In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2006
File not found.

Zeeland moet kansen verzilveren

Ongeveer 800 ondernemers en bestuurders woonden op maandag 10 januari de nieuwjaarsbijeenkomst van de Kamer van Koophandel bij in het sfeervolle decor van de Grote of Maria Magdalena Kerk in Goes. Dat betekende een forse toename in vergelijking met 2005. Wellicht een hoopvol teken voor de Zeeuwse economie. Per traditie was de Kamer gastheer in samenwerking met het havenschap Zeeland Seaports en innovatienetwerk Syntens. De Kamer presenteerde de 57-jarige Luit Ezinga uit Schuddebeurs als nieuwe voorzitter. Hij opende zijn toespraak met een dankwoord aan zijn voorganger Leen van Gelder. Deze was dezelfde middag in het Goese theater 'de Mythe' officieel uitgezwaaid.


Luit Ezinga, nieuwe voorzitter Kamer van Koophandel Zeeland.

„Als inwoner van en ondernemer in Zeeland voel ik mij nauw betrokken bij het wel en wee van deze provincie. Zeeland is een fantastische provincie om te wonen, te recreëren en te werken. Een gebied dat zich in velerlei opzicht positief onderscheidt van de omliggende regio's. De bijzondere kwaliteiten en de strategische ligging geven Zeeland een aantal natuurlijke kansen. Deze kansen moeten wij gezamenlijk in beeld brengen en voor Zeeland verzilveren. Ik beschouw de Kamer van Koophandel als een organisatie bij uitstek om een platform te vormen waarin uiteenlopende economische sectoren en belangen de kansen voor het voetlicht brengen bij ondernemers en overheden. Ik zie het dan ook als een uitdaging om mij samen met het bestuur, de directeur en zijn medewerkers hiervoor in de komende jaren in te zetten", aldus de kersverse voorzitter Ezinga. De Groninger van origine leidt in het dagelijks leven Hostellerie Schuddebeurs.


De gasten werden getrakteerd op visserslatijn- en Indisch buffet.

Zoals bekend is het niet allemaal hosanna met de Zeeuwse economie. Het economisch herstel komt in onze provincie trager op gang dan in de rest van Nederland. Luit Ezinga ziet desondanks volop perspectief in het provinciaal sociaal-economisch beleidsplan. „De Provincie Zeeland geeft aan dat er meer ruimte en meer mogelijkheden moeten komen voor economische dynamiek en vernieuwing. Belangrijk is dat keuzes gemaakt worden die aansluiten bij de sterke punten van Zeeland, zoals bijvoorbeeld de ligging aan diep vaarwater, de landschappelijke kwaliteiten en de ruimtelijke mogelijkheden. Het ligt daarbij voor de hand dat het Ontwikkelingsbedrijf, dat de Provincie Zeeland tot stand wil brengen hierin een prominente rol speelt."

Sceptisch
Ezinga toonde zich sceptisch over het nieuwe provinciaal Omgevingsplan waarin volgens hem geen expliciete keuze wordt gemaakt vóór de economie en vóór het bedrijfsleven.


Per traditie vinden de Zeeuwse nieuwjaarswensen plaats in de Grote of Maria Magdalena Kerk.

„Men kan niet twee ruggen uit één varken snijden. Het Omgevingsplan zijn nieuwe economische activiteiten alleen mogelijk als tegelijkertijd ook de milieubelasting wordt teruggedrongen. Vaak zal deze doelstelling in de praktijk niet haalbaar zijn." De voorzitter hield een vurig pleidooi voor verdere economische impulsen van de Zeeuwse zeehavens en een zo snel mogelijke realisering van de Westerschelde Container Terminal. Ezinga is ook voorstander van een stimulerend gemeentelijk economisch beleid en roemde de samenwerking tussen de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten. De Kamer van Koophandel ziet hij als hét kenniscentrum van de Zeeuwse economie, waarbij samenwerking met diverse partners zoals MKB Zeeland en Syntens van wezenlijk belang is. „Wij blijven dan ook het Zeeuwse Ondernemingsplein uitbouwen. De keuze van het College van Gedeputeerde Staten om het op te richten Ontwikkelingsbedrijf Zeeland te huisvesten in het gebouw van de Kamer van Koophandel sluit hierop prima aan. Graag wens ik u en allen die u dierbaar zijn een gezond, gelukkig en zakelijk succesvol 2006 toe."


