In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2006
File not found.

Zeeuwse economie is kansrijk

Gedeputeerde Maria le Roy zaken bepleit een brede visievorming op de Zeeuwse economie. „We moeten ons niet alleen richten op industrie en havenontwikkeling of alleen op het toerisme, maar kijken naar de economie in een breed verband. Onze blik moet gericht zijn op zowel industrie & havenontwikkeling als op landbouw & visserij, recreatie & toerisme en op MKB-groeimogelijkheden zoals innovatie. De provincie Zeeland wil bedrijven de ruimte bieden.


Gedeputeerde economische zaken Maria le Roy: „Als Zeeland voorbijgevaren wordt, gaan grote kansen verloren."

Wij denken graag mee met ondernemers en willen bijdragen aan een kansrijke economie. Ik roep de Zeeuwse bedrijven en gemeenten op om de kansen te pakken en niet te blijven hangen in bedreigingen", aldus Maria le Roy die ruim een half jaar geleden de rijkelijk gevulde portefeuille van PvdA-partijgenoot Gert de Kok overnam. Ze is gedeputeerde van economische zaken, recreatie & toerisme, openbaar vervoer en medische zorg. Le Roy stelt dat het vorig jaar door Provinciale Staten vastgestelde sociaal-economisch beleidsplan 'Ruimte Maken voor Kansen' volop mogelijkheden biedt voor het Zeeuwse bedrijfsleven. Het ministeriële beleidsplan Pieken in de Delta voor Zuid-West Nederland biedt volgens de gedeputeerde eveneens het nodige perspectief voor de Zeeuwse economie. „Wij pakken graag de handschoen op om de plannen tot ontwikkeling te brengen. De plannen voor de logistieke sector, het kusttoerisme en op het gebied van de procesindustrie moeten verder reiken dan een papieren beleidsplan van het ministerie. De samenwerking tussen de drie O's - overheid, ondernemers en onderwijs - moet daarbij gestimuleerd worden.

Eén van de speerpunten van het provinciaal sociaal-economisch beleidsplan is de oprichting van een ontwikkelingsmaatschappij, zoals de Rewin in West-Brabant. Als je open staat voor uitbreidingsplannen van de economie, moet je ook openstaan voor de afwikkeling van die plannen. Anders is het een loze kreet. Ik ben gematigd optimistisch over het ondernemersklimaat in Zeeland omdat er veel kansen liggen, ondanks bijvoorbeeld het feit dat zich tot dusverre minder nieuwe bedrijven hebben gevestigd dan verwacht. Ik zie het als mijn opdracht om tussen nu en 2010 een aantal van 8.000 nieuwe arbeidsplaatsen te creëren. Het dwingt ons om echt actief te zijn met het ontwikkelen van de bedrijvigheid in Zeeland. Geen enkel initiatief mag aan de aandacht ontsnappen", legt Maria le Roy uit.

Jaar van de waarheid
Hot item is de eventuele realisering van de Westerschelde Container Terminal. „Dit jaar is het jaar van de waarheid. Het jaar van de WCT. Als je zoals Zeeland Seaports een complete haven wilt zijn, moet er een deep sea container terminal worden aangelegd. De terminal moet eveneens een distributiecentrum zijn voor be- en verwerking van de goederenstromen. De WCT is goed voor de werkgelegenheid. Als Zeeland voorbijgevaren wordt gaan grote kansen verloren. Het 'go or no go moment' is aangebroken." Recreatie & toerisme in Zeeland is volgens de gedeputeerde toe aan een drastische opknapbeurt. „Herstructureren van de toeristische sector is desgewenst om beter toegesneden te zijn op de vraag van de moderne belevingstoerist. De toerist van tegenwoordig kiest niet alleen voor zon, zee en strand, maar ook voor allerlei voorzieningen op onder andere cultureel, culinair en sportief gebied. Er heeft een omslag in denken plaatsgevonden en daar moeten we op inspelen. Toerisme is veel meer dan een duinpan."


Maria le Roy: „De beeldvorming over Zeeland is duidelijk verbeterd."

