In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Mei 2006
File not found.

De heren P.A.J. Pruijssers MBA en A.C. Openeer - OVR
Steeds meer jonge ondernemers sluiten zich aan

Sinds 2004 richt het bestuur van Ondernemers Vereniging Reimerswaal zich vaker op de jonge ondernemer. Niet zonder succes: het ledental is in die tijd met ruim vijftien toegenomen. Steeds meer jonge ondernemers erkennen het belang van aansluiting bij de OVR.


Het dagelijks bestuur van de OVR. Staand van links naar rechts: Mevr.K. van Hoek, beheerster website, Dhr. D. Lokerse, penningmeester, Mevr. I. de Braal, vice voorzitter. Zittend links: Dhr.P.Pruijssers, voorzitter en rechts dhr. A. Openeer, secretaris.

De OVR opgericht op 14 maart 1991. Ter ere van het 15-jarig bestaan is tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst de website www.ovreimerswaal.nl on line gegaan. De vereniging heeft 93 leden. Binnen het zevenkoppige bestuur zijn alle bedrijventerreinen vertegenwoordigd. De OVR leden komen gemiddeld vijf keer per jaar bij elkaar, al dan niet vergezeld van hun partners.

Doel
De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten ondernemingen in de gemeente Reimerswaal. Dit doel tracht zij onder andere te bereiken door:

  • overleg over actuele ontwikkelingen met burgemeester en wethouders van Reimerswaal en andere instanties;
  • bezoeken aan bedrijven binnen of buiten de gemeente;
  • sprekers uit te nodigen over zaken die betrekking hebben op het bedrijfsgebeuren;
  • bevorderen van de goede verhoudingen tussen aangesloten leden, waartoe o.a. jaarlijks een sociale activiteit wordt georganiseerd.
Lid van de OVR kunnen worden, zij die binnen de gemeente Reimerswaal een bedrijf exploiteren dan wel een leidinggevende functie bekleden of een beroep uitoefenen niet zijnde horeca, detailhandel of land- en tuinbouw, met uitzondering van de glastuinbouw.

Samen sterker
De voorzitter en secretaris, de heren P.A.J. Pruijssers MBA en A.C. Openeer zijn beiden al jaren lid, de heer Openeer al vanaf het allereerste begin, en hebben hun lidmaatschap afgewisseld met functies binnen het bestuur. Bestuursleden hebben een zittingsperiode van maximaal tweemaal drie jaar. Na een aantal jaar kunnen zij zich wederom voor een bestuursfunctie verkiesbaar stellen. Het verheugt de heren Pruijssers en Openeer dat de evenementen die zij voor jonge ondernemers hebben georganiseerd, hun vruchten hebben afgeworpen en dat ook die doelgroep zich steeds meer bewust wordt dat zij samen sterker staan dan alleen.

Overleg
Ondernemen doe je samen met de overheid; je komt elkaar steeds tegen en je hebt elkaar steeds nodig. De heer Pruijssers: "In het verleden overlegden B&W sporadisch met de ondernemersvereniging. Op ons voorstel vindt nu structureel overleg plaats, dat door beide partijen als constructief wordt omschreven. We hebben onder andere gesproken over de mogelijkheid, wetten en regels die elkaar overlappen, te schrappen.
Ook het contact met bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente Reimerswaal, de heer Van Dijke, is goed. Hij bezoekt namens de gemeente onze bijeenkomsten. Wij luisteren naar elkaar en vullen elkaar aan, daar waar dat nodig is.
Binnen de vereniging luisteren wij ook naar elkaar, wat niet zelden resulteert in het aan elkaar gunnen van opdrachten. Dit is tevens een punt waarop wij de gemeente hebben geattendeerd. Het gebeurt te vaak dat lokale ondernemers achter het niet vissen, omdat bijvoorbeeld projectontwikkelaars werken met vaste bouwbedrijven, onderaannemers en architectenbureaus." Een afspraak voor een vervolggesprek met B&W is gemaakt. Op de agenda staat onder andere een uniforme bewegwijzering naar de bedrijven.

