In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2006
File not found.

Joost de Jong, hoofd afdeling Economie Nicole Geerinckx, beleidsmedewerker economische zaken / bedrijfscontactfunctionaris
Ruimte voor ondernemen

In de regio Zeeuws-Vlaanderen heeft Terneuzen een unieke centrumfunctie. Werken, wonen en recreëren sluiten er naadloos op elkaar aan. Verrassende nieuwbouwprojecten, culturele evenementen en moderne bedrijfslocaties bewijzen dat Terneuzen een veelzijdige gemeente is en zal blijven. Het bedrijfsleven speelt daarin een belangrijke rol.


V.l.n.r. Inge Abbeel-van Esbroek en Nicole Geerinckx.

In haar Actieplan Economie legde de gemeente Terneuzen vorig jaar vast dat de lokale economie een impuls nodig heeft en dat de bedrijvigheid moet worden versterkt. Aan 'Nieuw Terneuzen' wordt op diverse wijzen vormgegeven. Voorop staat dat het bedrijfsleven daarbij optimaal moet kunnen presteren. De afdeling Economie staat ondernemers die nieuwe plannen tot uitvoer willen brengen of zich binnen de gemeente willen vestigen met raad en daad bij.

Eén aanspreekpunt
Hoofd afdeling Economie Joost de Jong: "Het is belangrijk dat de plannen van ondernemers snel kunnen worden gerealiseerd. Of die het starten, vestigen, uitbreiden of verplaatsen van een bedrijf betreffen, altijd krijgt de ondernemer te maken met verschillende instanties, zoals de Kamer van Koophandel, Belastingdienst en bedrijfsverenigingen. Zeker is dat hij bij de gemeente ook diverse zaken moet regelen, zoals vergunningen of de aankoop van grond. Voor alle zaken waar die ondernemer mee te maken zal krijgen, heeft hij binnen de gemeente Terneuzen één aanspreekpunt: de afdeling Economie.
Daar kan hij terecht voor specifieke vragen die betrekking hebben op de eigen situatie, maar ook voor algemene economische informatie. Dat levert hem een enorme tijdsbesparing op!"

Bedrijvenloket en Plattelandsloket
Sinds de herindeling in 2003 beschikt de gemeente Terneuzen over een Bedrijvenloket en een Plattelandsloket. De gemeente werkt met een front- en een back-office systeem. Op eenvoudige vragen kan een ondernemer direct antwoord krijgen van de centrale baliemedewerker. Lukt dat niet, dan verschaffen de bedrijfscontactfunctionarissen Inge Abbeel-van Esbroek en Nicole Geerinckx van de afdeling Economie hem snel en efficiënt de gevraagde informatie, hetzij telefonisch, hetzij in een persoonlijk gesprek op het stadskantoor of op de locatie van die ondernemer. Bedrijfscontactfunctionaris Nicole Geerinckx: "Het blijft niet bij een advies alleen, wij volgen de uitvoering van de plannen op de voet door regelmatig de ondernemer erover te polsen. Ook zijn wij, indien gewenst, actief aanwezig op de vergaderingen van de ondernemersverenigingen, staan wij op toonaangevende beurzen in en buiten Zeeland en hebben wij contact met de provincie en andere Zeeuwse gemeentes. Daardoor weten wij wat er leeft en kunnen wij ondernemers nog beter van dienst zijn." Speciaal voor de agrarische sector beschikt de gemeente Terneuzen over een Plattelandsloket, dat op soortgelijke wijze werkt als het Bedrijvenloket.

Bedrijventerreinen
De bedrijvigheid is voor een belangrijk deel te danken aan de havens van Terneuzen en het Kanaal van Gent naar Terneuzen. In de kanaalzone zijn grote bedrijven gevestigd op het gebied van chemie, logistiek, papier etc. Het scala van toeleveranciers maakt van Terneuzen een bedrijvige gemeente. "Het beheer over onze bedrijventerreinen is verdeeld", licht Joost de Jong toe. "De zogenaamde 'natte terreinen' beheert Zeeland Seaports, de overige beheren wij zelf.
Binnen de gemeente zijn er groeimogelijkheden voor ondernemers. Er zijn nog kavels beschikbaar op diverse bedrijventerreinen in de gemeente Terneuzen. Eveneens wordt hard gewerkt aan diverse nieuwe ontwikkelingen zoals een glastuinbouwgebied en nieuwe bedrijventerreinen zoals de Stedelijke Randzone in Terneuzen. Inge Abbeel-van Esbroek is hiervoor binnen de gemeente het aanspreekpunt. Ruimte voor ondernemen, dus! "

