In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2006
File not found.

Maintenance voor de Zeeuwse procesindustrie

Bedrijven in de procesindustrie blijken vooral behoefte te hebben aan (ervarings)kennis rond onderhoudsmanagement (maintenance). Syntens speelt daar op in door in 2006 workshops te organiseren rond maintenance.

De behoefte aan kennisuitwisseling en deskundigheid rond maintenance bleek tijdens de Innovatiekringbijeenkomsten die Syntens in 2005 organiseerde voor de Zeeuwse industrie, samen met de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW). „Er zijn onderling bedrijfsbezoeken gehouden waarbij het accent op innovatiebeleid lag”, vertelt Syntensadviseur Jan Henk Verburg.

„Maar ook kennisdeling en samenwerking kwamen aan de orde. Vanuit de kring kwam maintenance naar voren als actueel thema waarvoor veel interesse bestaat.” Voor dit jaar heeft Syntens daarom enkele workshops Maintenance voor de procesindustrie op de planning gezet. Hierin wordt samengewerkt met diverse afdelingen van de Hogeschool Zeeland, de beide Zeeuwse ROC's en de BZW. Circa dertig bedrijven hebben aangegeven belangstelling te hebben. „Er komt een bijeenkomst rond de inrichting van de maintenance afdeling”, vertelt Verburg. „Wat doe je zelf en wat kun je beter uitbesteden; werk je preventief - bijvoorbeeld met onderhoudscontracten - of curatief; welke kennis moet je in huis hebben; hoe onderbouw je dat het onderhoud doelmatig is en dat er wordt voldaan aan alle wet- en regelgeving?” Ook wordt ingegaan op kennismanagement, personeel en organisatie. Nieuwe technologie die inzetbaar is om kosten te besparen en de kwaliteit en betrouwbaarheid te verbeteren, zal eveneens aan de orde komen.

Uiteindelijk is de doelstelling om actiegericht, concrete innovatieprojecten te definiëren en te realiseren.

Voor meer informatie:
Jan Henk Verburg:
E-mail: jhv@syntens.nl
Internet: www.syntens.nl


...bepleit
Zeeuwse economie
is kansrijk

...adviseert
Bedrijven kunnen korting krijgen voor reeds betaalde WAO-premies

...presenteert
Zeeland moet kansen
verzilveren

...innoveert
Masterclass werkt
inspirerend

...organiseert
Maintenance voor de
Zeeuwse procesindustrie

...onderneemt
Verkiezingsdebat
voor ondernemers

...verkiest
Gemeente speelt
belangrijke rol voor bedrijfsleven

....informeert
Workshops....

...biedt
"Terneuzen over
vijftien jaar economisch hart van Zeeland"

...verenigt
Stad en bedrijfsleven
luisteren naar elkaar

...verplaatst
Ruimte voor ondernemen

...werkt
Mensen moeten het
hier naar hun zin hebben

...constateert
'Ondernemers Terneuzen
moeten veel trotser zijn'

...wint
Terneuzense ondernemers innovatief en creatief

...organiseert
Netwerkparty in
'Wall Street Goes'
wordt geprolongeerd

...opgericht
Stichting Keurmerk
Zeeuwse Kreeft
ziet levenslicht

...rijdt
Zakelijk onderweg

...schept
Sas van Gent schept
gunstig ondernemers­klimaat

...netwerkt
Ondernemend netwerken,
netwerkend ondernemen

...spreekt
In 't kort

...belegt
De Beleggings­adviseurs

...vereist
Privacy vereist
meer transparantie

...groeit
'Cijfers in perspectief':
beleggen in vastgoed
vertoont stevige groei

...herstructureert
2,5 Miljoen euro voor
Vosdonk Etten-Leur

...onderzocht
Bijna één op de drie
bouwprojecten stagneert
vanwege milieu­regelgeving