In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2006
File not found.

Terneuzense ondernemersvereniging Zuid West (TZW)
Stad en bedrijfsleven luisteren naar elkaar

In juni 2002 is op voorspraak van de gemeente de Terneuzense ondernemingsvereniging Zuid West (TZW) opgericht, die de bedrijventerreinen Handelspoort en Haarmanweg vertegenwoordigt. Inmiddels heeft de vereniging 75 leden. De enige voorwaarde voor het lidmaatschap is dat het bedrijf gevestigd is op een van beide locaties.


vlnr Peter Koole en Piet Eijke.

Peter Koole, al vanaf het eerste uur voorzitter van de TZW: "Aanleiding tot de oprichting van onze vereniging was de behoefte van de gemeente Terneuzen aan een overlegplatform met het bedrijfsleven. Niet alleen op Handelspoort zijn veel bedrijven gevestigd, ook op bedrijventerrein Haarmanweg. Vandaar dat ik destijds onze vice-voorzitter Piet Eijke, ondernemer op dat terrein, heb voorgesteld gezamenlijk een ondernemersvereniging op te richten. Het bestuur bestaat uit zes leden, die zijn werkzaam in diverse branches. Daarmee is het bedrijfsleven breed vertegenwoordigd in het overleg met de gemeente."

Drieledig De doelstelling van de vereniging is drieledig:

  • business-to-business
  • promotie van Terneuzen
  • samenwerking met de gemeente Terneuzen

Business-to-business
De TZW is een professionele vereniging die jaarlijks drie functionele themabijeenkomsten, een ledenvergadering en een bedrijfsbezoek organiseert. De agenda laat altijd voldoende ruimte over voor 'netwerken', dé manier om de onderlinge contacten tussen de leden te verstevigen. De thema's worden in veel gevallen toegelicht door een prominente gastspreker. Daarnaast stuurt het bestuur gemiddeld drie nieuwsbrieven per jaar naar de leden.

Promotie van Terneuzen
Als grootste gemeente van Zeeland, heeft Terneuzen haar inwoners en bezoekers heel wat te bieden. Veel inspanning wordt gegeven aan het 'op de kaart zetten' van de stad. Na de opening van de Westerscheldetunnel is Teneuzen het kloppend hart tussen Gent en de rest van Zeeland geworden. Dat mag niet zomaar voorbij worden gereden. Daarom heeft de TZW als een van haar doelstellingen opgenomen de 'promotie van Terneuzen'.

"Dat kan op veel manieren gebeuren, zowel intern als naar buiten toe", aldus de heren Koole en Eijke. "Zo vinden wij dat de markt een plek moet worden die uitnodigt tot een langer verblijf, bijvoorbeeld als horecaplein, de boulevard van het water naar de stad moet worden teruggebracht en dat het ambachtelijke winkelbedrijf behouden moet blijven dan wel moet worden uitgebreid." Piet Eijke zit namens de TZW in het bestuur van Coördinatie Management Terneuzen, die betrokken is bij de organisatie van alle grootschalige evenementen in de binnenstad. Zijn taak is ervoor te zorgen de financiële bijdrage van TZW daaraan op de juiste wijze wordt besteed. Piet vindt dat Terneuzen meer moet worden gepromoot als de stad van de 'Vliegende Hollander': "Haar kapitein Willem Vanderdecken is immers nog steeds de bekendste Terneuzenaar! Door deze legende als kapstok voor allerlei activiteiten te gebruiken, breng je niet alleen samenhang in de verschillende activiteiten, maar geef je de stad de bekendheid zoals Reynaert die aan Hulst geeft. Dat zal zijn vruchten afwerpen."

