In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2006
File not found.

Sas van Gent schept gunstig ondernemersklimaat

De bedrijvigheid in Sas van Gent krijgt stevige impulsen met grote projecten als Kanaaleiland en Sasse Poort. „We staan op de kaart, maar daar moeten we ook op blijven staan. Wij doen er alles aan om een zo gunstig mogelijk ondernemersklimaat te scheppen. De grote projecten zijn een behoorlijke opkikker voor Sas van Gent, maar bijvoorbeeld ook de komst van twee nieuwe winkels (in februari) juichen wij van harte toe", aldus vice-voorzitter Jan Vinke van de ondernemersvereniging Sas*.


Jan Vinke van de ondernemersvereniging Sas*: „Sas van Gent moet weer een gezonde grensplaats worden."

In totaal zijn 62 bedrijven lid van OV Sas*. De vereniging zet zich in voor diverse collectieve belangen van de ondernemers binnen de kern Sas van Gent. OV Sas* participeert evenals de gemeente in de stichting Vitaal Sas . De stichting zag in 2002 het levenslicht met als doel om de kern Sas van Gent aantrekkelijk te maken. Optimalisering van het Sasse woon- en werkklimaat, daar gaat het in feite om. Sas van Gent is van oudsher door de centrale ligging in Zeeuws-Vlaanderen, aan het kanaal van Gent naar Terneuzen, een gunstige vestigingsplaats voor bedrijven. De bedrijvigheid heeft echter flinke klappen opgelopen door de verdwijning van twee grote suikerfabrieken en het tanende banktoerisme.

„De komst van nieuwe bedrijven is goed voor de leefbaarheid in Sas van Gent. Het project Sasse Poort is één van de grote speerpunten van Vitaal Sas. Door het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid kan Sas weer een gezonde grensplaats worden. Sasse Poort voorziet in 25 kavels die bestemd zijn voor bedrijven variërend van lichte industrie tot detailhandel. Redelijk uniek is dat op deze vestigingslocatie ook bedrijfswoningen zijn toegestaan. De verwachting is dat dit jaar nog gestart wordt met het bouwrijp maken. Sasse Poort betreft de herontwikkeling van het voormalige terrein van suikerfabriek CSM."

Het kanaaleiland voorziet in exclusief wonen.

Economische trekkers
Naast Jan Vinke bestaat het bestuur van de ondernemersvereniging Sas* uit voorzitter Maarten Torbijn, secretaris Mario Meeuwse, penningmeester Carine Goethals en de leden Jan Vereecken en Tom Wille. „Dit bestuur kent nu al een jaar of vier dezelfde samenstelling en dat begint zijn vruchten af te werpen. Onze vereniging is heel nauw betrokken bij Vitaal Sas van Gent dat zich richt op economische trekkers in Sas van Gent zoals de vorig jaar gestarte herinrichting van het Kanaaleiland en de ontwikkeling van de Sasse Poort. Dat zijn impulsen die je als kleine kern nodig hebt om voorzieningen te behouden. De gemeente staat er volmondig achter. Het Kanaaleiland voorziet exclusief wonen en recreëren. De wandelboulevard met zijn nostalgische haven is een schitterende verblijfsruimte geworden. Er worden, zoals het zich nu laat aanzien, aan het water 100 woningen gerealiseerd. Hoe meer mensen wonen en werken in Sas van Gent, hoe meer er geshopt wordt. Die bewoners zullen in Sas van Gent hun boodschappen gaan doen. Het houdt de voorzieningen up-to-date", licht Jan Vinke toe.

De ondernemersvereniging Sas* heeft in Vitaal Sas regelmatig overleg met bloedgroepen als de stads- en welzijnsraad en de heemkundige kring. Wethouder Adhemar van Waes van de gemeente Terneuzen is voorzitter van Vitaal Sas. „Wij hebben allemaal hart voor Sas van Gent en ondersteunen projecten gebroederlijk wat de doorstroming ervan ten goede komt. Alle geledingen zijn vertegenwoordigd in Vitaal Sas en de lijnen zijn kort. Er is een goede wisselwerking met de gemeente Terneuzen. Ook de gemeente heeft er tenslotte belang bij dat de kern Sas van Gent nieuwe economische impulsen krijgt." OV Sas* organiseert ieder jaar de drukbezochte 1 mei Markt. Soms nodigt OV Sas* sprekers uit. „We proberen thema's te beleggen. We hadden pasgeleden nog een brainstormsessie over de eventuele zondagopenstelling voor alle winkels in Sas van Gent.

Onze vereniging vergadert drie à vier keer per jaar, telkens bij één van de aangesloten leden. Dat varieert van een zaal in de Rabobank tot een horecazaak. Verder hebben we iedere maand bestuursvergadering. Ons hart ligt in Sas van Gent en we voelen ons sterk betrokken bij alles wat Sas aangaat", aldus Jan Vinke die een bedrijf in presentatie en vormgeving leidt. „Ondernemen is voor mij als mijn bedrijfsnaam 'Recht door Zee'. Eerlijk zaken doen vind ik belangrijker dan de kassa horen rinkelen. Ondernemen staat voor mij gelijk aan een prettige relatie opbouwen met de klant om er samen sterker van te worden."


Project Sasse Poort: het voormalig CSM-terrein wordt herontwikkeld tot unieke vestigingslocatie voor bedrijven.


...bepleit
Zeeuwse economie
is kansrijk

...adviseert
Bedrijven kunnen korting krijgen voor reeds betaalde WAO-premies

...presenteert
Zeeland moet kansen
verzilveren

...innoveert
Masterclass werkt
inspirerend

...organiseert
Maintenance voor de
Zeeuwse procesindustrie

...onderneemt
Verkiezingsdebat
voor ondernemers

...verkiest
Gemeente speelt
belangrijke rol voor bedrijfsleven

....informeert
Workshops....

...biedt
"Terneuzen over
vijftien jaar economisch hart van Zeeland"

...verenigt
Stad en bedrijfsleven
luisteren naar elkaar

...verplaatst
Ruimte voor ondernemen

...werkt
Mensen moeten het
hier naar hun zin hebben

...constateert
'Ondernemers Terneuzen
moeten veel trotser zijn'

...wint
Terneuzense ondernemers innovatief en creatief

...organiseert
Netwerkparty in
'Wall Street Goes'
wordt geprolongeerd

...opgericht
Stichting Keurmerk
Zeeuwse Kreeft
ziet levenslicht

...rijdt
Zakelijk onderweg

...schept
Sas van Gent schept
gunstig ondernemers­klimaat

...netwerkt
Ondernemend netwerken,
netwerkend ondernemen

...spreekt
In 't kort

...belegt
De Beleggings­adviseurs

...vereist
Privacy vereist
meer transparantie

...groeit
'Cijfers in perspectief':
beleggen in vastgoed
vertoont stevige groei

...herstructureert
2,5 Miljoen euro voor
Vosdonk Etten-Leur

...onderzocht
Bijna één op de drie
bouwprojecten stagneert
vanwege milieu­regelgeving