In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Mei 2006
File not found.

Peter Feijtel, voorzitter Regioraad MKB-Zeeland:
Met visie voor de toekomst

MKB-Zeeland is mede-initiatiefnemer van het Regionaal Ondernemers Congres Zeeland, omdat dit een perfecte gelegenheid is om zaken die de ondernemerkoepel belangrijk vindt voor de toekomst van de Zeeuwse industrie en haar achterban te presenteren en te bespreken met ondernemend Zeeland.

Peter Feijtel (rechts).

Peter Feijtel is voorzitter van MKB-Zeeland. Hij verzorgt de lezing 'Met visie voor de toekomst' tijdens het plenaire ochtendprogramma van het Regionaal Ondernemers Congres dat op 17 mei 2006 wordt gehouden in theater De Mythe in Goes.

Verbeteren ondernemersklimaat
"Het congres past heel goed bij onze strategie," vertelt Peter Feijtel. "Die is naast de traditionele belangenbehartiging gebaseerd op een aantal uitgangspunten, waarmee wij het ondernemersklimaat in de provincie actief willen verbeteren. Belangrijke thema's daarbij zijn onder andere het effect van de Westerscheldetunnel, de wegen, het onderwijs, toprecreatie en toerisme. Vanuit die invalshoeken bestuderen wij met name hoe wij kunnen bevorderen dat Zeeland innovatiever wordt. Onze achterban beslaat het gehele georganiseerde bedrijfsleven in Zeeland tot tweehonderdvijftig werknemers.

Het congres is een mooie gelegenheid om duidelijkheid te krijgen over de manier waarop ondernemend Zeeland innoveert. Het programma biedt een goede mix die vanuit diverse invalshoeken voldoet aan de basisdoelstellingen van het congres: overdragen van kennis, inspireren en netwerken. Alle sprekers staan aan het hoofd van gerenommeerde bedrijven. Zij hebben stuk voor stuk hun sporen in het bedrijfsleven verdiend. Ik hoop dat uit het ondernemersdebat concrete en praktische plannen en verbeterpunten voor de Zeeuwse economie zullen komen, waarvan ondernemers direct kunnen profiteren. De 1-op-1 adviesgesprekken, netwerklunch en -diner en de rondetafelgesprekken bieden voor alle partijen leermomenten. Voor mij zijn ze belangrijk om te weten te komen hoe ondernemers over bepaalde onderwerpen denken en of het programma hen aanspreekt."

Visie voor de toekomst
MKB-Zeeland heeft een duidelijk beeld voor de toekomst voor ondernemend Zeeland. Peter Feijtel: "Traditionele inkomensbronnen zullen wegvallen. De procesindustrie en landbouw stabiliseren hoogstens. Nieuwe vormen van bedrijvigheid moeten in de komende jaren leiden tot nieuwe werkgelegenheid om het achterwege blijven van groei op te vangen. MKB-Zeeland beziet de mogelijkheden daartoe vanuit drie invalshoeken:

 • havens en maakindustrie;
 • nieuwe samenwerkingsvormen tussen verschillende branches;
 • recreatie en toerisme.


 • De maakindustrie kun je overeind houden als je technologisch iets te bieden hebt. Dat kan worden gerealiseerd door een intensieve samenwerking met kennisinstituten zoals de Hogeschool Zeeland. De projecten van Task Force MKB-Zeeland hebben ons geleerd dat samenwerking van verschillende branches zoals de bouw, recreatie, horeca en techniek allerlei nieuwe ingangen en ontwikkelingen biedt, waardoor mensen sluimerende ideeŽn gaan oppakken. Daaruit kan veel werk voortkomen. De toeristische en recreatieve sector wordt geconfronteerd met een teruggang in het aantal overnachtingen. In deze branche moeten we een verbeteringsslag maken, opdat wij de toerist optimaal kunnen bedienen. Dat kan worden gerealiseerd door bijvoorbeeld een combinatie te maken van de wellness cultuur en toerisme. Hierbij past ook het creŽren van een aantrekkelijke woonfunctie in de vorm van Innovation Island, waar mensen kunnen wonen en werken en dus niet gebonden zijn aan een vestigingsplaats."

