In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
September 2005
File not found.

Een nette planeet afleveren aan onze kinderen

Zeeland loopt voorop in Nederland op het gebied van duurzaam ofwel maatschappelijk verantwoord ondernemen. Duurzaam ondernemen is dan ook een belangrijk speerpunt van beleid van de Provincie Zeeland.


Gedeputeerde Jacques Suurmond: ,,Duurzaam ondernemen verdient zich terug."

Met projecten als de Milieubarometer, Masterclass Grote Industriële bedrijven, Duurzame Innovatie en met deelname aan landelijke MKB-proeftuinprojecten van het ministerie van VROM (OOT Tholen, MVO Blikopener), ondersteunt de provincie actief het Zeeuwse bedrijfsleven in duurzaam ondernemen. Ook zijn er subsidieregelingen in het leven geroepen en wordt er nauw samengewerkt met andere instellingen en organisaties op het gebied van duurzaamheid (VROM, Hogeschool Zeeland, Syntens, Senter-Novem). De provincie stimuleert duurzaamheid bij zowel grote, industriële bedrijven waar ze zelf bevoegd vergunningverlenend gezag voor zijn, als bij het Midden- en Kleinbedrijf waar over het algemeen de gemeenten bevoegd gezag zijn. Zes chemiebedrijven in Zeeland - Arkema Vlissingen, Broomchemie, Dow Benelux, Eastman Chemical Middelburg, Thermphos International en Yara Sluiskil - wonnen onlangs de Responsible Care-prijs 2005 van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI). Deze Zeeuwse chemiebedrijven wonnen de prijs voor het programma 'Masterclass Duurzaam Ondernemen'. Met behulp van een duurzaamheidscan geven de chemiebedrijven verder gestalte aan duurzaam ondernemen in hun organisaties. VNCI heeft de winnaars van de Responsible Care-prijs aangemeld voor een belangrijke Europese prijs op het gebied van duurzaam ondernemen. ,,Als provincie zijn we zeer ingenomen met de 'Masterclass'. Er zijn zichtbaar veel initiatieven vanuit de bedrijven zelf op het gebied van duurzaam ondernemen. Er is gelukkig een ontwikkeling gaande van een overheid die regeltjes stelt en handhaaft naar bedrijven die zelf de verantwoordelijkheid oppakken door duurzaam te ondernemen. In Nederland lopen we voorop.

Als het een beetje meezit worden de Zeeuwse initiatieven ook verder in Europa geïntroduceerd. De afgelopen 40 jaar hebben we geleerd dat we zaken verkeerd deden in het productieproces. Het moet anders. Anders is duurzaam. Op een manier die geen schade berokkent voor de toekomst. Om de planeet wat netter af te leveren aan onze kinderen. Als overheid moet je oppassen dat je niet te idealistisch overkomt, maar duurzaam ondernemen is een heel reëel gegeven. Het zou een vast onderdeel in de bedrijfsvoering moeten zijn", aldus gedeputeerde Jacques Suurmond van milieu.

Gedrevenheid
Hij stelt dat de idealen gedoseerd moeten worden nagestreefd. ,,Dat wil zeggen met nuchterheid en realisme en met de nodige gedrevenheid. Kijk naar de DVD 'in no time terugverdiend' van Van der Endt-Louwerse. Het is eigenlijk stom als je niet begint aan duurzaam ondernemen. Het verdient zich terug." Suurmond doelt op het door het ministerie van VROM vastleggen op DVD van de maatschappelijk verantwoorde werkwijze van het bedrijf Van der Endt-Louwerse uit Yerseke. In 2003 startte de provincie Zeeland een stimuleringsproject om Duurzaam Ondernemen te bevorderen door middel van de MKB-Milieubarometer. Het is een computerprogramma dat de jaarlijkse milieuprestatie van een bedrijf zichtbaar maakt. Het instrument weegt gegevens over energie, afval, waterverbruik, afvalwater, luchtemissies en transport ten opzichte van elkaar en geeft deze overzichtelijk weer in één score. Eén van de 15 deelnemers aan dit project is het bedrijf Van der Endt-Louwerse. Een bedrijf dat schelpen verwerkt voor uiteenlopende toepassingen, van calciumbron in veevoeder tot schelpen voor kruipruimtes in huizen. Het ministerie van VROM was onder de indruk van deze Zeeuwse aanpak en organiseerde in oktober vorig jaar in Utrecht een bijeenkomst, waarin alle Nederlandse overheden werden gestimuleerd om het Zeeuwse voorbeeld te volgen. Op verzoek van VROM kwam Wilfried de Smet, bedrijfsleider van Van der Endt-Louwerse naar Utrecht om te vertellen waarom een bedrijf duurzaam moet ondernemen en waarom de overheid dat moet stimuleren. Zijn verhaal was kennelijk overtuigend want het is inmiddels door het ministerie op DVD vastgelegd. De DVD zal in heel Nederland door overheden worden gebruikt om duurzaam ondernemen te stimuleren. Het Bevelandse bedrijf is zelfs voorgedragen voor de landelijke Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)-prijs.

