In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Mei 2006
File not found.

Regiobijeenkomst 'Ondernemerschap en de gemeente Goes'
Investeren èn exploiteren

,,Ze kunnen in ieder geval nooit meer zeggen dat het saai is in Goes", lachte burgemeester Dick van der Zaag net voor de NIVE-bijeenkomst 'Ondernemer-schap en de gemeente Goes' op 4 april in het stadhuis.

Burgemeester Van der Zaag na afloop in conclaaf met een ondernemer.

,,Welkom in het stadhuis. Deze oude arena van de democratie in Goes is aan eieren werpen ontsnapt. Daarvoor moet je in het nieuwe stadskantoor zijn. Laten we tijdens deze bijeenkomst in het stadshart van Goes maar afstand nemen van de waan van de dag", stelde van der Zaag in zijn openingswoorden met verwijzing naar de politieke perikelen rondom de collegevorming. De eerste burger wilde het net als de overige sprekers Sophie van 't Westeinde (wethouder) en Dirk Lips (directeur Libéma) liever hebben over de positieve ontwikkelingen in Goes.

De gemeente Goes staat niet voor niks hoog genoteerd op diverse landelijke lijsten van gemeenten met een gunstig vestigingsklimaat en goede ontwikkelingsmogelijkheden voor het bedrijfsleven. Geografische ligging (Midden-Zeeland) en een ondernemend gemeentebestuur dragen in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van Goes. Zo heeft de gemeente Goes zich sterk gemaakt voor renovatie en uitbreiding van de Zeelandhallen. Twee weken geleden is het laatste sein op groen gezet. Buurman Gévier van de Zeelandhallen heeft een akkoord met de gemeente bereikt en zal zich daarom niet tot de Raad van State wenden om de aan Libéma verleende bouwvergunning aan te vechten. Het bedrijf uit Rosmalen kan de Zeelandhallen met onmiddellijke ingang verder ontwikkelen tot een multifunctioneel complex. Tegen de verleende bouw- en milieuvergunningen zijn namelijk geen andere bezwaren ingediend. De regiobijeenkomst in het Goese stadhuis werd bijgewoond door ongeveer vijftig ondernemers. Hoofdthema was 'publiek-privaatrechtelijke samenwerking'. De drie sprekers gingen nader in op publieke-private initiatieven in het algemeen en het project Zeelandhallen in het bijzonder. ,,Het collegeprogramma 'Vooruit met Goes' schept kansen om de komende vier jaar onze ambities te realiseren. Goes is een fantastische stad waar we trots op kunnen zijn. Gelukkig zijn er bij de installatie van het nieuwe college geen eieren gegooid. Ik hoop dat de rust is weergekeer", aldus VVD-wethouder Van 't Westeinde. De boerendochter was eerst raadslid in Borsele en sinds 2002 wethouder in Goes. In haar (nieuwe) portefeuille zitten economische zaken, bedrijventerreinen en ruimtelijke ordening, financiën, onderwijs, cultuur en recreatie & toerisme. De Zeelandhallen dateren van 1987. De wethouder schetste in een notendop de geschiedenis van het evenementencomplex. In 1990 werd een doorstart gemaakt, in 1992 kwam er een tweede hal bij en in 2003 werd het complex aangekocht door de gemeente. De Zeelandhallen zijn anno 2006 prima bereikbaar en er is een uitgebreid parkeerterrein aangelegd, dat vorig jaar juni juist op tijd klaar was voor het landelijke VNG-congres. In 2004 werd er een intentieovereenkomst getekend tussen de gemeente en Libéma die een jaar later uitmondde in een definitieve overeenkomst. ,,Libéma is een zeer goede marktpartij met ook grote beurzencomplexen elders en veel expertise in de dagrecreatie. Het gaat om investeren en exploiteren, beleggen en runnen. Bij Libéma zijn beide functies verenigd."

Deze zomer wordt begonnen met de renovatie van de twee bestaande hallen en de bouw van de nieuwe hal. Het vrije tijdscentrum volgt in 2007. Dirk Lips was in zijn toespraak vol lof over de gemeente Goes. ,,Er is een goede no-nonsense chemie tussen de gemeente en Libéma waarbij oplossingsgericht wordt gewerkt. Het klikte vanaf het begin. Als u zo door blijft gaan als gemeente, dan blijft u nog wel een aantal jaren in de top tien van Nederland staan."

...onderneemt
Ondernemerscongres MKB-Zeeland

...werkt
Maatwerkoplossingen met polyester

...geeft advies
Innovatieteam Syntens adviseert advocatenkantoor

...organiseert
Zeeuws Innovatie Evenement 2006

...zoekt
'Een goede adviseur betaalt zich altijd terug'

...verkoopt
Wat levert uw bedrijf straks op?

...verhuist
Bedrijven verhuizen naar Zeeland

....spreekt
Spreekdag bedrijfsoverdracht

...tekent
Techniek heeft de toekomst

...opent
Kapelle heeft gunstig vestigingsklimaat

...en de Smokkelhoek
Revitalisatie Smokkelhoek gevierd met Open Dag

...heeft ruimte
Ruimte om te wonen en te werken

...groepeert
Steeds meer jonge ondernemers sluiten zich aan

...werkt met uien
Succesvol eerste jaar

...kweekt
Parels in de Oosterschelde

...proeft
Zeeuwse kreeft voor culinaire fijnproevers

...rijdt
Jaguar XJ sovereign diesel Vloeken in de kerk?

...verzorgt een lezing
Met visie voor de toekomst

...moet
Veranderen!

...op water
Succes is voor de volhouders

...moet innoveren
Kiezen of ka(b)belen

...op de markt
Probeer niet de grootste te zijn, maar wel de beste en de slimste

...zet door
Bedenk het voor je klanten zoals je het zelf zou willen hebben

...op boorplatforms
Wees innovatief en doe nooit concessies aan kwaliteit

...in Goes
Investeren èn exploiteren

...spreekt
De Beleggingsadviseurs

...vaart
Watersport Totaal & Maritieme Dagen wordt geprolongeerd

...en lifestyle
Veel bezoekers bij eerste WoningExpo Zeeland

...handelt
Grensverleggend ondernemen via internationale netwerken

...en vastgoed
Rijksgebouwendienst een belangrijke marktpartij