In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Mei 2006
File not found.

Burgemeester A.J. Huisman en (voormalig) wethouder J.A. Bliek:
Ruimte om te wonen en te werken

De gemeente Reimerswaal biedt ruimte aan haar inwoners en het bedrijfsleven. In oppervlakte is het één van de grootste gemeenten van Zeeland: de ruim 21.000 inwoners hebben elk meer dan één hectare ter beschikking. Dat is echter inclusief een flink deel van het water van de Oosterschelde en de Westerschelde. Maar niettemin blijft er in Reimerswaal veel ruimte over om te wonen en te werken.


Burgemeester de heer A.J. Huisman

De in 1521 in de huidige Oosterschelde verdronken stad Reimerswaal was in de vijftiende eeuw de derde stad van Zeeland, mede door haar strategische ligging aan de vaarroute naar Antwerpen. Sinds 1 januari 1970 bestaat de gemeente Reimerswaal uit de kernen Yerseke, Kruiningen, Hansweert, Krabbendijke, Oostdijk, Vlake, Gawege, Rilland en Bath.

Belang van 'ruimte'
"Bij de ontwikkeling van het beleid van de gemeente draait alles om 'ruimte", vertelt burgemeester de heer A.J. Huisman. "Reimerswaal herbergt een hardwerkende, no-nonsense bevolking en schitterende bedrijven. Om onze inwoners en ondernemers zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, bieden wij hen 'ruimte' om te wonen en te werken. De gemeenteraad op haar beurt geeft Burgemeester en Wethouders 'ruimte', dit beleid uit te voeren. Onze ambitie is dat op een professionele en betrouwbare wijze te doen. Daarbij staat het belang van 'ruimte' altijd voorop."

Strategische ligging
Ingeklemd tussen de Oosterschelde en de Westerschelde, direct aan de A58 en de Zoomweg, is Reimerswaal zowel de Poort naar Zeeland en naar Noord-Brabant als die naar Antwerpen en Rotterdam. "Van die strategische ligging proberen wij zoveel mogelijk te profiteren," vertelt bedrijfscontactfunctionaris de heer P. van Dijke. "Dat doen wij op diverse manieren. Met name de uitbreiding van bedrijventerrein 'De Poort' in Rilland is daar een mooi voorbeeld van. Er zijn plannen om dit terrein uit te breiden met tien hectare. In 2004 is gestart met de uitgifte van grond op een uitbreiding van vier hectare. Op twee na zijn alle percelen verkocht. Op dit terrein met zijn vele zichtlocaties vanaf de A58, vestigen zich zowel lokale ondernemers die willen uitbreiden maar daartoe op hun huidige plek geen mogelijkheid hebben, alsook bedrijven van elders. Dit terrein is bijzonder geschikt voor transport- en opslagbedrijven.
Het glastuinbouwgebied in de 'Eerste Bathpolder' bij Rilland is inmiddels volgebouwd. Glastuinbouw is de meest hoogwaardige tuinbouwsector. Onze gemeente is bijzonder geschikt voor de vestiging van glastuinbouwbedrijven vanwege de strategische ligging, de ruimte en de klimatologische omstandigheden (veel zonuren, zachte winters en niet te hete zomers).
Hoewel bedrijventerrein 'Zuidweg' in Krabbendijke eveneens is volgebouwd, hebben wij aan een elders in Krabbendijke gevestigd handels- en verpakkingsbedrijf van met name hardfruit uit de hele wereld, toch uitbreidingsmogelijkheden kunnen bieden."

Agri- en aquabusiness
Reimerswaal kent twee belangrijke bronnen van inkomsten: de land- en tuinbouw en de fruitteelt enerzijds en de schaal- en schelpdiercultures anderzijds. Stuk voor stuk bedrijfstakken die behoefte hebben aan grond voor de verwerking, aan- en afvoer van producten. Zo worden ruim 70% van alle uien uit Nederland in Reimerswaal verwerkt. Het bestaande bedrijventerrein 'Nishoek' aan de A58 bij Kruiningen wordt in de loop van 2006 uitgebreid met circa zes hectare. Deze zijn bedoeld voor bedrijven die behoren tot de 'agribusiness', maar ook andere MKB-bedrijven zijn er welkom. Het bestemmingsplan biedt mogelijkheden voor een uitbreiding met nog eens zeven hectare.


College van B&W Reimerswaal

Samen met Rijkswaterstaat en de Provincie Zeeland werkt de gemeente aan een betere aansluiting van Nishoek op de A58 door middel van het aanbrengen van twee rotondes.
"Yerseke is het landelijk centrum voor de schaal- en schelpdiercultures. Daar is de enige mosselveiling ter wereld gevestigd," vertelt voormalig wethouder Bliek. "Aquacultuur heeft de toekomst. Wij willen ons naast de traditionele mosselkweek gaan richting op andere vormen van aquacultuur. Op het in Yerseke gelegen bedrijventerrein 'Olzendepolder' zijn nog kavels beschikbaar. Die zijn met name bestemd voor bedrijven in de aquabusiness, omdat voor het overgrote deel van de kavels de verplichting geldt dat zij worden aangesloten op het aanwezige distributiesysteem voor vers zeewater, ofwel op 'de pijp van Bliek'."
Ook Hansweert heeft een bedrijventerrein aan het Kanaal door Zuid-Beveland, maar dat is vol en wordt niet verder uitgebreid.