Om de binnenstad van Terneuzen bestaansrecht te kunnen geven, is het van belang dat er meer grootschalige industrie komt en dat het glastuinbouwproject snel operationeel is. Waar die ondernemers vandaan moeten komen is voor de TZW nog een vraag, maar het bestuur oefent steeds meer invloed op de gemeentelijke politiek uit om ruime aandacht te besteden aan het verstevigen van de bestaande economische relatie met Gent en het ontwikkelen van een dergelijke relatie met Noord-Frankrijk. Anderzijds moet Terneuzen een woonstad zijn met een volwaardig winkelapparaat en een aantrekkelijk cultureel aanbod, klaar om nieuwe inwoners te ontvangen."

Samenwerking met de gemeente Terneuzen
De relatie die de TZW en de gemeente Terneuzen met elkaar hebben laat zich omschrijven als transparant en bereikbaar. Het bestuur voert tweemaal per jaar overleg met wethouder Van Waes (portefeuille economie, bouwen en wonen, ruimte en interne zaken) en eenmaal per jaar met burgemeester Lonink, waarin de meest uiteenlopende onderwerpen worden besproken. Binnen de gemeente is bedrijvencontactfunctionaris Nicole Geerinckx het aanspreekpunt voor het Terneuzense bedrijfsleven. Zij zorgt ervoor dat elke vraag wordt afgehandeld. Zowel de burgemeester als de wethouder en Nicole bezoeken regelmatig de bijeenkomsten van de vereniging. De gemeente doet er alles aan een win-win situatie te creëren. De afdeling inkoop heeft alle bedrijven een brief gezonden in opdracht van de wethouder om hun onderneming te presenteren, opdat hij weet wat er te koop is binnen de ondernemersvereniging. Daarmee kan de gemeente bijdragen aan het genereren van opdrachten voor die ondernemers.

Parkmanagement
Onder de leden van TZW is een enquête gehouden met als doel te bepalen of gezamenlijke inkoop van bijvoorbeeld energie en beveiliging en het invoeren van parkmanagement een optie is. Aan de hand van het kostenplaatje en de subsidiemogelijkheden wordt samen met de afdeling Economische Zaken bestudeerd of parkmanagement financieel haalbaar is.

Website
De TZW gaat zich in 2006 ook via het internet presenteren. De website zal worden gelinkt met die van de gemeente Terneuzen en met die van de leden.


...bepleit
Zeeuwse economie
is kansrijk

...adviseert
Bedrijven kunnen korting krijgen voor reeds betaalde WAO-premies

...presenteert
Zeeland moet kansen
verzilveren

...innoveert
Masterclass werkt
inspirerend

...organiseert
Maintenance voor de
Zeeuwse procesindustrie

...onderneemt
Verkiezingsdebat
voor ondernemers

...verkiest
Gemeente speelt
belangrijke rol voor bedrijfsleven

....informeert
Workshops....

...biedt
"Terneuzen over
vijftien jaar economisch hart van Zeeland"

...verenigt
Stad en bedrijfsleven
luisteren naar elkaar

...verplaatst
Ruimte voor ondernemen

...werkt
Mensen moeten het
hier naar hun zin hebben

...constateert
'Ondernemers Terneuzen
moeten veel trotser zijn'

...wint
Terneuzense ondernemers innovatief en creatief

...organiseert
Netwerkparty in
'Wall Street Goes'
wordt geprolongeerd

...opgericht
Stichting Keurmerk
Zeeuwse Kreeft
ziet levenslicht

...rijdt
Zakelijk onderweg

...schept
Sas van Gent schept
gunstig ondernemers­klimaat

...netwerkt
Ondernemend netwerken,
netwerkend ondernemen

...spreekt
In 't kort

...belegt
De Beleggings­adviseurs

...vereist
Privacy vereist
meer transparantie

...groeit
'Cijfers in perspectief':
beleggen in vastgoed
vertoont stevige groei

...herstructureert
2,5 Miljoen euro voor
Vosdonk Etten-Leur

...onderzocht
Bijna één op de drie
bouwprojecten stagneert
vanwege milieu­regelgeving