In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Mei 2006
File not found.

De Beleggingsadviseurs

BRIC certificaat jarig
Diederik Bertens - ABN Amro Bank, Senior beleggingsadviseur

Diederik Bertens In april 2005 introduceerde ABNAMRO het BRIC certificaat dat belegt in BraziliŽ, Rusland,India en China., de 4 grootste opkomende markten ter wereld. Na ťťn jaar was de performance ruim 84%. Wat kunt u verwachten voor het komende jaar?
Economische groei
De opkomst van China en in haar kielzog India raakt bijna alle financiŽle markten en vele bedrijven. In de aanloop naar de Olympische Spelen van 2008 in Beijing zal de aandacht voor China er beslist niet minder op worden. Door de hoge economische groei in het land (9% p.jr.), zijn de wereldwijde grondstofprijzen in de afgelopen jaren sterk gestegen. En daarvan profiteren weer landen als BraziliŽ en Rusland, die veel grondstoffen bezitten.
Goede vooruitzichten
Het BRIC certificaat belegt in gelijke mate in alle vier de landen. De Russische beurs leverde een plus van 150%, BraziliŽ 80%, India 72% en China 50% (toch nog 2 x de AEX stijging). Als kansrijke sectoren om te profiteren van de Chinese groei worden genoemd: energie, grondstoffen en milieu. De vooruitzichten voor verdere stijging van de koersen blijven nog steeds goed. De bedrijfswinsten houden min of meer gelijke tred met de koersen, waardoor de koers-winstverhoudingen acceptabel blijven. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden dat de risico's ook hoog blijven. Een eventuele groeivertraging zou bijvoorbeeld kunnen worden veroorzaakt door het inzakken van de particuliere consumptie in de Verenigde Staten, waardoor deze grootmacht minder zal importeren.
Seminars
In de 2e helft van mei zal ABNAMRO seminars organiseren over Opkomende Markten en Grondstoffen met suggesties voor uw beleggingsportefeuille.
Tips: BRIC 2, Robeco Emerging Market Eq. Fund, ABNAMRO Eastern Europe Equity Fund.


TRACKERS
Marc van Rijswijk - Fortis bank, Senior beleggingsadviseur

Marc van Rijswijk Sinds enkele jaren bestaat er een nieuwe manier van beleggen, de tracker. Dit is een beleggingsfonds dat vrijwel exact een bepaalde index volgt. Hierdoor is het een relatief eenvoudige en goedkope oplossing voor een probleem waar veel beleggingsfondsen mee kampen: voorkomen dat je slechter presteert dan de index. De meeste beleggingsfondsen worden actief beheerd. De fondsbeheerder stelt een portefeuille samen met als doel de index te verslaan. Maar hij wil niet het risico lopen dat zijn selectie resulteert in een prestatie die minder is dan die van de index.
Daarom beleggen veel beheerders in de grootste aandelen uit een bepaalde index, aangevuld met een selectie van aandelen die moet zorgen voor een hoger rendement. Het blijkt dat maar weinig fondsbeheerders jaren achtereen consequent de relevante index verslaan. Trackers werken anders. Het doel van een fondsbeheerder van een tracker is juist zo min mogelijk af te wijken van een index. Door dit passieve beheer zijn de beheerskosten relatief laag. Een actief beheerd fonds moet namelijk veel tijd en aandacht (lees: geld) besteden aan research. Door het simpelweg volgen van een index is dat niet nodig. Er bestaan inmiddels trackers op vrijwel alle grote indices, zoals de AEX, Dow Jones Eurostoxx 50, S&P 500 en de FTSE 100. Het is zelfs mogelijk om via trackers te beleggen in Oost-Europa, het Verre Oosten en Europees vastgoed. Tot voor kort was de tracker uitsluitend voor de professionele handel weggelegd, maar nu is deze vorm van beleggen ook beschikbaar voor particulieren.


