van Zeeland

...belegt
De Beleggings­adviseurs

...regelt
Bent u al klaar voor de komst van de levensloop­regeling?

...herstart
Succesvolle herstart in de techniek

...spreekt
In 't kort

...verandert
Bijtelling privégebruik auto geregeld via de loonbelasting

...noteert
Wijzigingen in de vennootschaps­belasting

...verkrijgt
Uw bedrijf overdracht vrij van schenkingsrecht en successierecht?

...onderneemt
Eerlijk en transparant ondernemen

...presenteert
Burgemeester Sala steelt de show op BOS 2005

...rijdt
Zakelijk onderweg

...wint
Kiwanis Axel Zeeuwsch-Vlaanderen is energieke club

...revitaliseert
Vlissingse Bedrijven Club is doelgericht