In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2006
File not found.

'Cijfers in perspectief': beleggen in vastgoed vertoont stevige groei

Het gaat de goede kant op met de vraag naar kantoor- en bedrijfsruimte. Ook de vraag naar A1 winkelpanden is vergroot en het beleggen in vastgoed vertoont een stevige groei. Dit blijkt uit het jaarlijkse marktrapport 'Cijfers in perspectief'.

Als gevolg van het economisch herstel, dat nu lijkt te zijn ingezet, wordt vanaf 2006 een verdere groei in het opnamevolume voor kantoren verwacht. Dit, omdat de opnamecyclus van kantoorruimte (zo blijkt uit langjarige datareeksen) twee jaar achterloopt op de economische bewegingen. Een werkelijk substantiële toename van de 'voorraad in gebruik' is echter pas in 2007 te verwachten.

In totaal is de opname van kantoorruimte in 2005 op 1,6 miljoen vierkante meter uitgekomen, een stijging van 15 procent ten opzichte van het jaar daarvoor, met name door grote transacties in de ICT-sector en de zakelijke dienstverlening. De redenen achter de vraag zijn steeds vaker positieve verhuismotieven, zoals gewenste kwaliteitsverbetering en de behoefte aan uitbreiding. Opmerkelijk is dat er in 2005 meer is opgenomen zonder dat het aanbod is gedaald.

Aan de aanbodzijde blijkt de stijging nog niet over te zijn. Eind 2005 bedroeg het aanbod 6,3 miljoen vierkante meter, ongeveer 8 procent meer dan het jaar daarvoor. De vergrijzing van het aanbod zet zich versneld door. Ongeveer de helft wordt 24 maanden of langer aangeboden, bijna een tiende deel is zelfs al 48 maanden op de markt. De leegstand in ons land bereikte in 2005 een recordhoogte, waarbij opvallende regionale verschillen zijn te constateren. Om tot meer evenwicht in de kantorenmarkt te komen zijn drastische maatregelen nodig. Voor 'kansloze' gebouwen lijkt sloop met nieuwbouw of transformatie tot woningen in veel gevallen de enige oplossing. Toch mag transformatie niet als echte oplossing voor het probleem van langdurige leegstand worden gezien, aangezien onderzoek van DTZ Zadelhoff Research heeft aangetoond, dat eind 2004 nog geen 5 procent van het aanbod (ofwel 225.000 vierkante meter) hiervoor geschikt is. DTZ pleit dan ook voor fiscale en financiële maatregelen en regelingen op het gebied van ruimtelijke ordening (bestemmingsplan) om eigenaren en ontwikkelaars te stimuleren hun leegstaande kantoren (te slopen en) een andere bestemming te geven. De opname van bedrijfsruimte is in 2005 circa 200.000 vierkante meter lager uitgekomen dan een jaar eerder, op een totaalniveau van twee miljoen vierkante meter. Het aanbod is verder gestegen naar 8,3 miljoen vierkante meter. Opvallend is dat de opname vanuit de sector Industrie en Bouwnijverheid duidelijk is toegenomen.

Omdat deze sector over het algemeen vroeg cyclisch reageert, kan dit duiden op een toekomstige opnamestijging. De winkelruimtemarkt is in 2005 merkbaar verruimd. De opname van winkelvastgoed op de vrije markt is het afgelopen jaar met ruim 20 procent gedaald ten opzichte van 2004. Het aanbod aan winkelruimte is met circa 5,5 procent opnieuw licht gestegen, waarbij die zich voornamelijk manifesteert in aanloopstraten, verouderde winkelcentra en op - vaak kleinschalige - meubelboulevards. De vraag naar A1-winkelpanden is onverminderd groot. In totaal is in 2005 voor maar liefst 5,6 miljard euro in direct vastgoed belegd. De druk op beleggers om te investeren in vastgoed blijft hoog, onder invloed van de gunstige rente op de kapitaalmarkt en tegenvallende beleggingsresultaten bij andere beleggingscategorieën. Daarnaast worden vastgoedbeleggingen niet langer louter gezien als een waardevaste investering in stenen. Grote volumes vastgoed lenen zich bijvoorbeeld uitstekend als onderlegger voor financiële producten. Het afgelopen jaar hebben zich enkele zeer omvangrijke transacties voorgedaan, met een record investeringsvolume als resultaat.

...bepleit
Zeeuwse economie
is kansrijk

...adviseert
Bedrijven kunnen korting krijgen voor reeds betaalde WAO-premies

...presenteert
Zeeland moet kansen
verzilveren

...innoveert
Masterclass werkt
inspirerend

...organiseert
Maintenance voor de
Zeeuwse procesindustrie

...onderneemt
Verkiezingsdebat
voor ondernemers

...verkiest
Gemeente speelt
belangrijke rol voor bedrijfsleven

....informeert
Workshops....

...biedt
"Terneuzen over
vijftien jaar economisch hart van Zeeland"

...verenigt
Stad en bedrijfsleven
luisteren naar elkaar

...verplaatst
Ruimte voor ondernemen

...werkt
Mensen moeten het
hier naar hun zin hebben

...constateert
'Ondernemers Terneuzen
moeten veel trotser zijn'

...wint
Terneuzense ondernemers innovatief en creatief

...organiseert
Netwerkparty in
'Wall Street Goes'
wordt geprolongeerd

...opgericht
Stichting Keurmerk
Zeeuwse Kreeft
ziet levenslicht

...rijdt
Zakelijk onderweg

...schept
Sas van Gent schept
gunstig ondernemers­klimaat

...netwerkt
Ondernemend netwerken,
netwerkend ondernemen

...spreekt
In 't kort

...belegt
De Beleggings­adviseurs

...vereist
Privacy vereist
meer transparantie

...groeit
'Cijfers in perspectief':
beleggen in vastgoed
vertoont stevige groei

...herstructureert
2,5 Miljoen euro voor
Vosdonk Etten-Leur

...onderzocht
Bijna één op de drie
bouwprojecten stagneert
vanwege milieu­regelgeving