Afzwakkende winstgroei
Rob Jansen - ING bank, Senior adviseur beleggen ING Private Banking

Rob Jansen De afgelopen jaren steunde de koersstijging van aandelen stevig op stijgende winsten. Zo steeg de opgetelde winst per aandeel van de bedrijven in de Standard & Poors 500-index tussen eind 2002 en 2005 met circa 66%. De koersstijging was met 42% zelfs een stuk bescheidener. De winsten van de bedrijven in de Eurotop 300-index stegen vorig jaar met ongeveer 23%. De index steeg met 22%. Ook voor Europa geldt dat de winsten de afgelopen drie jaar sterker zijn gestegen dan de koersen. De gemiddelde koers-winstverhoudingen zijn dan ook gedaald. Dat wijst erop dat de beleggers wat sceptisch zijn over de handhaafbaarheid van de winstgroei. Vrij algemeen gaan ook analisten ervan uit dat het hoogtepunt van de winstgroei is gepasseerd.
Voor de S&P 500-index verwachten zij namelijk een winstgroei in 2006 van ongeveer 12% en voor de Europese index is dat cijfer ongeveer 7% . Wij gaan er echter vanuit dat de analisten wat van hun optimisme zullen moeten inleveren, met name waar het gaat om de VS. Een indicatie daarvoor is bijvoorbeeld een groeiend aantal negatieve tussentijdse bijstellingen van eerder afgegeven winstverwachtingen. Een andere indicatie is de daling van de gemiddelde winstgroeitaxatie voor het eerste kwartaal van 2006. Op 1 oktober vorig jaar werd nog een toename verwacht van bijna 13%; deze is nu gedaald tot ruim 10%.


Consolidatie op drift
Cor Wijtvliet - F. van Lanschotbankiers, Senior beleggingsanalist

Cor Wijtvliet In 2005 kwam de consolidatie van de telecomsector eerst goed op gang. In de VS nam SBC Communications zijn oude moeder AT&T over om even later als AT&T BellSouth over te nemen. In Europa is het beste voorbeeld van een consoliderende telecommarkt de overname van het Britse O2. De consolidatie is het gevolg aan aanhoudende prijsdruk, de snelle introductie van almaar weer nieuwe technologieŽn en het toetreden van nieuwe marktpartijen zoals kabelaars. Afgelopen weken is met het samengaan van het Franse Alcatel en het Amerikaanse Lucent een nieuwe fase aangebroken in dit proces van consolidatie. De onderhandelingspositie van leveranciers van hardware dreigde door de alsmaar groter wordende telecomreuzen aanmerkelijk te verzwakken. Een logisch antwoord is dan om zelf snel groter te groeien. En dat Lucent en Alcatel elkaar snel gevonden hebben is op zich niet zo vreemd. Beide partijen hebben erg zwaar geleden onder het leeglopen van de Internetbubbel en hun weg naar herstel is er nog steeds een van horten en stoten. Een bundeling van krachten is dan niet zo gek, zeker niet als de technologische en geografische activiteiten van beide partijen elkaar redelijk aanvullen. Beide partijen hebben hoge verwachtingen, maar enige bedenkingen zijn wel op zijn plaats. Er worden in de nieuwe combinatie bijna 9000 arbeidsplaatsen geschrapt en voor een deel vallen de ontslagen in Frankrijk. Ik heb gerede twijfel of de Fransen enkele duizenden ontslagen zomaar zullen accepteren.
F. van Lanschot is positief over: ASM International ,Crucell ,Fugro, Royal BAM Group, Sligro, Wessanen en USG.


Opmars lange rente bijna voorbij
Erik Elst - Rabobank Breda, Adjunct directeur Beleggingsadvies en Vermogensbeheer

Erik Elst In mijn voorgaande columns heb ik regelmatig aangegeven dat wij negatief waren over obligaties vanwege de zeer lage rentestand. Inmiddels is de lange rente in Europa het laatste half jaar van 3,0% naar bijna 4% gestegen. Dit gebeurde onder invloed van een aantrekkende economische groei en twee renteverhogingen door de Europese Centrale Bank. Het Duitse ondernemersvertrouwen staat inmiddels op het hoogste punt sinds 1991. Een toenemende economische groei kan echter negatief zijn voor de inflatie. De Europese inflatieontwikkeling geeft echter geen aanleiding voor een verdere rentestijging. De inflatie is in Europa momenteel ruim 2%. Wanneer we dit corrigeren voor de hoge energieprijzen, dan resteert een onderliggende inflatie van maar 1%. Voor de middellange termijn is het inflatiebeeld ook goed. De verdergaande liberalisering van de wereldhandel en de enorme voorraad van goedkope arbeid in China en India hebben een prijsdrukkend effect. Daarnaast is het beleid van de centrale banken erop gericht om de inflatie ook in de toekomst laag te houden. Wij zijn na de lange rentestijging niet langer negatief over de beleggingsvooruitzichten voor obligaties. Het negatieve effect van de door ons verwachte beperkte rentestijging, wordt opgevangen door het hogere effectief rendement van obligaties ten opzichte van de spaarrekening. Een negatief advies voor obligaties vinden wij om bovengenoemde redenen niet meer te rechtvaardigen en daarom verhogen wij het advies naar neutraal.