Knokken
"Reimerswaal wordt geconfronteerd met een grote vraag naar grond op de bedrijventerreinen. Bedrijven die in Reimerswaal geworteld zijn, willen hier verder groeien. De Poort, Nishoek en Olzendepolder bieden daartoe de mogelijkheden. De ervaring leert dat bedrijven graag binnen hun eigen gemeente willen uitbreiden. Dat past niet altijd in het planologisch beleid van de provincie, maar de gemeente blijft er voor knokken om ondernemers binnen haar grenzen te houden", aldus de heer Van Dijke.

Wonen
Binnen de kernen wordt op bescheiden schaal nieuwbouw van woningen uitgevoerd. Een prestigieus project is het plan 'Veerhaven' in Kruiningen. Sinds de opheffing van de veerdienst Kruiningen-Perkpolder, als gevolg van de opening van de Westerscheldetunnel, heeft de Veerhaven haar functie verloren. Het gebied krijgt een andere invulling. De haven wordt aan de natuur teruggegeven en de ruimte op en rondom het voormalige parkeerterrein komt beschikbaar voor de bouw van woningen. Samen met een projectontwikkelaar zal de gemeente op die 23 hectare vrije ruimte een gemêleerd bouwplan ontwikkelen, van starterswoningen tot dure appartementen. Ook hierbij staat het begrip 'ruimte' centraal: per hectare mogen slechts tien woningen worden gebouwd.

Onderwijs
In nagenoeg alle kernen zijn basisscholen. Een van de vier vestigingen van het Calvijn College biedt in Krabbendijke onderwijs op mbo en vmbo-niveau. Op deze school op reformatorische grondslag zitten gemiddeld 900 leerlingen uit alle windstreken. "Daarnaast proberen wij voor onze schaal- en schelpdiersector een leerstoel aan de Universiteit van Wageningen te krijgen. Deze veranderende bedrijfstak biedt voldoende uitdagingen voor het wetenschappelijk onderwijs," aldus de heer Bliek.

Recreatie
Hoewel de gemeente drie campings telt, onderscheidt Reimerswaal zich op het gebied van toerisme met de andere Zeeuwse gemeenten, doordat hier overwegend sprake is van dagtoerisme. De mosselen, kreeften, kokkels, krukels en natuurlijk de oesters trekken veel culinaire genieters naar Yerseke. Bovendien maakt Yerseke deel uit van de fietsroute 'Rondje met het pontje', wat veel bezoekers per fiets naar de kern brengt.

Samenwerking
Binnen de gemeente wordt op diverse manieren samengewerkt met ondernemers, overheden en instanties.
Zo kunnen startende, gevestigde en toekomstige ondernemers in Reimerswaal met al hun vragen terecht bij bedrijfscontactfunctionaris de heer P. van Dijke. Hij vertegenwoordigt de gemeente ook binnen de Ondernemersvereniging Reimerswaal.

Ook kan via hem contact gelegd worden met ReiK, het samenwerkingsverband van de gemeenten Reimerswaal en Kapelle op het gebied van het verlenen van vergunningen en handhaving daarvan.
De regionale samenwerking tussen de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal is in 2000 gestart in de vorm van het Bestuurlijk Platform de Bevelanden. In dit verband is gewerkt aan een thematische regiovisie, die het door de Bevelanden gewenste ruimtelijke ontwikkelingsbeeld op het vlak van wonen, werken en recreëren verwoordt. De Bevelandse regioagenda vloeit met name voort uit deze visie.


Bedrijfscontactfunctionaris de heer P. van Dijke
Trots
De 'ruimte' die de gemeente Reimerswaal haar hardwerkende burgers en ondernemers biedt, wordt goed benut. Er is nauwelijks sprake van werkloosheid. Burgemeester Huisman, voormalig wethouder Bliek en bedrijfscontactfunctionaris Van Dijke zijn het er unaniem over eens: "Reimerswaal is een gemeente om trots op te zijn!"

Internet: www.reimerswaal.nl


...onderneemt
Ondernemerscongres MKB-Zeeland

...werkt
Maatwerkoplossingen met polyester

...geeft advies
Innovatieteam Syntens adviseert advocatenkantoor

...organiseert
Zeeuws Innovatie Evenement 2006

...zoekt
'Een goede adviseur betaalt zich altijd terug'

...verkoopt
Wat levert uw bedrijf straks op?

...verhuist
Bedrijven verhuizen naar Zeeland

....spreekt
Spreekdag bedrijfsoverdracht

...tekent
Techniek heeft de toekomst

...opent
Kapelle heeft gunstig vestigingsklimaat

...en de Smokkelhoek
Revitalisatie Smokkelhoek gevierd met Open Dag

...heeft ruimte
Ruimte om te wonen en te werken

...groepeert
Steeds meer jonge ondernemers sluiten zich aan

...werkt met uien
Succesvol eerste jaar

...kweekt
Parels in de Oosterschelde

...proeft
Zeeuwse kreeft voor culinaire fijnproevers

...rijdt
Jaguar XJ sovereign diesel Vloeken in de kerk?

...verzorgt een lezing
Met visie voor de toekomst

...moet
Veranderen!

...op water
Succes is voor de volhouders

...moet innoveren
Kiezen of ka(b)belen

...op de markt
Probeer niet de grootste te zijn, maar wel de beste en de slimste

...zet door
Bedenk het voor je klanten zoals je het zelf zou willen hebben

...op boorplatforms
Wees innovatief en doe nooit concessies aan kwaliteit

...in Goes
Investeren čn exploiteren

...spreekt
De Beleggingsadviseurs

...vaart
Watersport Totaal & Maritieme Dagen wordt geprolongeerd

...en lifestyle
Veel bezoekers bij eerste WoningExpo Zeeland

...handelt
Grensverleggend ondernemen via internationale netwerken

...en vastgoed
Rijksgebouwendienst een belangrijke marktpartij