In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2006
File not found.

De Beleggingsadviseurs

Geld als water
Rin Visser - ABN Amro Bank, Senior beleggingsadviseur

Rin Visser Praktisch iedere Nederlander zal bekend zijn met het spreekwoord "geld als water", maar voor slechts een enkeling klinkt "water als belegging" bekend in de oren. Toch ligt achter deze uitspraak een zeer plausibele argumentatie, gebaseerd op vraag en aanbod. Schoon drinkwater is de eerste levensbehoefte en daarmee een zeer belangrijke grondstof. De wereldbevolking verbruikt meer dan er beschikbaar is, terwijl de behoefte toeneemt door de wereldwijde bevolkingsgroei. Om aan deze toenemende vraag te kunnen voldoen zijn innovatieve oplossingen noodzakelijk. Zonder ingrijpen zal schoon water steeds schaarser worden. Binnen de Verenigde Naties wordt al openlijk gesproken over een watercrisis en is het komende decennium uitgeroepen tot de periode waarin deze crisis wereldwijd bestreden zal moeten worden. De oplossing van het probleem ligt met name in een efficiënter gebruik van water door huishoudens, industrie en landbouw en in verbeterde waterzuivering en ontzilting van water. Aandelen van ondernemingen die zich bezighouden met deze processen raken in de belangstelling en staan mogelijk aan de vooravond van een duurzame stijging. Als belegger kan op deze trend worden ingespeeld door met een beperkt gedeelte van uw belegbaar vermogen te investeren in ondernemingen uit de watergerelateerde industrie of in specifiek op de sector ontwikkelde beleggingsproducten.

Tips: Suez, Aqua America, Water Certificaat


Amerikaanse schuld
Martin Janse - Fortis bank, Senior beleggingsadviseur

Martin Janse Sinds 1982 hebben de Verenigde Staten bijna voortdurend een tekort gehad op de lopende rekening van de betalingsbalans. Zij zijn inmiddels de grootste debiteur ter wereld. Amerikanen leven op te grote voet. Regelmatig wordt de vraag gesteld of deze situatie houdbaar is. Feit is dat er iets moet gebeuren. Volgens sommige analisten zullen de aanpassingen apocalyptische vormen aannemen. Economen hebben een aantal scenario's bedacht: 1. Het buitenland verliest het vertrouwen in de Amerikaanse economie. De vraag naar dollars neemt af met een snelle koersdaling tot gevolg. De kapitaalmarktrente zal stijgen. Gezien het belang van de Amerikaanse dollar als mondiale munt kan dit zeer ongunstige effecten hebben op de wereldeconomie. 2. De FED blijft de rente verhogen en de consument gaat uiteindelijk sparen. De consumptie en de economische groei vallen dan terug. Het effect kan worden versterkt als door de renteverhogingen een eind komt aan de stijging van de huizenprijzen. Het tekort op de lopende rekening neemt af. Gezien de geleidelijkheid waarmee het een en ander gebeurt, is dit het meest gewenste scenario. 3. Azië gaat meer consumeren. De nieuwe voorzitter van de FED, Ben Bernanke, heeft wel eens geopperd dat niet zozeer de Amerikaanse bevolking te weinig spaart, maar dat de bevolking in Azië en Europa teveel spaart en niet genoeg Amerikaanse producten koopt. Wanneer Azië meer gaat consumeren, neemt de wereldvraag toe. Daar zal ook de Amerikaanse export van profiteren. Dit scenario is op korte termijn niet haalbaar.Veel analisten zijn het er over eens dat het tweede scenario (binnenlandse aanpassingen) het meest waarschijnlijke is.