Joepie...een winstwaarschuwing !!
Jack Horvest - SNS bank, Senior vermogensbeheerder

Jack Horvest De winstwaarschuwing is de confrontatie tussen verwachtingen en feiten hoe een bedrijf zich daadwerkelijk heeft ontwikkeld. Meestal met negatieve gevolgen voor de aandelenkoers. Recent onderzoek geeft aan dat beleggers deze waarschuwingen minder hard afstraffen. Zijn ze meer vergevingsgezind geworden?.
Deels wel, beleggers leggen steeds meer accent op de 'uitleg'. Factoren zoals stijgende olie- en grondstofprijzen zijn grijpbaar. Ook worden winstwaarschuwingen meer vergezeld met optimisme over de toekomst. Een andere reden kan worden gezocht bij beleggers zelf. De actievere rol van aandeelhouders en de komst van hedge funds en private equity leiden tot andere waarderingsmaatstaven. Directe creatie van aandeelhouderswaarde staat centraal. De balansen en business modellen van minder presterende bedrijven worden uitvoerig doorgelicht en de waarde van diverse scenario's berekend. Diverse acties kunnen hier uit voort komen; opsplitsing / afsplitsing van bedrijven, vergaande kostenreductie, gedwongen fusies, verkoop onroerend goed of afzetten huidig management. Tja, de winstwaarschuwing wordt nu meer uitlegd als 'wij zijn te koop' of 'er gaat wat gebeuren'. Teleurgestelde aandeelhouders grijpen de kans aan om verborgen aandeelhouderswaarde aan het daglicht te brengen. Alom blijdschap. Bedrijven die in dit kader vaak onderwerp van gesprek zijn; Ahold, ASMI, CSM en Reed Elsevier.


...onderneemt
Ondernemerscongres MKB-Zeeland

...werkt
Maatwerkoplossingen met polyester

...geeft advies
Innovatieteam Syntens adviseert advocatenkantoor

...organiseert
Zeeuws Innovatie Evenement 2006

...zoekt
'Een goede adviseur betaalt zich altijd terug'

...verkoopt
Wat levert uw bedrijf straks op?

...verhuist
Bedrijven verhuizen naar Zeeland

....spreekt
Spreekdag bedrijfsoverdracht

...tekent
Techniek heeft de toekomst

...opent
Kapelle heeft gunstig vestigingsklimaat

...en de Smokkelhoek
Revitalisatie Smokkelhoek gevierd met Open Dag

...heeft ruimte
Ruimte om te wonen en te werken

...groepeert
Steeds meer jonge ondernemers sluiten zich aan

...werkt met uien
Succesvol eerste jaar

...kweekt
Parels in de Oosterschelde

...proeft
Zeeuwse kreeft voor culinaire fijnproevers

...rijdt
Jaguar XJ sovereign diesel Vloeken in de kerk?

...verzorgt een lezing
Met visie voor de toekomst

...moet
Veranderen!

...op water
Succes is voor de volhouders

...moet innoveren
Kiezen of ka(b)belen

...op de markt
Probeer niet de grootste te zijn, maar wel de beste en de slimste

...zet door
Bedenk het voor je klanten zoals je het zelf zou willen hebben

...op boorplatforms
Wees innovatief en doe nooit concessies aan kwaliteit

...in Goes
Investeren Ťn exploiteren

...spreekt
De Beleggingsadviseurs

...vaart
Watersport Totaal & Maritieme Dagen wordt geprolongeerd

...en lifestyle
Veel bezoekers bij eerste WoningExpo Zeeland

...handelt
Grensverleggend ondernemen via internationale netwerken

...en vastgoed
Rijksgebouwendienst een belangrijke marktpartij