Le Roy ziet in de vaak bekritiseerde campagne Welkom in Zeeland wel degelijk lichtpuntjes. „De campagne heeft nog geen extra inwoners of bedrijven opgeleverd, maar de beeldvorming over Zeeland is duidelijk verbeterd. Zeeland geniet bijvoorbeeld meer bekendheid als watersportprovincie en ook staat onze provincie hoog aangeschreven op bijvoorbeeld culinair gebied. 'Welkom in Zeeland' moet niet gezien worden als een éénmalig probeersel, zeker niet als straks het economische tij in ons voordeel is." Maria le Roy - Bredase van origine en al vele jaren woonachtig in Hulst - is blij met het feit dat het kabinet de kanaalzone heeft aangewezen als tuinbouwontwikkelingsgebied. Ze hoopt op de ontwikkeling van een agri-cluster in die regio. Minder blij is ze met de kritiek van Zeeuws-Vlaamse bestuurders, dat het provinciaal bestuur zich als voorwaardenscheppende instantie zich teveel zou richten op het Zeeland van boven de Westerschelde. „Ik vind het jammer dat deze gedachte heerst. Het is veel beter om de provincie als partner te zien dan je bedreigd te voelen.

De drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten worden er juist beter en sterker van als ze een beroep doen op de elasticiteit en flexibiliteit van de provincie." Zeeland wordt onevenredig zwaar geconfronteerd met het probleem van de vergrijzing van de samenleving. Als straks veel oudere werknemers tegelijk zullen uitstromen, gaat er veel expertise verloren. Om toekomstige problemen te voorkomen heeft de stuurgroep Ouderen en Arbeid van het RPA Zeeland de bewustwordingscampagne De GrijsGroene motor in het leven geroepen. „Er zal een wisselwerking moeten plaats vinden. Grijs (de ouderen) moet Groen (de jongeren) klaarstomen zodat er niet een te grote kloof ontstaat op de arbeidsmarkt. Het moet voor oudere werknemers een uitdaging zijn om langer door te werken en hun kennis over te dragen op jongeren", aldus Maria le Roy. Zij maakt evenals Jelle Groenink (voorzitter BZW) en Peter Feijtel (voorzitter MKB) deel uit van de stuurgroep die onder leiding staat van Johanna Boogerd-Quaak. Gedeputeerde Le Royzou zich ook graag in een volgende ambtsperiode willen inzetten voor de Zeeuwse economie. „Ik hoop dat ik in 2007, na een halve periode als gedeputeerde, opnieuw de kans krijg. In ieder geval probeer ik me zo goed mogelijk waar te maken want je wordt tenslotte afgerekend op de resultaten."


...bepleit
Zeeuwse economie
is kansrijk

...adviseert
Bedrijven kunnen korting krijgen voor reeds betaalde WAO-premies

...presenteert
Zeeland moet kansen
verzilveren

...innoveert
Masterclass werkt
inspirerend

...organiseert
Maintenance voor de
Zeeuwse procesindustrie

...onderneemt
Verkiezingsdebat
voor ondernemers

...verkiest
Gemeente speelt
belangrijke rol voor bedrijfsleven

....informeert
Workshops....

...biedt
"Terneuzen over
vijftien jaar economisch hart van Zeeland"

...verenigt
Stad en bedrijfsleven
luisteren naar elkaar

...verplaatst
Ruimte voor ondernemen

...werkt
Mensen moeten het
hier naar hun zin hebben

...constateert
'Ondernemers Terneuzen
moeten veel trotser zijn'

...wint
Terneuzense ondernemers innovatief en creatief

...organiseert
Netwerkparty in
'Wall Street Goes'
wordt geprolongeerd

...opgericht
Stichting Keurmerk
Zeeuwse Kreeft
ziet levenslicht

...rijdt
Zakelijk onderweg

...schept
Sas van Gent schept
gunstig ondernemers­klimaat

...netwerkt
Ondernemend netwerken,
netwerkend ondernemen

...spreekt
In 't kort

...belegt
De Beleggings­adviseurs

...vereist
Privacy vereist
meer transparantie

...groeit
'Cijfers in perspectief':
beleggen in vastgoed
vertoont stevige groei

...herstructureert
2,5 Miljoen euro voor
Vosdonk Etten-Leur

...onderzocht
Bijna één op de drie
bouwprojecten stagneert
vanwege milieu­regelgeving