In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2006
File not found.

Bijna één op de drie bouwprojecten stagneert vanwege milieuregelgeving

Bouwkennis heeft een online en telefonisch onderzoek uitgevoerd naar vastgoedontwikkeling en milieuregelgeving.

Dit onderzoek is opgesteld in samenwerking met ONRI Organisatie van advies- en ingenieursbureaus en Oranjewoud in het kader van een verder uit te werken Master Thesis van drs. Korenberg voor de Master Vastgoedkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vooruitlopend op deze resultaten kunnen reeds enkele conclusies worden gesteld. Ten behoeve van het onderzoek zijn 339 enquêtes afgenomen onder gemeenten, woningcorporaties, zelfontwikkelende bouwers en projectontwikkelaars. De vraag of milieuregelgeving wel eens een reden is dat projecten stagneren, wordt door drie op de vier respondenten bevestigd. Vooral gemeenten geven aan dat hier sprake van is (85 procent). Bij corporaties ligt het percentage het laagst (64 procent). In totaal geven gemeenten aan dat 24 procent van de projecten stagneert vanwege milieuregelgeving. Bij woningcorporaties is dit 29 procent. Bij de zelfontwikkelende bouwer ligt het percentage met 35 procent aanzienlijk hoger en de projectontwikkelaar doet hier met 42 procent nog een schepje bovenop. Gemiddeld genomen kan worden gesteld dat bijna één op de drie bouwprojecten stagneert vanwege milieuregelgeving. Uit de resultaten blijkt dat de partijen externe veiligheid en beschermde diersoorten het minst vaak als een knelpunt zien. De grootste knelpunten zijn geluid en de bodemverontreiniging. Van alle respondenten ziet respectievelijk 36 procent en 34 procent het vaak of zelfs altijd als een knelpunt, waarbij het gemiddelde voor bodemverontreiniging in sterke mate omlaag wordt gehaald door gemeenten. De gemeenten zien namelijk bodemverontreiniging niet zo vaak als knelpunt, het betreft slechts 17 procent.

...bepleit
Zeeuwse economie
is kansrijk

...adviseert
Bedrijven kunnen korting krijgen voor reeds betaalde WAO-premies

...presenteert
Zeeland moet kansen
verzilveren

...innoveert
Masterclass werkt
inspirerend

...organiseert
Maintenance voor de
Zeeuwse procesindustrie

...onderneemt
Verkiezingsdebat
voor ondernemers

...verkiest
Gemeente speelt
belangrijke rol voor bedrijfsleven

....informeert
Workshops....

...biedt
"Terneuzen over
vijftien jaar economisch hart van Zeeland"

...verenigt
Stad en bedrijfsleven
luisteren naar elkaar

...verplaatst
Ruimte voor ondernemen

...werkt
Mensen moeten het
hier naar hun zin hebben

...constateert
'Ondernemers Terneuzen
moeten veel trotser zijn'

...wint
Terneuzense ondernemers innovatief en creatief

...organiseert
Netwerkparty in
'Wall Street Goes'
wordt geprolongeerd

...opgericht
Stichting Keurmerk
Zeeuwse Kreeft
ziet levenslicht

...rijdt
Zakelijk onderweg

...schept
Sas van Gent schept
gunstig ondernemers­klimaat

...netwerkt
Ondernemend netwerken,
netwerkend ondernemen

...spreekt
In 't kort

...belegt
De Beleggings­adviseurs

...vereist
Privacy vereist
meer transparantie

...groeit
'Cijfers in perspectief':
beleggen in vastgoed
vertoont stevige groei

...herstructureert
2,5 Miljoen euro voor
Vosdonk Etten-Leur

...onderzocht
Bijna één op de drie
bouwprojecten stagneert
vanwege milieu­regelgeving