Kaarten op BRIC
Arian Bakker ING bank, Hoofd beleggen

Arian Bakker In de traditionele economische theorie, waarin alles naar evenwicht tendeert, is de beloning voor het verschaffen van kapitaal op lange termijn gelijk aan de groei van de economie. Als je kunt voorspellen in welke sector of regio de economische groei het hoogst zal uitvallen, kun je theoretisch dus goed geld verdienen. Dit is de achterliggende reden waarom beleggers zo graag economische analyses en voorspellingen maken. Laatst viel mijn oog op een grafiek die in één oogopslag duidelijk maakte wat de groeimotoren van de wereld zijn geweest de afgelopen 5 jaar: de VS en de BRIC -landen (Brazilië, Rusland, India en China). Europa en Japan bleven ver achter. Voor de komende vijf jaar denk ik dat de VS lager zal uitkomen en Japan hoger. Het meest waarschijnlijk is dat de BRIC-landen de hoogste groeibijdrage zullen laten zien, met Japan als runner up. Nu is groei niet alles, het hangt ook af van welke prijs je voor die groei betaalt. Een manchetmouw-analyse laat zien dat de koerswinstverhouding versus verwachte groei het meest gunstig ligt voor investeringen in de BRIC-landen. Ergo; als belegger zou ik mijn kaarten de komende vijf jaar daarop zetten. Niet als enige positie in uw portefeuille maar als onderdeel, want risico is er natuurlijk ook!


Apple is trendzetter
Cor Wijtvliet - F. van Lanschotbankiers, Senior beleggingsanalist

Cor Wijtvliet Aan het begin van deze eeuw leek Apple Computer geleidelijk in vergetelheid weg te zinken. De koers van het aandeel zakte langzaam maar zeker steeds verder weg. Met de terugkomst van oprichter Stephen Jobs veranderde de strategie van het bedrijf. Om het gebrek aan kracht in het distributiekanaal te compenseren begon Apple winkels te openen in trendy omgevingen, zoals SOHO in Manhattan. Met die keuze wilde Jobs tevens illustreren dat Apple hét merk was voor de trendy en creatief ingestelde consument. Dat laatste was het belangrijkste onderdeel van de nieuwe strategie. Apple wilde greep op de audiovisuele wereld van de consument. Door het samenvloeien van Informatietechnologie en de traditionele consumentenelektronica won deze markt snel aan belang. Om de belangstelling van de consument blijvend op zich te vestigen ontwikkelde Apple onder de noemer iLife een samenhangende serie softwareapplicaties zoals iTunes, iPhoto en iMovie. De strategie van Apple kreeg een enorme stimulans door het enorme succes van de iPod. Dankzij deze muziekdrager was Apple in één klap terug in beeld en onderstreepte het bedrijf zijn imago als creatieve vernieuwer in de industrie. Dat imago droeg Apple met zich mee sinds de introductie van de Apple Macintosh. Een prettige bijkomstigheid is, dat dankzij het succes van de iPod de vraag naar de Apple Macintosh PC weer toeneemt. Met een aandeel van meer dan 80% is Apple marktleider in deze nieuwe markt voor consumentenelektronica.


Inkoopmanagersindex ISM omlaag, Fed bijna klaar
Paul Koole - Rabobank Beveland, Senior beleggingsspecialist

Paul Koole Het Amerikaanse producentenvertrouwen is in december sterker gedaald dan verwacht. De ISM-index (inkoopmanagersindex) daalde van 58,1 naar 54,2. Hoewel dit nog steeds ruim boven de grens van 50 is, is er een scherpe daling zichtbaar. Een indexstand van 50 correspondeert (theoretisch) met een nulgroei van de industriële productie. De prijsindex voor de door producenten betaalde prijzen, een indicator voor toekomstige inflatie, daalde van 74 naar 63. Deze cijfers suggereren dat de Amerikaanse economie zich in een wat lagere groeiversnelling bevindt. De Fed, de centrale bank van de Verenigde Staten, ziet nog steeds een sterke groei van de Amerikaanse economie. Uit de inmiddels vrijgegeven notulen van de vergadering op 13 december 2005 blijkt dat de Fed neigt naar een nog hogere korte rente. Wij verwachten dat de Fed nog twee tot drie renteverhogingen van 0,25% zal doorvoeren, gerekend vanaf het huidige renteniveau van 4,25%, tenzij er een reeks tegenvallende economische cijfers komt. De duidelijk versnellende groei van uurlonen, nu 3,2% op jaarbasis, kan een bedreiging gaan vormen voor de beoogde prijsstabiliteit. De regio Noord-Amerika vinden wij het minst aantrekkelijk om in te beleggen, omdat andere regio's goedkoper gewaardeerd zijn en/of een betere winstontwikkeling laten zien. Bovendien rekenen wij erop dat het herstel van het tekort op de handelsbalans deels loopt via een dollarverzwakking. Beleggers in Amerikaanse aandelen worden hierdoor met een valutaverlies geconfronteerd.


