In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
December 2005
File not found.

Commissaris van de Koningin reikt Vapro-diploma uit in Terneuzen
Succesvolle herstart in de techniek

Gemotiveerde werkzoekenden kunnen met de juiste begeleiding en opleiding, een succesvolle herstart in de techniek maken. In Zeeland zijn er regionale initiatieven ontplooid om de instroom in de procesindustrie te bevorderen. Op initiatief van Werk & Vakmanschap is in februari van dit jaar samen met UWV, ROC Westerschelde, en Fourstar Reïntegratie het project Instroom Procestechniek gestart.


Beeld van de zaal tijdens de bijeenkomst in Terneuzen.

Voor Commissaris van de Koningin Wim van Gelder is het duidelijk: het instroomproject in de Zeeuwse procesindustrie is een aansprekend en duidelijk voorbeeld van succesvolle reïntegratie. Tijdens een regionale bijeenkomst in het Terneuzense Golden Tulip Hotel op donderdag 17 november kregen de eerste veertien deelnemers aan het instroomtraject hun Vapro-diploma uitgereikt door Commissaris van de Koningin Van Gelder en Toine Huysmans, directeur van het ROC Westerschelde. De titel van de bijeenkomst was 'Toekomst in de Zeeuwse (proces) industrie'. Deze eerste instromers zijn bij Yara , Philips, DOW en Broomchemie geplaatst. Van Gelder is enthousiast over het project Instroom Procestechniek. ,,Door niet star naar de aanbodzijde te kijken maar juist te luisteren naar de vraag uit de markt, is het mogelijk mensen op te leiden voor een plaats op de arbeidsmarkt", hield hij de ruim zestig toehoorders voor. Hij wees daarbij op de noodzaak voor Zeeuwse ondernemingen om iets aan de instroom en aanwas van nieuwe technici te doen. ,,De zij-instroom van werknemers op de arbeidsmarkt is belangrijk om aan de toekomstige vraag naar arbeidskrachten te kunnen voldoen. Het is de verantwoordelijkheid van alle Zeeuwse bedrijven om deze mensen ruim baan te geven."

Kansen
Naast vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, waren ook de kandidaten uitgenodigd om bij de middag aanwezig te zijn. Met het ontvangen van hun diploma rondden zij een belangrijke fase in hun opleiding af. Zij waren stuk voor stuk enthousiast over de kansen en mogelijkheden die Werk & Vakmanschap hen biedt. Of zoals een aankomende procesoperator verwoordde: ,,Ik vind het jammer dat ik hier niet eerder van wist." Volgens Lieneke de Wolf, regiomanager van Werk & Vakmanschap, is het instroomproject zo succesvol dat inmiddels een tweede groep kandidaten aan de opleiding Vapro-B is gestart. Zij verwacht dat deze medio april klaar zullen zijn om aan het praktijkgedeelte van hun opleiding te beginnen. ,,Ik roep daarom alle regionale bedrijven op om deze mensen de mogelijkheid te bieden om te herstarten in de procesindustrie. Wij bewijzen dat het echt wèrkt."

Het panel en rechts CdK Van Gelder: ,,Luisteren naar de vraag uit de markt."

Werk & Vakmanschap is een landelijk samenwerkingsverband van honderden grote en kleine bedrijven uit de metaal-, elektro- en procesindustrie, de installatiebranche en de nutssector. De samenwerking van deze bedrijven is gebaseerd op de kennis dat het voortbestaan van ondernemingen afhankelijk is van de beschikbaarheid van goed opgeleide en gemotiveerde vaklui. Dit werkgeversplatform ondersteunt technisch industriële ondernemingen bij het werven, behouden en ontwikkelen van gekwalificeerd, flexibel inzetbaar personeel. Bovengenoemd project is gericht op instroom in de procesindustrie van technisch ervaren mensen.

Vraag en aanbod
,,De rol van Werk & Vakmanschap is om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Wij zijn de spil tussen bedrijfsleven en onderwijs. Er zijn behoorlijk wat initiatieven, maar veelal gericht op de jeugd. We proberen met het Project Instroom Procestechniek zoveel mogelijk ervaren technische mensen te plaatsen", aldus regiomanager Lieneke de Wolf van Werk & Vakmanschap. De zij-instromers hebben nog voor het project begint een baangarantie voor minimaal een half jaar. Met jongeren te interesseren voor de techniek is het probleem op de arbeidsmarkt namelijk niet opgelost. Instroom van jongeren is tijdinvesterend. Na hun opleiding duurt het nog vaak jaren eer ze zelfstandig kunnen werken. Het project Instroom Procestechniek is gericht op mensen met een technische achtergrond die zich ook interesseren voor procestechniek, om het tekort in deze branche op te lossen. Deze technische mensen kunnen afkomstig zijn uit bijvoorbeeld scheepvaart, weg- en waterbouw of werktuigbouw waarbij hun baan om wat voor reden dan ook is komen te vervallen.


...interviewt
'Geld is belangrijk, het geeft vrijheid'

...verzorgt
Eigen adviesbureau op gebied van arbo, milieu en veiligheid

...innoveert
Kenniscirculatie om de economie te versterken

...verbetert
Bedrijfsleven heeft verlanglijstje voor politiek

...begroot
Zeeuwse ondernemers betalen fors minder aan kvk

...bespaart
Handleiding voor toerisme bespaart tijd

...viert
Toost op 2006

....anticipeert
Colleges voor het Zeeuwse bedrijfsleven

...nomineert
Project Tholen genomineerd

...veilt
Beste score voor zorg­boerderijen op veiling JK Walcheren

...vertrouwt
MKB ondernemingen zijn de motor van Zeeland

...belegt
De Beleggings­adviseurs

...regelt
Bent u al klaar voor de komst van de levensloop­regeling?

...herstart
Succesvolle herstart in de techniek

...spreekt
In 't kort

...verandert
Bijtelling privégebruik auto geregeld via de loonbelasting

...noteert
Wijzigingen in de vennootschaps­belasting

...verkrijgt
Uw bedrijf overdracht vrij van schenkingsrecht en successierecht?

...onderneemt
Eerlijk en transparant ondernemen

...presenteert
Burgemeester Sala steelt de show op BOS 2005

...rijdt
Zakelijk onderweg

...wint
Kiwanis Axel Zeeuwsch-Vlaanderen is energieke club

...revitaliseert
Vlissingse Bedrijven Club is doelgericht