In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Juni 2006
File not found.


Bedrijven
PriceWaterhouseCoopers
Ernst & Young
BCNED
PricewaterhouseCoopers
Bedrijfsopvolging en de fiscus.*

In een recent onderzoek van PricewaterhouseCoopers naar familiebedrijven blijkt dat veel directeuren-grootaandeelhouders (dga's) de beslissing over bedrijfsopvolging ver voor zich uit schuiven. Dat dit niet wenselijk is, moge duidelijk zijn. Een bedrijfs-opvolging is immers een zeer complex proces waarbij naast de bedrijfseconomische, de financiële en emotionele aspecten, ook de fiscaliteit een belangrijke rol speelt. Een ondernemer ziet na jaren van hard werken zijn vermogen immers niet graag voor een groot deel in de staatskas verdwijnen. En ook de continuïteit van de onderneming moet gewaarborgd worden.


Drs. Sander van Gelderen en Mr. Rens Grimminck.

Stel u heeft een onderneming, niet in BV-vorm. En u wilt deze onderneming overdragen. Dan krijgt u te maken met belastingheffing over de zogenaamde stakingswinst. Maar de pijn voor de ondernemer kan verzacht worden. En de continuïteit van de onderneming gewaarborgd. Er bestaan hiervoor namelijk de nodige bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Denk hierbij aan de stakingsaftrek en de mogelijkheid van het omzetten van de stakingswinst en/of de fiscale oudedagsreserve in een (stakings)lijfrente. Daarnaast is het ook mogelijk om een onderneming - onder voorwaarden - zonder directe belastingheffing over te dragen. Ook wanneer de ondernemer overlijdt, kan onder voorwaarden de onderneming zonder belastingheffing overgaan op de erfgenamen.

Voor de ondernemer die zijn onderneming wel in BV-vorm drijft zijn er door de fiscus minder bedrijfsopvolgingsfaciliteiten opgenomen. Zo is het in principe niet mogelijk om de aandelen van de vennootschap zonder heffing van inkomstenbelasting over te dragen. Wel is er een uitstelregeling opgenomen. Hierdoor kan de verschuldigde belasting over meerdere jaren betaald worden in plaats van betaling ineens. Voorwaarde is dat er sprake moet zijn van schenking of verkoop tegen schuldigerkenning van de aandelen binnen de familiekring. Wanneer de dga overlijdt, dan kunnen de aandelen in beginsel wel overgaan zonder dat er inkomstenbelasting wordt geheven.

Bedrijfsopvolging bij leven heeft uiteraard de voorkeur. Daarom zal de dga, al dan niet samen met zijn belastingadviseur, de mogelijkheden moeten onderzoeken om de onderneming bij leven zonder heffing van inkomstenbelasting over te dragen. Deze mogelijkheden zijn er voldoende. Zoals het creëren van een zogenaamde holding-structuur. Daarnaast zijn er mogelijkheden om de bedrijfsopvolging gefaseerd plaats te laten vinden. Hierbij kan rekening gehouden worden met bijvoorbeeld bestuursbevoegdheden en zeggenschapsrechten.

Een geslaagde bedrijfsopvolging vergt dus een gedegen en vooral tijdige voorbereiding. Waarbij u naast de inkomstenbelasting ook de vennootschapsbelasting, het schenkings- en successierecht, de omzetbelasting en de overdrachtsbelasting niet uit het oog moet verliezen.
Ik praat er graag met u over.
U kunt mij bereiken via: telefoon (076) 524 06 10
of per e-mail marco.vermeulen@nl.pwc.com


...verenigt
OCG optimistisch over Zeeuwse economie

...verkoopt
Passie voor cyclisme

...organiseert
Provincie zoekt draagvlak voor promotie van Zeeland

...inspireert
Kom en ZIE, innoveren doe je samen!

...innoveert
De innovatieprijs van Zeeland

...promoot
'Een goed klantenbestand is goud waard'

...maakt kennis met
Netwerk voor de Zeeuwse detailhandel

...loodst
Handleiding helpt ondernemers door procedures

....debatteert
Economie van Zeeland presteert opmerkelijk goed

...ontmoet
'De Ondernemer' exclusieve Mediapartner Contacta 2006

...rijdt
Zakelijk onderweg

...werkt samen
Revitalisatie Smokkelhoek gevierd met Open Dag

...loopt risico
Hoe veilig is uw Zeeuwse bedrijf ?

...veilt
3e JKW Veiling Vlissingen

...bespreekt
Makelaars in gesprek met 'de Ondernemer'

...huurt flexibel
Toenemende vraag naar flexibele bedrijfsruimte

...onderzoekt
Gevolgen bouwenquête: vertrouwen en imago geschaad

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...kiest voor nieuw
Vraag naar nieuwbouw bedrijfsruimte groeit

...concludeert
Prinslandse Polder voor grootschalige glastuinbouw

...profiteert
Aanvangsrendementen voor commercieel vastgoed verder gedaald

...vindt mogelijkheden
Ondernemer op het platteland