In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Februari 2006
File not found.

Masterclass werkt inspirerend

Kennis uitwisselen, inspiratie opdoen maar vooral innoverend bezig zijn; dat is de opzet van de Masterclass Ondernemen en Innoveren op Schouwen-Duiveland. Na vier succesvolle bijeenkomsten wordt nu weer hard gewerkt aan een nieuwe sessie. „Gezamenlijk eens kritisch naar je eigen producten kijken is nooit verkeerd, daar komen waardevolle ideeën uit”, meent Airpack-directeur Piet Warnar.


V. l.n.r.: Daniël Lodders van Saman Constructeurs en Installateurs, Piet Warnar van Airpack en Jack Hogenboom van Syntens.

Warnar weet waar hij over praat. Als kersverse winnaar van de prijs Creatief Ondernemerschap 2006 heeft hij aangetoond telkens weer vernieuwend met zijn producten (gas- en luchtcompressoren voor de winning van olie of gas) om te gaan. „Dat hoort ook wel bij het ondernemerschap,” vindt Warnar, „zeker als je zoals wij maatwerk levert. Wel is het belangrijk dat je het financiële risico dat je altijd bij innovatieve ontwikkelingen loopt, om kunt zetten in een rendabele exploitatie. Dat was dus ook een van de onderwerpen die aan de orde zijn gesteld.”

De Masterclass Ondernemen en Innoveren is een initiatief van de voormalige werkgroep Revitalisering de Zuidhoek (nu Stichting Parkmanagement Zuidhoek) in samenwerking met Syntens en de gemeente Schouwen-Duiveland. Het doel is om te komen tot concrete innovaties op Schouwen-Duiveland. De deelnemers waren divers: Vitro Plus en Afval Service Zeeland (ASZ) uit Renesse, Airpack en Saman Constructeurs en Installateurs uit Zierikzee, en Sound De-Light Licht, Geluid & Beeld uit Haamstede. „Deze eerste masterclass is een proefproject geweest om te zien waar ondernemers op het gebied van innoveren behoefte aan hebben”, vertelt Syntensadviseur Jack Hoogenboom. „Gezien het succes gaan we de masterclass in 2006 continueren met nieuwe deelnemers." „Andere ondernemers die met een frisse blik naar jouw product kijken, komen soms met eenvoudige oplossingen waar jezelf niet aan denkt”, vult Daniël Lodders van Saman aan. „Zo heeft iedereen voor de tweede bijeenkomst een ketenanalyse rond een eigen product gemaakt; wie zijn de toeleveranciers, afnemers, concurrenten? Vervolgens is elke analyse aan de anderen voorgelegd. Dat leverde nieuwe ideeën en marktpartijen op.”

De eerste bijeenkomst ging over octrooien. „Hoe zoek je in bestaande octrooien en hoe kun je die kennis gebruiken om je eigen product te verbeteren", zegt Warnar. „Bij de databank van het Ooctrooicentrum Nederland in Rijswijk zit heel veel kennis. Na die workshop heb ik gelijk informatie over een product opgevraagd.” De tweede bijeenkomst ging over de eerder genoemde ketenanalyse. De derde workshop richtte zich op een vervolg van de ketenanalyse van de perscontainer voor de recreatie van ASZ. Daarnaast kwam Airpack met een presentatie over de kosten en risico's van innovatie en het belang om de exploitatiemogelijkheden van de innovatie goed te onderzoeken en te gebruiken. De laatste bijeenkomst omvatte een implementatieplan van de warmtekrachtkoppeling (water en elektriciteit) zoals Saman deze in de markt wil zetten. De ondernemers bogen zich over de voorbereiding, organisatie, marktintroductie en kwaliteit. In deze workshop werd ook, aan de hand van de perscontainer van ASZ en onder leiding van Michel van Schie van Spark Design, gekeken naar de vormgeving en productontwikkeling. Hier rolden verschillende adviezen uit waar ASZ mee aan de slag kan. „Ondernemers kunnen nu verder met individuele trajecten bij Syntens”, zegt Hoogenboom. „Ook houden we op 8 februari in Middelburg een algemene workshop over octrooien. En we werken aan een vervolg van de Masterclass met nieuwe invalshoeken; interessant voor de vorige en nieuwe deelnemers.”

Voor meer informatie:
E-mail: jho@syntens.nl
Internet: www.syntens.nl


...bepleit
Zeeuwse economie
is kansrijk

...adviseert
Bedrijven kunnen korting krijgen voor reeds betaalde WAO-premies

...presenteert
Zeeland moet kansen
verzilveren

...innoveert
Masterclass werkt
inspirerend

...organiseert
Maintenance voor de
Zeeuwse procesindustrie

...onderneemt
Verkiezingsdebat
voor ondernemers

...verkiest
Gemeente speelt
belangrijke rol voor bedrijfsleven

....informeert
Workshops....

...biedt
"Terneuzen over
vijftien jaar economisch hart van Zeeland"

...verenigt
Stad en bedrijfsleven
luisteren naar elkaar

...verplaatst
Ruimte voor ondernemen

...werkt
Mensen moeten het
hier naar hun zin hebben

...constateert
'Ondernemers Terneuzen
moeten veel trotser zijn'

...wint
Terneuzense ondernemers innovatief en creatief

...organiseert
Netwerkparty in
'Wall Street Goes'
wordt geprolongeerd

...opgericht
Stichting Keurmerk
Zeeuwse Kreeft
ziet levenslicht

...rijdt
Zakelijk onderweg

...schept
Sas van Gent schept
gunstig ondernemers­klimaat

...netwerkt
Ondernemend netwerken,
netwerkend ondernemen

...spreekt
In 't kort

...belegt
De Beleggings­adviseurs

...vereist
Privacy vereist
meer transparantie

...groeit
'Cijfers in perspectief':
beleggen in vastgoed
vertoont stevige groei

...herstructureert
2,5 Miljoen euro voor
Vosdonk Etten-Leur

...onderzocht
Bijna één op de drie
bouwprojecten stagneert
vanwege milieu­regelgeving