In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2006
File not found.

Wim Vrijland, voorzitter platform Coördinatie Management Terneuzen:
Mensen moeten het hier naar hun zin hebben

Terneuzen is een dynamische gemeente, die op allerlei wijzen aan haar toekomst werkt. Nog vóór 2010 moet Zeeland's grootste gemeente hét centrum zijn voor detailhandel, grootwinkelbedrijf en amusement. Om dat te bereiken moet het bezoekersaantal aan de binnenstad de komende vier jaar met minimaal 30 tot 40% toenemen.


Wim Vrijland

Het platform Coördinatie Management Terneuzen (CM) steekt veel energie en tijd in het bereiken van deze lange termijndoelstelling uit haar 'Beleidsplan Commercieel Centrum Terneuzen'. Wim Vrijland is voorzitter van dit samenwerkingsverband tussen de gemeente Terneuzen, lokale ondernemingsverenigingen en financiële bemiddelaars en instellingen, dat in de negentiger jaren is opgericht om de verschillende belangen van de stad te inventariseren en waar mogelijk, deze op elkaar af te stemmen en via samenbundeling tot synergetische oplossingen te komen. Enkele van de belangrijkste taakgebieden van het CM zijn het verbeteren van het imago van het winkel- en horeca-aanbod rond de Noordstraat, Nieuwstraat, Markt en Steenen Beer en de opwaardering van de winkel- en uitgaansomgeving.

Activiteitenplan
In het beleidsplan van CM is een activiteitenplan opgenomen, dat moet worden uitgevoerd om de 30-40% groei van het aantal bezoekers te kunnen realiseren.
Wim Vrijland: "Jaarlijks zijn wij als platform betrokken bij of verlenen financiële ondersteuning aan de organisatie van tientallen kleine en grootschalige evenementen rond het commerciële centrum van Terneuzen, zoals het Schelde Jazz Festival, Rondje Markt, de Havendagen en de Beeldenroute, maar dat is niet voldoende. Wij zullen ook ons steentje moeten bijdragen om van de binnenstad een plezierig, vriendelijk en kindvriendelijk winkel- en uitgaanscentrum te maken, dat uitnodigt voor een terugkerend en/of meerdaags bezoek.
Enkele andere punten uit ons actieplan zijn dan ook:

  • De bestaande detailhandel moet, waar nodig, moderne winkelconcepten introduceren, waarbij de consument centraal staat;
  • Vooral in het meer luxe segment moeten nieuwe winkels worden aangetrokken om het aanbod van die koopwaar breder te maken;
  • De frequentie van de zondagopening aanpassen aan de vraag;
  • De Markt is bijvoorbeeld als horecaplein met permanente terrassen, speelplek voor de kinderen en een fontein aantrekkelijker als draaipunt binnen het centrum dan in de huidige situatie;
  • De horeca wordt integraal onderdeel van het gastvrije commerciële centrum;
  • Hoge prioriteit moet worden gegeven aan de rehabilitatie van de Kop van de Noordstraat;
  • De bioscoop wordt in het centrum gevestigd en zal o.a.via middagprogrammering een integraal onderdeel zijn van het amusementaanbod;
  • Uitbreiding van het aantal culturele evenementen en een bredere publicatie daarvan naar het natuurlijke achterland van Terneuzen: langs de beide Schelde oevers en het gebied tot en met Gent;
  • 'De Vliegende Hollander', het spookschip dat volgens de legende onder commando stond van de Terneuzense kapitein Willem Vanderdecken, laten dienen als imago-/logoconcept, waaraan evenementen kunnen worden gekoppeld, zodat een bezoek aan Terneuzen gerelateerd wordt aan water, amusement en spanning.

Op de lange termijn zal naar onze mening ook de Schelde een steeds belangrijker rol moeten gaan spelen. Het water en de stad moeten weer een geheel gaan vormen.
Dat kan als de gang vanuit de stad naar de rivier en omgekeerd ononderbroken is. Dit zal in een alomvattend plan moeten worden gegoten, waarbij ook de veerhaven wordt betrokken. Voor de rijbaan van de Scheldekade moet een creatieve oplossing worden gevonden.

Las Vegas
Onlangs heb ik tijdens een ondernemerbijeenkomst uiteengezet dat het bezoekersaantal aan het commerciële centrum enorm zal toenemen als Terneuzen het 'Las Vegas van Zeeland' zou zijn. Daar zijn hotels, winkels, eet- en drinkgelegenheden en uitgaansmogelijkheden net zoals hier geconcentreerd op een vrij kleine oppervlakte", legt Wim Vrijland uit. "Gemiddeld verblijft de bezoeker drie dagen in die stad en geeft er veel geld uit. Waarom? Omdat de binnenstad van Las Vegas alles biedt om het de bezoeker zo naar de zin te maken, dat hij niet na één dag al vertrekt. Een dergelijk integraal klantvriendelijk concept, zij het op kleinere schaal, kunnen wij in Terneuzen met zijn compacte binnenstad eveneens realiseren. Wat Las Vegas is gelukt, zal ons ook lukken! Het is een kwestie van willen en durven."

Multifunctioneel
Het platform Coördinatie Management Terneuzen is gevestigd in de Grote Kerk aan de Noordstraat 62.
Dit multifunctionele centrum met zijn prachtige gebrandschilderde ramen en vele grafstenen doet nog steeds dienst als kerk, maar is tevens kantoor-, tentoonstellings- en concertruimte. www.cmterneuzen.nl


...bepleit
Zeeuwse economie
is kansrijk

...adviseert
Bedrijven kunnen korting krijgen voor reeds betaalde WAO-premies

...presenteert
Zeeland moet kansen
verzilveren

...innoveert
Masterclass werkt
inspirerend

...organiseert
Maintenance voor de
Zeeuwse procesindustrie

...onderneemt
Verkiezingsdebat
voor ondernemers

...verkiest
Gemeente speelt
belangrijke rol voor bedrijfsleven

....informeert
Workshops....

...biedt
"Terneuzen over
vijftien jaar economisch hart van Zeeland"

...verenigt
Stad en bedrijfsleven
luisteren naar elkaar

...verplaatst
Ruimte voor ondernemen

...werkt
Mensen moeten het
hier naar hun zin hebben

...constateert
'Ondernemers Terneuzen
moeten veel trotser zijn'

...wint
Terneuzense ondernemers innovatief en creatief

...organiseert
Netwerkparty in
'Wall Street Goes'
wordt geprolongeerd

...opgericht
Stichting Keurmerk
Zeeuwse Kreeft
ziet levenslicht

...rijdt
Zakelijk onderweg

...schept
Sas van Gent schept
gunstig ondernemers­klimaat

...netwerkt
Ondernemend netwerken,
netwerkend ondernemen

...spreekt
In 't kort

...belegt
De Beleggings­adviseurs

...vereist
Privacy vereist
meer transparantie

...groeit
'Cijfers in perspectief':
beleggen in vastgoed
vertoont stevige groei

...herstructureert
2,5 Miljoen euro voor
Vosdonk Etten-Leur

...onderzocht
Bijna één op de drie
bouwprojecten stagneert
vanwege milieu­regelgeving