In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Mei 2006
File not found.

De heer mr. H.J. van Geesbergen:
Parels in de Oosterschelde

Yerseke is hét centrum voor de schaal- en schelpdiercultures. Onlangs besloot de Raad van State dat met de huidige vergunning Iers mosselzaad niet langer in de Oosterschelde mag worden uitgezaaid. De sector staat nu voor de uitdaging, een nieuwe aanvraag voor vergunning wetenschappelijk beter te onderbouwen, én het doel, het kweken van mosselzaad, op innovatieve wijze te bereiken. Dit alles om de Parels in de Oosterschelde te behouden.De heer mr. H.J. van Geesbergen secretaris/penningmeester van de Coöperatieve Producentenorga-nisatie van de Nederlandse Mosselcultuur U.A.: "De PO is in 1988 opgericht om de mosselkwekers aan de regels van de mosselveiling te kunnen laten voldoen. Hun belangen behartigen wij in de ruimste zin van het woord. Wij kopen bijvoorbeeld de mosselen voor de minimumprijs als ze daarboven niet verkocht kunnen worden aan marktpartijen. Aan het eind van het seizoen bieden wij ze onze leden te koop aan, opdat zij ze opnieuw op de markt kunnen brengen bij gunstiger verkoopcondities. Verder verzorgen wij de aanvragen voor de verplichte vergunningen Natuurbeschermings-wet en Visserijwet voor mosselkwekers die op mosselzaad vissen. Wij maken tweemaal per jaar het visplan voor iedere mosselzaadvisserij, om die ordelijk te laten verlopen. Ten slotte laten wij wetenschappelijk onderzoek en innovatieve projecten uitvoeren om de mosselvisserij voor de Oosterschelde en de Waddenzee te kunnen behouden. Dit vergt continu overleg met betrokken partijen, zoals ambtenaren, politici, wetenschappers en natuurbeschermingsorganisaties."

Yerseke
De grootste mosselvloot ligt in Yerseke. De bedrijfstak biedt Reimerswaal veel arbeidsplaatsen en een toeristische trekpleister. Met name 's zomers bezoeken velen Yerseke, al dan niet om er culinair te genieten. Er zijn diverse excursies, maar een schelpdiermuseum en een bezoekerscentrum zouden de plaats nóg prominenter op de kaart zetten.

Continu proces
"De mosselcultuur is een continu proces. Daarom moeten wij ervoor zorgen, dat er steeds mosselzaad is. Omdat de natuur ons niet altijd mosselzaad geeft, moeten we ook op andere, innovatieve manieren mosselzaad zien te winnen. Diverse kweekexperimenten zijn gestart, onder andere met mossellarven en mosselzaadinvanginstallaties. Door die behoefte aan mosselzaad zijn ook de mosselen uit Ierland belangrijk voor de kweek. De sector produceert in natuurgebieden en moet voldoen aan de eisen van de Europese Vogel- en habitatrichtlijn. Dat betekent dat bijvoorbeeld eidereenden mee mogen eten van de mosselen die op de percelen van de mosselkwekers liggen.


We hebben van de minister vijftien jaar gekregen om ons aan de gewijzigde omstandigheden aan te passen en nieuwe mogelijkheden te creëren om heerlijke mosselen te kunnen blijven kweken, een uitdaging die wij graag aangaan", besluit de heer Van Geesbergen.


...onderneemt
Ondernemerscongres MKB-Zeeland

...werkt
Maatwerkoplossingen met polyester

...geeft advies
Innovatieteam Syntens adviseert advocatenkantoor

...organiseert
Zeeuws Innovatie Evenement 2006

...zoekt
'Een goede adviseur betaalt zich altijd terug'

...verkoopt
Wat levert uw bedrijf straks op?

...verhuist
Bedrijven verhuizen naar Zeeland

....spreekt
Spreekdag bedrijfsoverdracht

...tekent
Techniek heeft de toekomst

...opent
Kapelle heeft gunstig vestigingsklimaat

...en de Smokkelhoek
Revitalisatie Smokkelhoek gevierd met Open Dag

...heeft ruimte
Ruimte om te wonen en te werken

...groepeert
Steeds meer jonge ondernemers sluiten zich aan

...werkt met uien
Succesvol eerste jaar

...kweekt
Parels in de Oosterschelde

...proeft
Zeeuwse kreeft voor culinaire fijnproevers

...rijdt
Jaguar XJ sovereign diesel Vloeken in de kerk?

...verzorgt een lezing
Met visie voor de toekomst

...moet
Veranderen!

...op water
Succes is voor de volhouders

...moet innoveren
Kiezen of ka(b)belen

...op de markt
Probeer niet de grootste te zijn, maar wel de beste en de slimste

...zet door
Bedenk het voor je klanten zoals je het zelf zou willen hebben

...op boorplatforms
Wees innovatief en doe nooit concessies aan kwaliteit

...in Goes
Investeren čn exploiteren

...spreekt
De Beleggingsadviseurs

...vaart
Watersport Totaal & Maritieme Dagen wordt geprolongeerd

...en lifestyle
Veel bezoekers bij eerste WoningExpo Zeeland

...handelt
Grensverleggend ondernemen via internationale netwerken

...en vastgoed
Rijksgebouwendienst een belangrijke marktpartij