In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2006
File not found.

Zelf strategie bepalen met subsidie-adviesbedrijf

De 24-jarige Michiel van der Windt uit Terneuzen startte verleden jaar zijn eigen subsidie-adviesbedrijf Consido. Voorheen werkte hij vijf jaar in loondienst als aankomend accountant, maar met het zelfstandig ondernemerschap ging een lang gekoesterde wens in vervulling. „Ik verdeel mijn tijd graag zelf. Ik heb niet graag een baas boven me. Zelf je strategie en filosofie kunnen bepalen, zelf je gang kunnen gaan, spreekt me enorm aan."


Terneuzenaar Michiel van der Windt: „Ik verdeel mijn tijd graag zelf."

De jonge ondernemer gelooft heilig in zijn product. Ook de komende twee jaar is hij subsidie-adviseur voor diverse bedrijven en instellingen op het gebied van de Kortings- en Kwijtscheldingsregeling voor de WAO-basispremie. Deze Kortingsregeling WAO-basispremie regelt dat bedrijven en instellingen korting kunnen krijgen voor betaalde WAO-premies in het verleden. Er kan bij het UWV korting worden aangevraagd over de jaren 1998, 1999, 2000 en 2001. De Kortingsregeling is namelijk ingevolge de Wet Pemba op 1 januari 1998 ingevoerd en op 1 januari 2002 weer afgeschaft. Werkgevers kunnen tot en met 31 december 2007 teveel betaalde WAO-premies terugvorderen.

Aanzienlijke bedragen
Al naar gelang de grootte van een bedrijf en het aantal (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten dat in dienst was, kan het daarbij om aanzienlijke bedragen gaan. Dat kan variëren van enkele duizenden tot honderdduizenden euro's. „Ieder bedrijf met personeel in dienst is mijn markt. Alle bedrijven en instellingen in Nederland kunnen in aanmerking komen voor de Kortingsregeling. Dit kan dus zowel de bakker op de hoek, een school, een ziekenhuis of een beursgenoteerd bedrijf zijn. Voorwaarde is dat een werkgever arbeidsongeschikte werknemers in dienst heeft. Gemiddeld genomen geldt dat een bedrijf de Kortingsregeling kan benutten als minimaal 1 op de 40 werknemers een arbeidsongeschikte is. Daar komt men al snel aan. Dit product kan ik dus nog twee jaar aanbieden, daarna zien we wel verder. Ik was ervan overtuigd dat dit product goed is en dat blijkt ook", aldus Michiel van der Windt.

Op bezoek
De zekerheid van een vast salaris in loondienst raakte hij kwijt, maar daar staat tegenover dat zijn investeringskosten minimaal waren. Een ondernemingsplan? Welnee. En ook een eigen bedrijfspand is aan Michiel niet besteed want hij gaat zelf bij de bedrijven op bezoek. „Een pc, een laptop en een auto. Meer heb ik niet nodig. Vervolgens moet je een goede marktstrategie hebben. Ik beschik over een uitgebreide database en heb mailings en informatiebrieven verstuurd. Kijk, het product ken ik als de beste. Dat is gewoon goed. De grootste uitdaging is om zoveel mogelijk klanten te bereiken. Ik werk op basis van 'no cure, no pay'. Indien een bedrijf niet in aanmerking komt voor korting, moet het ook geen fee (provisie) betalen aan mij. Indien dat wel zo is, dan moet men een vooraf afgesproken percentage betalen over het bedrag dat ik voor het bedrijf heb verdiend."

Een WAO-er is een persoon die geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is voor werkzaamheden in een bedrijf. De Kortingsregeling is echter niet alleen van toepassing op arbeidsongeschikten, maar ook op mensen die een WAO-verleden hebben, of waarvoor een plaatsings- of herplaatsingsbudget is toegekend door het UWV. Deze subsidies kunnen door een bedrijf worden aangevraagd voor werknemers waarbij een aanpassing aan de werkomstandigheden nodig is. Bijvoorbeeld het maken van een speciale stoel voor mensen met rugklachten.

Kastelein
Van der Windt fungeert als intermediair tussen zijn klant en het UWV. Door zijn financiële achtergrond en know how op het gebied van de Kortingsregeling is hij in staat om hogere bedragen aan kortingen of subsidies te verwerven dan wanneer de klant het op eigen kracht zou doen. „Ik vind dat het UWV nalatig is geweest op het gebied van de informatievoorziening aan bedrijven over de Kortingsregeling.

Negen van de tien bedrijven zijn er niet van op de hoogte. Als een kastelein voor een pilsje 2 euro vraagt en ergens een heel klein bordje ophangt dat de klant 50 cent terug kan krijgen als hij zelf een aanvraag indient, is dat ook een gebrekkige informatieverstrekking. Het is hetzelfde principe." De vermeende omissie van het UWV komt Michiel van der Windt overigens wel goed uit. Een groeiend aantal bedrijven en instellingen doet namelijk een beroep op de subsidie-adviseur. Hij heeft de smaak van het ondernemerschap goed te pakken en piekert er niet over om ooit terug te keren naar een loondienstconstructie.

Internet: www.consido.nl


...bepleit
Zeeuwse economie
is kansrijk

...adviseert
Bedrijven kunnen korting krijgen voor reeds betaalde WAO-premies

...presenteert
Zeeland moet kansen
verzilveren

...innoveert
Masterclass werkt
inspirerend

...organiseert
Maintenance voor de
Zeeuwse procesindustrie

...onderneemt
Verkiezingsdebat
voor ondernemers

...verkiest
Gemeente speelt
belangrijke rol voor bedrijfsleven

....informeert
Workshops....

...biedt
"Terneuzen over
vijftien jaar economisch hart van Zeeland"

...verenigt
Stad en bedrijfsleven
luisteren naar elkaar

...verplaatst
Ruimte voor ondernemen

...werkt
Mensen moeten het
hier naar hun zin hebben

...constateert
'Ondernemers Terneuzen
moeten veel trotser zijn'

...wint
Terneuzense ondernemers innovatief en creatief

...organiseert
Netwerkparty in
'Wall Street Goes'
wordt geprolongeerd

...opgericht
Stichting Keurmerk
Zeeuwse Kreeft
ziet levenslicht

...rijdt
Zakelijk onderweg

...schept
Sas van Gent schept
gunstig ondernemers­klimaat

...netwerkt
Ondernemend netwerken,
netwerkend ondernemen

...spreekt
In 't kort

...belegt
De Beleggings­adviseurs

...vereist
Privacy vereist
meer transparantie

...groeit
'Cijfers in perspectief':
beleggen in vastgoed
vertoont stevige groei

...herstructureert
2,5 Miljoen euro voor
Vosdonk Etten-Leur

...onderzocht
Bijna één op de drie
bouwprojecten stagneert
vanwege milieu­regelgeving