In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2006
File not found.

Promotie duurzaamheid Zeeuwse visserij
Stichting Keurmerk Zeeuwse Kreeft ziet levenslicht

Op woensdag 14 december 2005 is op het notariskantoor Beijsens & Zonnevylle te Zierikzee de akte gepasseerd voor de oprichting van de Stichting Keurmerk Zeeuwse Kreeft. Deze stichting heeft tot doel een kwaliteitsimpuls en een onderscheidend vermogen van de kreeften uit de Oosterschelde, Veerse Meer en Grevelingenmeer ten opzichte van andere kreeften te realiseren. Het achterliggende doel is de unieke culinaire kwaliteit van deze kreeften (door de afwijkende DNA-structuur) als streekproduct en de duurzame wijze waarop de visserij op kreeft in de Deltawateren plaats vindt voor het voetlicht te brengen.


Voorzitter Jaap Geleijnse van het bestuur van de nieuwe stichting ondertekent het contract.

Dankzij de financiële medewerking van de Provincie Zeeland en Task Force MKB-Zeeland vindt inmiddels een vooronderzoek plaats voor een eventuele certificering voor duurzaamheid van de Zeeuwse kreeftenvisserij. De volgende fase is een beoordeling volgens de internationale criteria van de Marine Stewardship Council (MSC) voor duurzame visserij geschieden. Samen hebben de twee subsidiegevers €60.000,- toegekend voor dit werk. De uitwerking kent drie fasen:
  • Fase 1.
    Draagvlak in de Zeeuwse-kreeftsector om toe te werken naar het bereiken van duurzame visserij. Afweging van de haalbaarheid van duurzaamheidcertificering;
  • Fase 2.
    Beoordeling door een derde, onafhankelijke partij, of de kreeftenvisserij voldoet aan de criteria van de MSC. Dit moet leiden tot toekenning van het MSC-keurmerk voor duurzame visserij aan de Zeeuwse kreeftenvisserij en een toegevoegde waarde van het topproduct kreeften uit Zeeland.
  • Fase 3.
    Promotie van het product met keurmerk voor duurzaamheid, op de lokale markt en op nationaal niveau.

Topsegment
De kreeften uit Zeeland zitten in het topsegment van visproducten, van het project waarin onderscheid van groot belang is. Marktonderscheid is te bereiken tussen het streekproduct Zeeuwse kreeft en andere, concurrerende producten als Canadese kreeft en Noorse kreeft. Een innovatief marktinstrument hiervoor is het keurmerk van de Marine Stewardship Council (MSC), dat in de afgelopen acht jaar is ontwikkeld. Een gestage groei van de Zeeuwse kreeftenpopulatie sinds 1990 heeft vervolgens tot groeiende visserij geleid. In 2004 is begonnen aan bestandsonderzoek in reactie op de behoefte om de kreeftvisserij te reguleren. Er zijn circa vijftig bedrijven voor kreeftvisserij. De kreeftenvisserij wordt gereguleerd met vergunningen, jaarlijks vissen van 1 april tot 15 juli en een minimummaat.

Zeeuwse restaurants en andere afnemers kunnen zich bij certificering extra onderscheiden met dit topproduct, waarbij duurzaamheid geacht wordt een meerwaarde voor de consument te zijn. Het initiatief om over te gaan tot de certificering van de kreeft uit Zeeland ligt in handen van de Stichting Promotie Oosterscheldekreeft. Deze organisatie heeft sinds de oprichting in het jaar 2000 kans gezien om de Oosterscheldekreeft in het binnen- en buitenland sterk te positioneren (zie ook www.oosterscheldekreeft.nl), wat het culinaire toerisme vanuit de rest van Nederland en in het bij zonder België naar Zeeland heeft bevorderd.

Het bestuur van de Stichting 'Keurmerk Zeeuwse Kreeft' bestaat uit:
Vereniging van Beroepsvissers Zuid-West Nederland, Jaap Geleijnse (voorzitter);
mr. Hans van Geesbergen (secretaris);
J. de Rooij (penningmeester);
kreeftendeskundige/bioloog, drs. G. Heerebout (lid);
kreeftenvisser van het Grevelingenmeer, J. Bout (lid);
kreeftenvisser van de Oosterschelde, G. van den Hoek (lid)
kreeftenvisser van het Veerse-Meer, M. van de Kreeke (lid).
Het vooronderzoek wordt uitgevoerd door Kees Lankester van Scomber consultancy in Amsterdam en Marnix van Stralen van Van Stralen onderzoek uit Scharendijke.


...bepleit
Zeeuwse economie
is kansrijk

...adviseert
Bedrijven kunnen korting krijgen voor reeds betaalde WAO-premies

...presenteert
Zeeland moet kansen
verzilveren

...innoveert
Masterclass werkt
inspirerend

...organiseert
Maintenance voor de
Zeeuwse procesindustrie

...onderneemt
Verkiezingsdebat
voor ondernemers

...verkiest
Gemeente speelt
belangrijke rol voor bedrijfsleven

....informeert
Workshops....

...biedt
"Terneuzen over
vijftien jaar economisch hart van Zeeland"

...verenigt
Stad en bedrijfsleven
luisteren naar elkaar

...verplaatst
Ruimte voor ondernemen

...werkt
Mensen moeten het
hier naar hun zin hebben

...constateert
'Ondernemers Terneuzen
moeten veel trotser zijn'

...wint
Terneuzense ondernemers innovatief en creatief

...organiseert
Netwerkparty in
'Wall Street Goes'
wordt geprolongeerd

...opgericht
Stichting Keurmerk
Zeeuwse Kreeft
ziet levenslicht

...rijdt
Zakelijk onderweg

...schept
Sas van Gent schept
gunstig ondernemers­klimaat

...netwerkt
Ondernemend netwerken,
netwerkend ondernemen

...spreekt
In 't kort

...belegt
De Beleggings­adviseurs

...vereist
Privacy vereist
meer transparantie

...groeit
'Cijfers in perspectief':
beleggen in vastgoed
vertoont stevige groei

...herstructureert
2,5 Miljoen euro voor
Vosdonk Etten-Leur

...onderzocht
Bijna één op de drie
bouwprojecten stagneert
vanwege milieu­regelgeving