Suurmond: ,,Olieprijs dwingt te investeren in alternatieven."

,,Ja, de consument zoekt altijd financiële voordelen. Dat betekent dat de overheid moet investeren in het bereiken van de doelstelling duurzaamheid. Op het gebied van energie bijvoorbeeld is er met fossiele brandstoffen (olie, gas, kolen) een fors probleem voor het klimaat vanwege de CO2 uitstoot. Daarnaast moeten die grondstoffen veelal komen uit landen waar de politieke stabiliteit ver te zoeken is. Deze fossiele brandstoffen zijn eindig. We moeten daarom stimuleren dat energie uit wind en zon gehaald wordt. Een voorbeeld van een stimuleringsregeling is het project 'energienulwoning'. Daarbij worden woningen gebouwd die heel weinig elektriciteit gebruiken. Er wordt bijvoorbeeld energie opgewekt door warmtepompen in de grond. De hoge olieprijs dwingt ons om te investeren in alternatieven", stelt de 59-jarige Suurmond. De in Schoondijke woonachtige en op Walcheren opgegroeide gedeputeerde hoopt na de verkiezingen van 2007 op een nieuwe termijn in het dagelijks provinciebestuur. In zijn (huidige) portefeuille zitten milieu, energie, financiën en Europese zaken. ,,In het provinciaal milieubeleidsplan worden de beleidsprioriteiten gemodelleerd in de drie P's: People (sociaal), Planet (ecologie) en Profit (economie). Dit vormt het vertrekpunt voor duurzaamheid. Het ligt op onze weg om heel krachtig stimulerend op te treden op het terrein van duurzaam ondernemen. Het project Duurzaam Ondernemen van het Thoolse Ondernemers Overleg (OOT) is een landelijk voorbeeldproject. Het is tevens een voorbeeld van een goede wisselwerking tussen overheid en bedrijfsleven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen", legt Jacques Suurmond uit. Hij roemt ook de samenwerking met Syntens en de Hogeschool Zeeland waar studenten worden doordrongen van het belang van duurzaam ondernemen. Vier jaar geleden is men op de HZ gestart met het lectoraat duurzaamheid. Op pagina 15 van deze 'Ondernemer' is een interview te lezen met Anja de Groene, lector duurzaamheid van de HZ.


...informeert
Een nette planeet afleveren aan onze kinderen

...start
'Leuk om een bedrijf op te bouwen'

...innoveert
Kunstmest uit fosfaatrijk afvalwater

...stimuleert
ZIE 2005 positief ervaren

...onderneemt
"Groei moet je goed voorbereiden"

...verheldert
Hoe groei ik boven het maaiveld uit?

...feliciteert
Jong Management Zeeuws-Vlaanderen viert tienjarig jubileum

....rijdt
Zakelijk onderweg

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...presenteert
Business Park Zierikzee

...presteert
Het bruisende hart van Zeeland

...onderzoekt
Succes trekt succes aan

...verenigt
Sterk door samenwerking

...viert
Tijd voor feest!

...recreëert
The City that never sleeps

...bouwt
Optelsom van fragmenten

...berekent
MKB, weinig ziekteverzuim: toch maatregelen treffen!

...profiteert
Veel belangstelling voor Contacta 2005

...feest
Al 15 jaar swingen langs de Walcherse kust

...ontwikkelt
BOS 2005: Economische toekomst

...combineert
Toenemende interactie tussen onderwijs en bedrijfsleven

...ondervindt
'Aan de detailhandel wordt meer verdiend dan in de detailhandel zelf'