In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
December 2005
File not found.

Uw bedrijf overdracht vrij van schenkingsrecht en successierecht?

Bij verkrijging via schenking of als gevolg van overlijden is schenkingsrecht of successierecht verschuldigd. Voor schenking of vererving van ondernemingsvermogen gelden voorwaardelijke vrijstellingen. Als aan de voorwaarden wordt voldaan wordt slechts schenkings- of successierecht geheven over 40 % van de waarde bij voortgezette bedrijfsuitoefening. De belastingheffing kan hierdoor aanzienlijk lager uitvallen. De netto-verkrijgingen (de verkrijging na aftrek van successierecht) van de erfgenamen kunnen echter uiteenlopen.


Dhr. Laban Wisse specialist erfrecht & successierecht.

Voorbeeld:
Stel u bent ondernemer en komt te overlijden. U heeft 2 kinderen, uw enige erfgenamen. Uw vermogen bestaat uit een woning (waarde € 500.000) en een onderneming (waarde € 500.000). Het ene kind krijgt de woning gelegateerd, het andere kind de onderneming.

De verkrijger van de woning is aan successierecht verschuldigd (afgerond) € 90.000. Het andere kind is aan successierecht verschuldigd (afgerond) € 26.000. Het laatste kind wordt namelijk slechts belast voor 40 % van de waarde van de onderneming, in casu € 200.000.

60 % is voorwaardelijk vrijgesteld. Indien het kind de onderneming 5 jaar voortzet wordt de vrijstelling definitief. Het ene kind betaalt dus € 64.000 minder dan het andere kind! Wenst u de netto-verkrijging van beide kinderen gelijk te trekken dan zijn aanvullende regelingen in uw testament noodzakelijk.

De vrijstelling geldt ook bij schenking van ondernemingsvermogen. In dat geval dient echter de verkrijger tenminste 36 maanden werknemer of medeondernemer zijn geweest in die onderneming om verplichte afrekening voor de inkomstenbelasting te voorkomen. Schenking van aandelen in een B.V. is veelal niet mogelijk zonder heffing van inkomstenbelasting.

Ook indien de onderneming via een B.V. wordt gedreven is de tegemoetkoming onder voorwaarden van toepassing over de waarde van het ondernemingsvermogen. Als bonus mag de regeling dan ook worden toegepast over een deel van het beleggingsvermogen in de B.V.. Gelet op het grote fiscale voordeel is het wenselijk om de regeling optimaal te benutten.

Hierbij dient ook de positie van niet-bedrijfsopvolgers in het oog te worden gehouden. Kortom bij schenking en vererving van een onderneming kan veel belasting bespaard worden, mits uw een aantal zaken goed heeft voorbereid. Een (aanvullende) testamentaire regeling kan in veel gevallen wenselijk zijn. Bespreek met uw adviseur de mogelijkheden.


...interviewt
'Geld is belangrijk, het geeft vrijheid'

...verzorgt
Eigen adviesbureau op gebied van arbo, milieu en veiligheid

...innoveert
Kenniscirculatie om de economie te versterken

...verbetert
Bedrijfsleven heeft verlanglijstje voor politiek

...begroot
Zeeuwse ondernemers betalen fors minder aan kvk

...bespaart
Handleiding voor toerisme bespaart tijd

...viert
Toost op 2006

....anticipeert
Colleges voor het Zeeuwse bedrijfsleven

...nomineert
Project Tholen genomineerd

...veilt
Beste score voor zorg­boerderijen op veiling JK Walcheren

...vertrouwt
MKB ondernemingen zijn de motor van Zeeland

...belegt
De Beleggings­adviseurs

...regelt
Bent u al klaar voor de komst van de levensloop­regeling?

...herstart
Succesvolle herstart in de techniek

...spreekt
In 't kort

...verandert
Bijtelling privégebruik auto geregeld via de loonbelasting

...noteert
Wijzigingen in de vennootschaps­belasting

...verkrijgt
Uw bedrijf overdracht vrij van schenkingsrecht en successierecht?

...onderneemt
Eerlijk en transparant ondernemen

...presenteert
Burgemeester Sala steelt de show op BOS 2005

...rijdt
Zakelijk onderweg

...wint
Kiwanis Axel Zeeuwsch-Vlaanderen is energieke club

...revitaliseert
Vlissingse Bedrijven Club is doelgericht