In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Mei 2006
File not found.

De heer J. Jansen:
Succesvol eerste jaar

Ruim zeventig procent van alle uien uit Nederland wordt in Reimerswaal bewerkt. Het succes van de werkgroep die de belangen van de Reimerswaalse uienbewerkers behartigde, was begin 2005 voor de leden aanleiding, hun werkgebied uit te breiden tot heel Zeeland en zich te verenigen in Zuver, de Zeeuwse Uienbewerkers Vereniging.

Zuver is 2 februari 2005 opgericht en heeft inmiddels 29 leden uit heel Zeeland. De doelstelling is vierledig:
  • bevorderen van samenwerking tussen de uienbewerkende bedrijven in Zeeland;
  • gezamenlijk aanpakken van problemen en uitdagingen;
  • gezamenlijk overleg voeren met overheden en maatschappelijke organisaties;
  • gezamenlijk (doen) uitvoeren van studies en onderzoeken.
Zuver is een volwaardige overlegpartner van de Provincie Zeeland en het Ministerie van Landbouw.

Problemen
"Problemen waarmee Zuver te maken heeft, zijn hoofdzakelijk problemen op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening", vertelt secretaris de heer J. Jansen. "Al voor de oprichting hebben we met de gemeente Reimerswaal een milieuconvenant afgesloten.
Of we de nieuwe wet van VROM die de milieubelasting van verpakkingen moet helpen beperken, als vereniging gaan aanpakken, is nog niet bekend."

Uitdagingen
Samen met het Landbouw-Economisch Instituut in Wageningen zoekt Zuver naar duurzame oplossingen zijn voor de verwerking van uienpellen. Bij voorbeeld door ze te laten gisten om er energie uit te halen.
Wellicht leidt het onderzoek naar andere mogelijkheden.

De heer Jansen: "Momenteel wordt al het uienafval gecomposteerd en over het land uitgereden. Volgens het convenant mogen wij slechts zeven ton uiencompost per hectare gebruiken. Wij hebben de samenstelling van de compost laten onderzoeken. Uit het onderzoek blijkt dat de samenstelling van het gecomposteerde product zelfs binnen de zeer strenge normen voor zogenaamde 'zwarte grond' valt. Hierdoor opent zich, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin, een veel bredere afzetmarkt.

Deze verrassende uitkomst hebben wij voorgelegd aan het Ministerie van Landbouw. Als zij daarmee instemmen, zou dit dé oplossing zijn van het uienpellenoverschot, waarmee we niet alleen in Zeeland, maar in heel Nederland en in de rest van Europa zitten."

Overleg
Het bestuur vergadert elke maand. Indien nodig, overleggen de bestuursleden met lokale en/of provinciale overheden. Bij alle instanties hebben zij contactpersonen. Vooral met de gemeente Reimerswaal zijn de communicatielijnen kort.

Op provinciaal en landelijk niveau overlegt Zuver met allerlei organisaties, zoals de Provincie Zeeland, ZLTO, brancheorganisatie Frugi Venta, de ministeries van LNV en VROM en het Productschap Tuinbouw.
"Achter de schermen hebben wij heel veel werk verricht, maar één jaar is te kort om grootse resultaten te kunnen boeken", besluit de heer Jansen.

Zeeuwse Uienbewerkers Vereniging
E-mail: secr@zuver.nl
Internet: www.zuver.nl


...onderneemt
Ondernemerscongres MKB-Zeeland

...werkt
Maatwerkoplossingen met polyester

...geeft advies
Innovatieteam Syntens adviseert advocatenkantoor

...organiseert
Zeeuws Innovatie Evenement 2006

...zoekt
'Een goede adviseur betaalt zich altijd terug'

...verkoopt
Wat levert uw bedrijf straks op?

...verhuist
Bedrijven verhuizen naar Zeeland

....spreekt
Spreekdag bedrijfsoverdracht

...tekent
Techniek heeft de toekomst

...opent
Kapelle heeft gunstig vestigingsklimaat

...en de Smokkelhoek
Revitalisatie Smokkelhoek gevierd met Open Dag

...heeft ruimte
Ruimte om te wonen en te werken

...groepeert
Steeds meer jonge ondernemers sluiten zich aan

...werkt met uien
Succesvol eerste jaar

...kweekt
Parels in de Oosterschelde

...proeft
Zeeuwse kreeft voor culinaire fijnproevers

...rijdt
Jaguar XJ sovereign diesel Vloeken in de kerk?

...verzorgt een lezing
Met visie voor de toekomst

...moet
Veranderen!

...op water
Succes is voor de volhouders

...moet innoveren
Kiezen of ka(b)belen

...op de markt
Probeer niet de grootste te zijn, maar wel de beste en de slimste

...zet door
Bedenk het voor je klanten zoals je het zelf zou willen hebben

...op boorplatforms
Wees innovatief en doe nooit concessies aan kwaliteit

...in Goes
Investeren čn exploiteren

...spreekt
De Beleggingsadviseurs

...vaart
Watersport Totaal & Maritieme Dagen wordt geprolongeerd

...en lifestyle
Veel bezoekers bij eerste WoningExpo Zeeland

...handelt
Grensverleggend ondernemen via internationale netwerken

...en vastgoed
Rijksgebouwendienst een belangrijke marktpartij