Piet Warnar van Airpack zegt dank voor de Prijs Creatief Ondernemerschap.

Oliewinning
Vervolgens overhandigde Luit Ezinga de 24e Prijs Creatief Ondernemerschap, een oorkonde met daarbij een kunstwerk, aan directeur Piet Warnar van Airpack Nederland BV uit Zierikzee. De Prijs Creatief Ondernemerschap wordt jaarlijks toegekend aan een Zeeuwse ondernemer die erin geslaagd is door een creatieve en innoverende bedrijfsvoering een vooraanstaande positie binnen zijn of haar bedrijfstak in te nemen. Warnar startte in 1978 zijn onderneming die zich vanaf het begin heeft gericht op het ontwerpen en assembleren van packages van lucht- en gascompressoren. De lucht of stikstof die deze compressoren produceren, zorgt voor de aandrijving van de machines en de apparatuur die bij de oliewinning worden gebruikt. Luchtcompressoren zijn nodig omdat het gebruik van elektriciteit in de buurt van een oliebron vanwege het explosiegevaar verboden is.


Er is een toenemende belangstelling voor de Nieuwjaarsbijeenkomst van de KvK.

Door de bijzondere weersomstandigheden kost het vaak veel moeite om de benodigde apparatuur, die uit vele onderdelen bestaat, ter plekke ineen te zetten. Airpack levert een zogeheten turnkey-project. Op basis van de door de klant geleverde specificaties ontwerpt Airpack een maatwerkinstallatie, die in Zierikzee geassembleerd wordt. Op de plaats van bestemming kunnen deze packages relatief eenvoudig geïnstalleerd worden. Anno 2006 zijn er 40 mensen werkzaam bij Airpack waarvan de helft op het gebied van engineering. In de komende jaren verwacht het bedrijf een groei van de bedrijfsactiviteiten en van de werkgelegenheid. Het bestuur van de Kamer van Koophandel acht het een bijzondere prestatie dat Airpack binnen de olie-industrie wereldwijd een uitstekende naam heeft opgebouwd. Grote internationaal opererende oliemaatschappijen zijn klant van Airpack. Airpack maakte een eind aan de Terneuzense hegemonie van achtereenvolgens Van de Bilt (winnaar 2003), Multraship (2004) en Broadcast Partners (2005).


...bepleit
Zeeuwse economie
is kansrijk

...adviseert
Bedrijven kunnen korting krijgen voor reeds betaalde WAO-premies

...presenteert
Zeeland moet kansen
verzilveren

...innoveert
Masterclass werkt
inspirerend

...organiseert
Maintenance voor de
Zeeuwse procesindustrie

...onderneemt
Verkiezingsdebat
voor ondernemers

...verkiest
Gemeente speelt
belangrijke rol voor bedrijfsleven

....informeert
Workshops....

...biedt
"Terneuzen over
vijftien jaar economisch hart van Zeeland"

...verenigt
Stad en bedrijfsleven
luisteren naar elkaar

...verplaatst
Ruimte voor ondernemen

...werkt
Mensen moeten het
hier naar hun zin hebben

...constateert
'Ondernemers Terneuzen
moeten veel trotser zijn'

...wint
Terneuzense ondernemers innovatief en creatief

...organiseert
Netwerkparty in
'Wall Street Goes'
wordt geprolongeerd

...opgericht
Stichting Keurmerk
Zeeuwse Kreeft
ziet levenslicht

...rijdt
Zakelijk onderweg

...schept
Sas van Gent schept
gunstig ondernemers­klimaat

...netwerkt
Ondernemend netwerken,
netwerkend ondernemen

...spreekt
In 't kort

...belegt
De Beleggings­adviseurs

...vereist
Privacy vereist
meer transparantie

...groeit
'Cijfers in perspectief':
beleggen in vastgoed
vertoont stevige groei

...herstructureert
2,5 Miljoen euro voor
Vosdonk Etten-Leur

...onderzocht
Bijna één op de drie
bouwprojecten stagneert
vanwege milieu­regelgeving