In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Mei 2006
File not found.

Rijksgebouwendienst een belangrijke marktpartij

Marktpartijen zijn vooral bekend met institutioneel en particulier vastgoed. Een onderwerp dat veel meer aandacht verdient is Publiek Vastgoed. Immers, de Rijksgebouwendienst (RGD) heeft een portefeuille van bijna tweeduizend gebouwen verspreid over het gehele land. Het gaat hierbij vooral om rijks- en gemeentelijke gebouwen, ziekenhuizen en scholen. Met een dergelijke portefeuille is de RGD een grote en belangrijke marktpartij.


Onlangs gaf de heer L. Hendriks een presentatie over de visie van de RGD met betrekking tot hun vastgoed. Hij is stafmedewerker bij de RGD op het gebied van beleid en strategie. Tijdens de presentatie werd ingegaan op de trends en ontwikkelingen, hoe klantgericht de RGD werkt en voor welke klanten wordt gewerkt. De centrale vraag was 'Wat valt er te leren van Publiek Vastgoed?'. Na een filosofisch getinte inleiding over ervaringen, wijsheid en integrale kwaliteit schonk de heer Hendriks vooral aandacht aan de concrete manier waarop de RGD invulling geeft aan de wensen van haar klanten.

Tijdens de presentatie werd vooral ingegaan op de volgende punten: Relatie vastgoed en accommodatie, Prijs / kwaliteit, Leidraden huisvesting, Programmering en PVE's en Cultuurhistorische waarden.

Klanttevredenheid
Alles draait om de gebouwde omgeving en de klanttevredenheid. Deze factoren zijn door de RGD zowel vanuit gebruikersoptiek als eigenaresoptiek in een ontwikkelingsproces ondergebracht. Voor de gebruiker is het in ieder geval van belang dat haar wensen worden vertaald in de te 'bouwen' omgeving, waarbij rekening wordt gehouden met toekomstige ontwikkelingen van de organisatie en de omgeving. OCW bezuinigt bijvoorbeeld voor de zesde maal in tien jaar en dit heeft invloed op de huisvesting.

Normering
Net als elke marktpartij is het voor de RGD lastig om te bepalen welke locatie geschikt is voor de desbetreffende organisatie. De RGD heeft een normering bepaald voor kwaliteit en gebruikerskosten. Hiervoor is een database aangelegd, waarin van de bestaande locaties alle relevante factoren zijn opgenomen. Deze factoren zijn zowel de gebouwfactoren als omgevingsfactoren. Deze normering is de Real Estate Norm (REN) en geeft een indruk van een bestaand object en de mate waarin het object beantwoordt aan de vraag van de klant. De

REN quickscan levert een vertaling in een rekenmodel van de rijkshuisvesting op verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld op gebouwniveau, facilitair management en algemene management informatie.

Lef tonen
De strategie van de RGD is om lef te tonen als organisatie en op termijn te denken. Als je een hoge kwaliteit op een slechte locatie zet, is men hier minder bij gebaat. Het is wel mogelijk dat de kwaliteit van een gebouw de kwaliteit van de locatie kan be´nvloeden, maar het feit dat de locatie de kwaliteit van het gebouw be´nvloedt, is moeilijk te veranderen.

Het huisvesten van een overheidsonderdeel is een complex verhaal. Om de transparantie van de huisvestingsprocessen te verbeteren heeft de RGD een 'Leidraad Huisvesting'gemaakt. Deze Leidraad geeft richting aan het organiseren van het proces en geeft voor alle partijen een duidelijke definitie van het vertrekpunt. In eerste instantie leek de Leidraad vooral gemaakt voor de gebruiker, maar de praktijk heeft uitgewezen dat deze Leidraad ook van toepassing is op het portefeuille beleid en hierdoor voor meerdere partijen nuttig is. Op termijn zou op basis van deze brochures een goed advies kunnen worden uitgebracht over de huisvesting in de toekomst.

Historische waarden
Sinds 1988 is er vanuit de RGD structureel aandacht voor cultuurhistorische waarden binnen projecten op verschillende niveaus. Voor dit onderwerp is in 2000 een brochure gemaakt met de richtlijnen voor bouwhistorisch onderzoek. Het is de bedoeling dat er veel meer met dit onderwerp wordt gedaan binnen de RGD, waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat beslissingen van nu de historie van de toekomst vormen.


...onderneemt
Ondernemerscongres MKB-Zeeland

...werkt
Maatwerkoplossingen met polyester

...geeft advies
Innovatieteam Syntens adviseert advocatenkantoor

...organiseert
Zeeuws Innovatie Evenement 2006

...zoekt
'Een goede adviseur betaalt zich altijd terug'

...verkoopt
Wat levert uw bedrijf straks op?

...verhuist
Bedrijven verhuizen naar Zeeland

....spreekt
Spreekdag bedrijfsoverdracht

...tekent
Techniek heeft de toekomst

...opent
Kapelle heeft gunstig vestigingsklimaat

...en de Smokkelhoek
Revitalisatie Smokkelhoek gevierd met Open Dag

...heeft ruimte
Ruimte om te wonen en te werken

...groepeert
Steeds meer jonge ondernemers sluiten zich aan

...werkt met uien
Succesvol eerste jaar

...kweekt
Parels in de Oosterschelde

...proeft
Zeeuwse kreeft voor culinaire fijnproevers

...rijdt
Jaguar XJ sovereign diesel Vloeken in de kerk?

...verzorgt een lezing
Met visie voor de toekomst

...moet
Veranderen!

...op water
Succes is voor de volhouders

...moet innoveren
Kiezen of ka(b)belen

...op de markt
Probeer niet de grootste te zijn, maar wel de beste en de slimste

...zet door
Bedenk het voor je klanten zoals je het zelf zou willen hebben

...op boorplatforms
Wees innovatief en doe nooit concessies aan kwaliteit

...in Goes
Investeren Ŕn exploiteren

...spreekt
De Beleggingsadviseurs

...vaart
Watersport Totaal & Maritieme Dagen wordt geprolongeerd

...en lifestyle
Veel bezoekers bij eerste WoningExpo Zeeland

...handelt
Grensverleggend ondernemen via internationale netwerken

...en vastgoed
Rijksgebouwendienst een belangrijke marktpartij