Handelspoort Zuid
In samenwerking met aannemersbedrijf Gebr. Van der Poel en Projectontwikkeling Zeeland geeft de gemeente in Terneuzen momenteel Handelspoort Zuid uit, een hoogwaardig nieuw bedrijventerrein, speciaal ontwikkeld voor dienstverlenende bedrijven, dat direct grenst aan het knooppunt van de twee belangrijkste interregionale verbindingswegen, de N61 en de N253. Daardoor is het de beste zichtlocatie uit de wijde omtrek. Handelspoort Zuid omvat 25 percelen met een kavelgrootte van circa 1.800 tot 10.000 m². Inmiddels is het tweede gebouw daar opgeleverd en is een vijftal kavels in optie of verkocht.

Business Park Terneuzen
Een groep van bedrijven en privé-investeerders is eigenaar van het Business Park Terneuzen. Die ontwikkelt diverse activiteiten om de mogelijkheden van huur of koop van de bedrijfsruimten, die tot voor kort in gebruik waren door Philips onder de aandacht te brengen.
Nico Boussen, contactpersoon voor de verhuur c.q. verkoop van de opstallen: "Het project verloopt succesvol. Momenteel ontsluiten wij de vrijliggende grond naast het complex tussen de Mr. Haarmanweg en de Industrieweg, waarna wij die percelen kunnen verkavelen voor nieuwbouw. Voor uitgifte komt 15.000 m² beschikbaar. De eerste belangstellende voor dat deel heeft zich inmiddels gemeld.

De Sasse Poort
Het voormalige 10 ha grote CSM-terrein te Sas van Gent wordt in samenwerking met de gemeente Terneuzen door de eigenaar, Hillgate Properties NV uit Wassenaar herontwikkeld tot De Sasse Poort, een unieke vestigingslocatie voor kleinschalige bedrijven, bedrijfsverzamelgebouwen en bedrijfshallen. Projectmanager Frans Gaanderse: "Wij zijn momenteel in gesprek met de gemeente over de wijziging van het bestemmingsplan. Dat is nodig, omdat er ook woon-werksituaties en grootschalige detailhandel zullen worden gerealiseerd. Voor alle vestigingsmogelijkheden hebben zich inmiddels gegadigden gemeld. Wij promoten het project dan ook zo breed mogelijk."


...bepleit
Zeeuwse economie
is kansrijk

...adviseert
Bedrijven kunnen korting krijgen voor reeds betaalde WAO-premies

...presenteert
Zeeland moet kansen
verzilveren

...innoveert
Masterclass werkt
inspirerend

...organiseert
Maintenance voor de
Zeeuwse procesindustrie

...onderneemt
Verkiezingsdebat
voor ondernemers

...verkiest
Gemeente speelt
belangrijke rol voor bedrijfsleven

....informeert
Workshops....

...biedt
"Terneuzen over
vijftien jaar economisch hart van Zeeland"

...verenigt
Stad en bedrijfsleven
luisteren naar elkaar

...verplaatst
Ruimte voor ondernemen

...werkt
Mensen moeten het
hier naar hun zin hebben

...constateert
'Ondernemers Terneuzen
moeten veel trotser zijn'

...wint
Terneuzense ondernemers innovatief en creatief

...organiseert
Netwerkparty in
'Wall Street Goes'
wordt geprolongeerd

...opgericht
Stichting Keurmerk
Zeeuwse Kreeft
ziet levenslicht

...rijdt
Zakelijk onderweg

...schept
Sas van Gent schept
gunstig ondernemers­klimaat

...netwerkt
Ondernemend netwerken,
netwerkend ondernemen

...spreekt
In 't kort

...belegt
De Beleggings­adviseurs

...vereist
Privacy vereist
meer transparantie

...groeit
'Cijfers in perspectief':
beleggen in vastgoed
vertoont stevige groei

...herstructureert
2,5 Miljoen euro voor
Vosdonk Etten-Leur

...onderzocht
Bijna één op de drie
bouwprojecten stagneert
vanwege milieu­regelgeving