Bedrijfsovernames een zegen of niet ?
Jack Horvest - SNS bank, Senior vermogensbeheerder

Jack Horvest Overnames zijn hot. Private equity funds, een categorie beleggingsfondsen, kopen bedrijven op. Het doel is deze bedrijven te strippen en/of op te splitsen en zodoende extra waarde te creëren voor de aandeelhouder. De 'leveraged buy out' (LBO) is hierbij het toverwoord. Moet u als belegger blij zijn wanneer een private equity fund een bod uitbrengt?. Ja en nee; bij de LBO profiteren de aandeelhouders direct door de hogere overnameprijs, wat ten koste gaat van de obligatiehouders. Om de overname te financieren brengt de overnemende partij (buy out firma) een klein bedrag aan eigen geld in. Het restant wordt geleend op rekening van het gekochte bedrijf. Gevolg is dat de kredietwaardigheid hiervan sterk vermindert, vaak tot junk status. Er ontstaan verliezen op al bestaande obligaties, die afhankelijk zijn van de specifieke deal en overnemer. Recente deals laten 15%-20% koersverliezen zien op 10-jarige obligaties. Deze ontstaan vaak al bij de eerste overnamegeruchten, zoals momenteel bij VNU. Er circuleren uiteraard lijsten van diverse potentiële LBO kandidaten, waar de volgende namen op voorkomen; Akzo Nobel, Corus, KPN, Reed Elsevier, TNT. Obligatiebelegger blijf alert, want bij de 'LBO' geldt vaak: de aandeelhouder wint ten koste van u.


...bepleit
Zeeuwse economie
is kansrijk

...adviseert
Bedrijven kunnen korting krijgen voor reeds betaalde WAO-premies

...presenteert
Zeeland moet kansen
verzilveren

...innoveert
Masterclass werkt
inspirerend

...organiseert
Maintenance voor de
Zeeuwse procesindustrie

...onderneemt
Verkiezingsdebat
voor ondernemers

...verkiest
Gemeente speelt
belangrijke rol voor bedrijfsleven

....informeert
Workshops....

...biedt
"Terneuzen over
vijftien jaar economisch hart van Zeeland"

...verenigt
Stad en bedrijfsleven
luisteren naar elkaar

...verplaatst
Ruimte voor ondernemen

...werkt
Mensen moeten het
hier naar hun zin hebben

...constateert
'Ondernemers Terneuzen
moeten veel trotser zijn'

...wint
Terneuzense ondernemers innovatief en creatief

...organiseert
Netwerkparty in
'Wall Street Goes'
wordt geprolongeerd

...opgericht
Stichting Keurmerk
Zeeuwse Kreeft
ziet levenslicht

...rijdt
Zakelijk onderweg

...schept
Sas van Gent schept
gunstig ondernemers­klimaat

...netwerkt
Ondernemend netwerken,
netwerkend ondernemen

...spreekt
In 't kort

...belegt
De Beleggings­adviseurs

...vereist
Privacy vereist
meer transparantie

...groeit
'Cijfers in perspectief':
beleggen in vastgoed
vertoont stevige groei

...herstructureert
2,5 Miljoen euro voor
Vosdonk Etten-Leur

...onderzocht
Bijna één op de drie
bouwprojecten stagneert
vanwege milieu­regelgeving