In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
April 2006
File not found.


Bedrijven
PriceWaterhouseCoopers
Tendris
Justion Adviesgroep, Justion Advocaten
en Advocatenkantoor Spruijt

Zeeuws-Vlaanderen
Agri-dienst
Vedior
Randstad en Tempo-team
CWI (Centrum Voorwerk en Inkomen)
PricewaterhouseCoopers
Fiscus (w)int op WK 2006!


Mr. Rick Mijnsbergen

Vraag:
Mijn bedrijf is sponsor van het WK Voetbal in Duitsland. Ik ben voornemens om mijn werknemers de gelegenheid te bieden om samen met een zakenrelatie naar het WK Voetbal in Duitsland af te reizen. Nu heb ik vernomen dat over een dergelijke reis loonheffing moet worden afgedragen. Wat zijn nu precies de fiscale gevolgen van de reis naar het WK voor mijn werknemers en voor de zakenrelaties?

(Sport)evenementen en fiscus
Evenementen als het WK Voetbal bieden een uitgelezen mogelijkheid om de naamsbekendheid van uw bedrijf te vergroten door middel van sponsoring. Een bijkomend voordeel van sponsoring is uiteraard de mogelijkheid om in combinatie met een bezoek aan de sportwedstrijd de banden met uw zakelijke relaties te versterken. Deze reisjes met relaties kunnen echter fors worden bemoeilijkt door tussenkomst van de fiscus. De Belastingdienst ziet deze reizen onder bepaalde omstandigheden namelijk als loon en stelt zich op het standpunt dat hierover loonheffing dient te worden afgedragen. Dit speelt niet alleen voor de werknemers die met de relaties worden meegestuurd, ook voor de zakenrelaties kan dit alles leiden tot belastingheffing.

Uw werknemers
Voor uw werknemers die met de zakenrelaties mee gaan geldt dat de Belastingdienst de reizen onder bepaalde omstandigheden aanmerkt als loon. Indien de reis voor driekwart of meer van de werknemers openstaat, geldt een vrijstelling van € 340.- per werknemer (per jaar). Het meerdere zal bij de werknemer als loon worden aangemerkt. Indien er sprake is van loon dient u als werkgever over de waarde van het arrangement loonbelasting en sociale premies in te houden en af te dragen.
Indien de reis slechts voor een beperkt aantal werknemers openstaat, dan houden de kosten verband met een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. Het meesturen van werknemers wordt dan geacht gericht te zijn op het aanhalen van relaties en het feit dat daaruit uiteindelijk meer werk wordt gegenereerd. In dit geval zal de waarde van de reis dus niet belast zijn als loon.

Zakelijke relaties
Ten aanzien van de zakelijke relaties die worden meegevraagd, stelt de Belastingdienst zich op het standpunt dat er sprake is van loon in natura. U bent als degene die de relatie heeft uitgenodigd in beginsel niet inhoudingsplichtig voor dit loon. Dit heeft echter wel tot gevolg dat de relatie wordt geconfronteerd met een inkomstenbelastingclaim. U zult wel begrijpen dat relaties hierdoor niet meer zitten te springen om een uitnodiging.

U kunt voorkomen dat de zakenrelatie hierover inkomstenbelasting moet betalen door de verschuldigde belasting van uw zakenrelatie via de eindheffing af te dragen. Er zal dan echter wel een royaal tarief van 75% worden gehanteerd. Deze heffing kan nog worden beperkt door toepassing van de forfaitaire regeling ten aanzien van de kosten van overnachtingen en diners. De werkelijke kosten kunnen dan buiten beschouwing worden gelaten. Indien bovendien een programma kan worden overlegd waaruit blijkt dat het programma grotendeels uit zakelijke activiteiten bestaat, kan een evenredig deel van de reiskosten buiten aanmerking blijven. Het is dus aan te bevelen de zakelijke reden van de uitnodiging en het programma van de reis op papier vast te leggen.

Conclusie:
Kort gezegd kan een reis naar het WK met uw zakenrelaties voor beide partijen uitgroeien tot een dure kwestie. De Belastingdienst is namelijk van mening dat relatiemanagement, niet alleen voor werknemers maar ook voor relaties, moet leiden tot loonheffing. De Belastingdienst heeft bovendien te kennen gegeven dat ten aanzien van het EK 2004 naheffingsaanslagen zullen worden opgelegd. De fiscus zal het komende WK in ieder geval ongetwijfeld met winst willen afsluiten...


...stimuleert
Terminal goed voor uitstraling Zeeland

...begeleidt
Psychosociale begeleiding voor vrouwen

...spreekt
In 't kort

...werft klanten
Vrouwelijke ondernemers maken elkaar sterk

...kijkt verder
Grenzeloos innoveren

...organiseert
Zeeuws Innovatie Evenement 2006 komt er weer aan

...doet het goed
Zeeuwse export boekt flinke omzetstijging

....oriënteert zich
Internationale Handelsdag in Bergen op Zoom

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...volgt op
OCG is dynamisch ondernemersnetwerk

...wint
Project Tholen wint Ei van Columbus

...pioniert
Peter Pronk van EWT uit Schoondijke: "In China raak je nooit uitgeleerd"

...rijdt
Onderweg

...legt contacten
Succesvol ondernemen tussen eb en vloed

...krijgt bezoek
Hoog bezoek bij JK Z.Vlaanderen

...heeft visie
Samen bouwen aan de toekomst van Zeeland

...presenteert
Dialoog met de klant op WoningExpo Zeeland

...groeit
Hart van Zeeland bouwt aan zijn toekomst

...bloeit
Tuinidee Goes

...zoekt
Beursindex Tuinidee

...heeft heel wat in huis
Initiatiefnemer Woningexpo 2005 ziet volop kansen

...werkt samen
Makelaars zien WoningExpo als kans om Zeeland te promoten

...beleeft
Wonen in een prachtstad

...heeft stijl
Als de consument ons kent, vergeet hij ons nooit meer!

...bezoekt
Beursindex Woningexpo

...verwacht
Sportief Pasen 2006

...bezichtigt
'Boegbeelden' koestert maritiem erfgoed

...ervaart
Campagne voor zeeland als ideaal watersportgebied

...publiceert
Zeeland, visserij en toerisme

...gaat naar
Beursindex Maritiem

...vertegenwoordigt
Wat doet het watersportverbond

...adviseert
"Uw Veiligheid, Vaarkunde en Vaarplezier is Onze Zorg"

...adverteert
Gecombineerd werven in dagblad en op internet

...test
Vaak van doorslaggevende betekenis

...detacheert
Alle krachten bundelen

...neemt uit handen
Meer dan het oplossen van de personeelsvraag

...leidt op
Bouwen aan een toekomst de intermediair voor het bedrijfsleven

...investeert
Het nut van permanente scholing

...spreekt
In 't kort

...selecteert
De juiste persoon op de juiste plek

...vraagt
Hoeveel privacy hebben uw klanten?

...en de milieuregelgeving
Veel aandacht voor milieu bij ontwikkeling