In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Augustus 2005
File not found.


Bedrijven
DRV Accountants en Belastingadviseurs
Rabobank Beveland afdeling Private Banking
Btw-vrij wonen: verzint eer gij begint


Mr. Anja Zandee-Dingemanse DRV Accountants en Belastingadviseurs, vestiging DRV Middelburg

Werkt u als ondernemer of DGA in een pand waarin u woont, of verhuurt u als privépersoon een vakantiewoning, dan kunt u btw-vrij wonen. Op 1 januari van dit jaar is nieuwe wetgeving van kracht geworden. Die wet staat toe dat u alle btw op investeringen, die niet alleen voor het bedrijf maar ook voor privé-doeleinden worden gebruikt, geheel terug kunt krijgen. Echter, ter correctie van het consumptieve gebruik is een algemene heffing op het privé-gebruik van bedrijfsvermogen ingevoerd. De nieuwe heffing is vergelijkbaar met de btw-regeling voor het privé-gebruik van de auto van de zaak. Grootste verschil daarmee is dat de administratieve lasten complex en omvangrijk zijn. De vraag is daarom of het voor u als ondernemer nog wel zo aantrekkelijk is om btw-vrij te wonen. Bovendien is door de heffing eigenlijk geen sprake meer van echt btw-vrij wonen.

De huidige wetgeving vervangt de oude Nederlandse regeling die anderhalf jaar geleden door het Europese Hof van Justitie werd verworpen, omdat deze in strijd was met de Europese voorschriften. Volgens de oude regeling werd in Nederland de aftrekbare voorbelasting verminderd met een correctie voor privégebruik. Na de uitspraak was het ruim een jaar lang mogelijk btw-vrij te wonen, zonder dat daar een heffing tegenover stond. Die situatie is met de huidige wet gerepareerd.

Voorbeeld Stel u laat een bedrijfspand bouwen. De totale bouwkosten zijn e 297.500, inclusief een btw-bedrag van e 47.500. Als we aannemen dat het pand voor 25% uit een kantoorruimte bestaat en voor 75% voor privé-doeleinden wordt gebruikt, dan was onder de oude wetgeving slechts e 11.875 aftrekbaar (= 25% x e 47.500). Volgens de nieuwe wetgeving kan het volle btw-bedrag worden teruggevraagd bij de fiscus. De bouw van het pand wordt daardoor e 35.625 goedkoper ten opzichte van de oude situatie. Dit voordeel is echter niet blijvend, omdat het gedurende tien jaar, steeds op 31 december, aan de fiscus moet worden terugbetaald. De jaarlijkse heffing bedraagt 19% over 10% van 75% van de bouwkosten exclusief btw ad e 250.000.

Tegenover de btw-aftrek staat dus een heffing voor het privé-gebruik. Het eigenlijke voordeel is daardoor een liquiditeitsvoordeel. Als ondernemer trekt u namelijk in het eerste jaar het volledige btw-bedrag af en via de heffing betaalt u het bedrag in 10 gelijke delen in 10 jaar terug. Door rentewinst ontstaat daardoor een voordeel.

Er kleven echter ook nadelen aan. De belangrijkste zijn: - Als u het pand binnen twee jaar verkoopt, dan moet u btw betalen over de waardestijging. Bij verkoop binnen 10 jaar kan het zijn dat u een deel van de aftrek ineens moet terugbetalen. Het is dus van belang om de afgetrokken btw gereserveerd te houden. - Een hypotheekschuld is in de inkomstenbelasting slechts aftrekbaar voor zover het gaat om de kosten voor de verwerving van de woning. De rente op het btw-deel van de schuld is dus niet aftrekbaar.

Daarnaast kleeft er bij vakantiewoningen een praktisch bezwaar aan de toepassing van de nieuwe wetgeving. Om het exacte privégebruik van een bedrijfsmiddel te bepalen is het noodzakelijk dat een administratie wordt bijgehouden waaruit het aantal dagen van zakelijk en van privé-gebruik blijkt. Het ''btw-vrij wonen'' brengt daardoor een aanzienlijke administratieve lasten-verzwaring met zich mee.

Gelet op de beperking van het btw-voordeel tot een liquiditeitsvoordeel, de administratieve lastenverzwaring en de noodzaak om de nog niet definitieve aftrek gereserveerd te houden, is het verstandig om van tevoren goed te bepalen of het voor u aantrekkelijk is om gebruik te maken van de nieuwe wetgeving. Wilt u meer weten, neemt u dan contact op met één van de btw-specialisten van DRV.

Voor meer info
Internet: www.drv.nl


...bepleit
BZW bepleit nieuwe economische impulsen

...bouwt
Hoog serviceniveau in verzekeringen

...plaatst
Onafhankelijke toetsing zet Twinpaal in de markt

...organiseert
Kennis stroomt via innovatiecluster naar MKB

...bespaart
Kwart minder regels voor Zeeuws bedrijfsleven

...handelt
Internationale Handelsdag op 17 april in Bergen op Zoom

...in't kort
Zeeland geliefd bij starters

....rijdt
zakelijk onderweg

...gedraagt zich
Zeeuwse advocaten gedragen zich keurig

...voorkomt
Voorkomen is beter dan genezen

...bewijst
Meer dan een kostenpost

...onderneemt
Ondernemen met Netwerk Notarissen

...belegt
De beleggingsadviseurs

...vernieuwt
Een nieuw gezicht voor de Ondernemer

...begint
Officiële opening Kreeftenseizoen

...communiceert
Nieuw elan CommunicatieNet

...boost
Roer gaat om bij Junior Kamer

...kijkt vooruit
Goede vooruitzichten kantorenmarkt