In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Augustus 2005
File not found.


Bedrijven
DRV Accountants en Belastingadviseurs
Rabobank Beveland afdeling Private Banking
Aankoop eigen woning: financiering via de BV of via de bank?


E.D. (Eric) de Jong, J.J. (Connie) Karelse Rabobank Beveland afdeling Private Banking

Bij het kopen of verbouwen van een eigen huis komt de DGA net als ieder ander voor veel keuzes te staan. Maar bij de financiering ervan speelt er meer.

De DGA heeft namelijk meerdere financieringsmogelijkheden:
- eigen privé vermogen
- een financiering via de bank
- een financiering via de eigen BV

Het kan fiscaal aantrekkelijk zijn om geld te lenen bij de eigen BV. Als voorbeeld ga ik uit van een DGA die een woning wil kopen voor eigen gebruik en deze woning wil financieren met een lening van EUR 300.000. De inkomsten van de DGA worden belast tegen een tarief van 52%. Het eigenwoningforfait wordt gemakshalve buiten beschouwing gelaten. Omdat het een box I lening betreft komt de te betalen rente voor aftrek in aanmerking. De te betalen rente bedraagt 4,8%. De BV beschikt over voldoende liquide middelen om geld uit te kunnen lenen aan de DGA.

Als de DGA een financiering afsluit bij de bank betaalt hij hierover EUR 14.400 aan rente. Hiervan krijgt de DGA 52% terug van de belasting. Dat is EUR 7.488. Hij betaalt dus netto EUR 6.912.

Als de DGA ervoor kiest om het bedrag dat nodig is voor de aankoop van de woning te lenen bij de eigen BV tegen een rentepercentage van 4,8% betaalt hij ook EUR 6.912 netto. Bij de BV wordt de bruto rente van EUR 14.400 echter belast. Als ik uitga van een tarief voor de vennootschapsbelasting van 20% leidt dit tot een belastingheffing van EUR 2.880. In totaal heeft de BV dus netto EUR 11.520 ontvangen.

Het is mogelijk om dit bedrag weer in de vorm van dividend uit te keren naar privé. Er dient dan wel rekening te worden gehouden met een aanmerkelijk belang tarief van 25% (in 2007 is dit tarief eenmalig 22%). Zo wordt in privé EUR 8.640 terugontvangen.

Op deze manier betaalt de DGA dus EUR 14.400 aan rente waarvan hij EUR 7.488 terug ontvangt van de fiscus en EUR 8.640 van de BV. Er wordt dus EUR 1.728 meer ontvangen dan aan rente is betaald.

In zijn algemeenheid kan dus worden gesteld dat geld lenen bij de eigen BV voor de DGA fiscaal aantrekkelijk is. De BV moet echter wel over voldoende liquiditeiten beschikken die niet voor andere doeleinden noodzakelijk zijn. Ook zal bekeken moeten worden of de BV de gelden misschien op een andere wijze kan laten renderen tegen een hoger rendement. Als dat zo is, is lenen bij de bank aantrekkelijker.

De lening van de BV aan de DGA dient altijd op zakelijke gronden te worden verstrekt. Dat betekent dat er een leningovereenkomst moet worden opgesteld waarin de voorwaarden voor de lening worden vastgelegd. In deze overeenkomst staat beschreven wat voor soort lening het betreft en eventueel het aflossingsschema. Ook de rentevergoeding op de lening wordt hierin vastgelegd. Er dient een zakelijke rente te worden bedongen, bijvoorbeeld dezelfde rente die banken in rekening brengen voor een hypothecaire geldlening. Het is altijd raadzaam het rentepercentage vooraf te toetsen bij de Belastingdienst. Verder zullen er zekerheden moeten worden gesteld, bijvoorbeeld het vestigen van hypotheek op de aan te kopen woning.

Vaak wordt gekozen voor een combinatie van boven vermelde financieringsmogelijkheden. Bij de bank wordt dan een lening afgesloten tot een bepaald percentage van de executiewaarde van de woning zodat er geen aflossingsverplichting is en een gunstig tarief wordt aangeboden en de top van de financiering wordt geleend bij de eigen BV.


...bepleit
BZW bepleit nieuwe economische impulsen

...bouwt
Hoog serviceniveau in verzekeringen

...plaatst
Onafhankelijke toetsing zet Twinpaal in de markt

...organiseert
Kennis stroomt via innovatiecluster naar MKB

...bespaart
Kwart minder regels voor Zeeuws bedrijfsleven

...handelt
Internationale Handelsdag op 17 april in Bergen op Zoom

...in't kort
Zeeland geliefd bij starters

....rijdt
zakelijk onderweg

...gedraagt zich
Zeeuwse advocaten gedragen zich keurig

...voorkomt
Voorkomen is beter dan genezen

...bewijst
Meer dan een kostenpost

...onderneemt
Ondernemen met Netwerk Notarissen

...belegt
De beleggingsadviseurs

...vernieuwt
Een nieuw gezicht voor de Ondernemer

...begint
OfficiŽle opening Kreeftenseizoen

...communiceert
Nieuw elan CommunicatieNet

...boost
Roer gaat om bij Junior Kamer

...kijkt vooruit
Goede vooruitzichten kantorenmarkt