  Inhaalslag
  Het herstellen van economie was in 2005 in Zeeland minder krachtig dan in de rest van Nederland. Peter Feijtel: "Die achterstand kan worden ingehaald als Zeeland haar unique selling points optimaal gaat benutten. Een voorbeeld daarvan is het versneld uitvoeren van een diepzeehaven met daaromheen allerlei activiteiten die de haven toegevoegde waarde bieden. Ook moeten wij versneld gebruik maken van onze positie op het gebied van wonen, zorg, recreatie en toerisme. Die USP's moeten overheid en bedrijfsleven gezamenlijk en planmatig gaan benutten. In zijn algemeenheid is het een trend dat Zeeland achterop komt als de economie aantrekt. Dan trekt eerst de internationale handel aan, vervolgens de industrie en ten slotte pas de consumentenbestedingen en de recreatieve sector. Daardoor liggen wij altijd in de tweede lijn.

  Onderwijsinstellingen kunnen hierbij een grote rol spelen, omdat juist op de kruispunten van onderneming en ondernemerschap vaak nieuwe economische ontwikkelingen ontstaan. Een voorbeeld daarvan is de samenwerking tussen de Technische Universiteit Eindhoven en Philips waaruit heel veel nieuwe bedrijfjes zijn ontstaan die inspelen op de behoefte van die nieuwe economische ontwikkelingen. Ik hoop dat wij hiervoor in Zeeland ook de daadkracht en snelheid zullen hebben en we deze mogelijkheden die de Hogeschool Zeeland en de Roosevelt Academy ons bieden, niet laten rusten als plannen en ideeŽn. Het Regionaal Ondernemers Congres is bij uitstek dť gelegenheid om contacten tussen ondernemers onderling, met de overheid ťn met de kennisinstituten te leggen."

  Informatie
  www.zeeland.mkb.nl


  ...onderneemt
  Ondernemerscongres MKB-Zeeland

  ...werkt
  Maatwerkoplossingen met polyester

  ...geeft advies
  Innovatieteam Syntens adviseert advocatenkantoor

  ...organiseert
  Zeeuws Innovatie Evenement 2006

  ...zoekt
  'Een goede adviseur betaalt zich altijd terug'

  ...verkoopt
  Wat levert uw bedrijf straks op?

  ...verhuist
  Bedrijven verhuizen naar Zeeland

  ....spreekt
  Spreekdag bedrijfsoverdracht

  ...tekent
  Techniek heeft de toekomst

  ...opent
  Kapelle heeft gunstig vestigingsklimaat

  ...en de Smokkelhoek
  Revitalisatie Smokkelhoek gevierd met Open Dag

  ...heeft ruimte
  Ruimte om te wonen en te werken

  ...groepeert
  Steeds meer jonge ondernemers sluiten zich aan

  ...werkt met uien
  Succesvol eerste jaar

  ...kweekt
  Parels in de Oosterschelde

  ...proeft
  Zeeuwse kreeft voor culinaire fijnproevers

  ...rijdt
  Jaguar XJ sovereign diesel Vloeken in de kerk?

  ...verzorgt een lezing
  Met visie voor de toekomst

  ...moet
  Veranderen!

  ...op water
  Succes is voor de volhouders

  ...moet innoveren
  Kiezen of ka(b)belen

  ...op de markt
  Probeer niet de grootste te zijn, maar wel de beste en de slimste

  ...zet door
  Bedenk het voor je klanten zoals je het zelf zou willen hebben

  ...op boorplatforms
  Wees innovatief en doe nooit concessies aan kwaliteit

  ...in Goes
  Investeren Ťn exploiteren

  ...spreekt
  De Beleggingsadviseurs

  ...vaart
  Watersport Totaal & Maritieme Dagen wordt geprolongeerd

  ...en lifestyle
  Veel bezoekers bij eerste WoningExpo Zeeland

  ...handelt
  Grensverleggend ondernemen via internationale netwerken

  ...en vastgoed
  Rijksgebouwendienst een belangrijke marktpartij