Kwetsbaar
Ondernemend Reimerswaal rust voornamelijk op twee pijlers, de agribusiness en de aquabusiness. De OVR vindt dat een kwetsbare en eenzijdige basis. Zij pleiten voor een breder assortiment aan bedrijven binnen de gemeente. Die kunnen problemen in met name de mossel- en agrarische sector opvangen. Ook wordt met de gemeente gesproken over het richten van het vestigingsbeleid op andersoortige bedrijven.

Industrieterreinen
Een ander punt dat volgens de OVR dringend de aandacht van de gemeente behoeft, is het parkeerbeleid voor vracht- en personenauto's op bedrijventerreinen. "Maar ook vragen wij om handhavingsbeleid om dumpen van containers en ander afval op bedrijventerreinen tegen te gaan. Door dat goed te regelen, wordt verpaupering van de terreinen voorkomen. Het bedrijventerrein moet als het ware een 'visitekaartje' van de gemeente zijn", vindt de heer Openeer.
"B&W moeten ingrijpen als betrokkenen zich niet aan de afspraken houden en wij spreken onze leden daarop aan. Dat is ook een vorm van samenwerking met de gemeente.
De gevaarlijke situaties die de doodlopende en te smalle wegen en de scherpe bochten op de industrieterreinen veroorzaken voor met name vrachtwagens, heeft gelukkig de aandacht van de gemeente. Die wil, in overleg met de gebruikers van de terreinen, tot een oplossing daarvan komen. Inmiddels heeft dat geresulteerd in een klanttevredenheidsonderzoek."

Grensoverschrijdend
De economie houdt niet op bij de gemeentegrens. De OVR heeft regelmatig contact met ondernemersverenigingen in de buurtgemeenten en in overig Midden-Zeeland. Daarin behartigen zij hun gezamenlijke belangen naar de Provincie Zeeland en bijvoorbeeld naar Zeeland Seaports toe.

OVR nieuws
E-mail: secretaris@ovreimerswaal.nl
Internet: www.ovreimerswaal.nl


...onderneemt
Ondernemerscongres MKB-Zeeland

...werkt
Maatwerkoplossingen met polyester

...geeft advies
Innovatieteam Syntens adviseert advocatenkantoor

...organiseert
Zeeuws Innovatie Evenement 2006

...zoekt
'Een goede adviseur betaalt zich altijd terug'

...verkoopt
Wat levert uw bedrijf straks op?

...verhuist
Bedrijven verhuizen naar Zeeland

....spreekt
Spreekdag bedrijfsoverdracht

...tekent
Techniek heeft de toekomst

...opent
Kapelle heeft gunstig vestigingsklimaat

...en de Smokkelhoek
Revitalisatie Smokkelhoek gevierd met Open Dag

...heeft ruimte
Ruimte om te wonen en te werken

...groepeert
Steeds meer jonge ondernemers sluiten zich aan

...werkt met uien
Succesvol eerste jaar

...kweekt
Parels in de Oosterschelde

...proeft
Zeeuwse kreeft voor culinaire fijnproevers

...rijdt
Jaguar XJ sovereign diesel Vloeken in de kerk?

...verzorgt een lezing
Met visie voor de toekomst

...moet
Veranderen!

...op water
Succes is voor de volhouders

...moet innoveren
Kiezen of ka(b)belen

...op de markt
Probeer niet de grootste te zijn, maar wel de beste en de slimste

...zet door
Bedenk het voor je klanten zoals je het zelf zou willen hebben

...op boorplatforms
Wees innovatief en doe nooit concessies aan kwaliteit

...in Goes
Investeren čn exploiteren

...spreekt
De Beleggingsadviseurs

...vaart
Watersport Totaal & Maritieme Dagen wordt geprolongeerd

...en lifestyle
Veel bezoekers bij eerste WoningExpo Zeeland

...handelt
Grensverleggend ondernemen via internationale netwerken

...en vastgoed
Rijksgebouwendienst een belangrijke marktpartij