In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
September 2005
File not found.

Toenemende interactie tussen onderwijs en bedrijfsleven

Bedrijfsleven en onderwijs worden in de provincie Zeeland steeds beter op elkaar afgestemd. Zo is er een toenemende de wisselwerking tussen zakelijk Zeeland en de Hogeschool Zeeland.


Anja de Groene: ,,Fundamentele kennis moet naar ondernemers worden vertaald."

,,Er is steeds meer interactie met het bedrijfsleven. Er komen vragen uit het bedrijfsleven die studenten van de HZ samen met docenten trachten op te lossen. Daarbij werken we goed samen met organisaties als Syntens, MKB, VNO en TNO. Vroeger liepen studenten tijdens hun studie slechts een keer stage in het bedrijfsleven, terwijl er nu samenwerking is met de ondernemers. Er zijn echt concrete projecten met ondernemers. De volgorde is nu anders. Een reder wil bijvoorbeeld weten of hij op een andere manier het afval kan verwerken op zijn schepen en legt deze vraag neer bij ons maritiem instituut", aldus dr. Anja de Groene van de Hogeschool Zeeland.
Zij is lector duurzaamheid en water aan de HZ. Een lector is een professional op een bepaald vakgebied. Doelstelling van de lectoraten is om het onderwijs te innoveren op hogescholen en onderzoek te stimuleren. Daarbij gaat het vooral om toegepast onderzoek, dat wil zeggen dat het tot concrete resultaten voor de ondernemers moet leiden. De Hogeschool Zeeland heeft lectoraten op de gebieden duurzaamheid en water, veiligheid, integrale innovatie en ondergronds ruimtegebruik.

Kenniseconomie
,,Fundamentele academische kennis moet naar ondernemers toe worden vertaald. Het belang van de kenniseconomie wordt steeds groter. De lectoraten zijn daar een uitvloeisel van. Duurzaamheid is een breed thema. Het is bij ons toegespitst op twee onderzoeksprogramma's: duurzaam ondernemen en duurzame polder", vertelt de lector duurzaamheid. De HZ verricht inzake duurzaamheid onderzoeken, houdt presentaties en organiseert workshops. Zo gaf Anja de Groene medio juni in het gemeentehuis van Sint-Maartensdijk een presentatie aan Thoolse ondernemers in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Ze legt uit dat onderzoeksvraagstukken soms zo gecompliceerd zijn dat alleen docenten zich ermee bezighouden. Als bijvoorbeeld de boeren in Tholen een tekort aan zoet water hebben wordt aan de HZ gevraagd of uitgezocht kan worden of en hoe er zoet water uit het Hollands Diep aangevoerd kan worden. Docenten van de logistieke afdeling onderzoeken of er lege schepen zijn, waar ze kunnen aanleggen en hoeveel tijd dat kost. De afdeling aquatisch ecotechnologie bekijkt hoeveel water er aangevoerd moet worden en de afdeling economie onderzoekt de kosten. ,,De Hogeschool Zeeland is goed in multidisciplinariteit. Er kunnen daardoor vragen vanuit verschillende invalshoeken beantwoord worden. Wij hebben 18 verschillende opleidingen, waaronder economische-, pabo-, technische- en maritieme opleidingen."


Dr. Anja de Groene is lector duurzaamheid en water aan de Hogeschool Zeeland.

Valkuil
Traditionele valkuil bij duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen is dat het de consument veelal weinig interesseert. Hij wil gewoon zo min mogelijk betalen voor een product, of het duurzaam is of niet. Anja de Groene: ,,Ja dat is een probleem, maar ik zie het zo dat we in de (nabije) toekomst niet zonder duurzaam ondernemen en consumeren kunnen. De producent en consument zijn bijvoorbeeld gebaat bij alternatieven om minder afhankelijk van de olie te worden. Duurzaam ondernemen is zeker niet altijd duurder en gelukkig zijn vele ondernemingen ermee bezig. We moeten anders omgaan met energie. Er kan niet geproduceerd worden zonder energie zodat er dus alternatieven moeten komen. Er zijn veel ondernemers die vooruit kijken en fatsoenlijk ondernemen. Bij fatsoenlijk ondernemen gaat het ook om vragen als: 'hoe ga je met je personeel om'. Er wordt zowel naar menselijke als milieu-aspecten gekeken. De overheid heeft daar een hele belangrijke taak in. Ik vind bijvoorbeeld dat dieselfilters verplicht moeten worden gesteld aan autofabrikanten, maar het ontslaat ook consumenten niet van de verplichting om kritisch te zijn. Vliegtuigen verbruiken bijvoorbeeld veel kerosine en dat is schadelijk voor het milieu. Waarom niet wat minder vaak met het vliegtuig op vakantie gaan? De bedoeling van het lectoraat duurzaamheid is ook om studenten gevoel voor duurzaamheid bij te brengen in hun werk en in hun persoonlijk leven. Het onderwijs is een instrument om dit bewustzijn te stimuleren."
Anja de Groene studeerde economie en bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij promoveerde in 1995 aan de Katholieke Universiteit Brabant op een proefschrift over duurzaam ondernemen. Sinds september 2000 is zij als lector duurzaamheid en water verbonden aan de Hogeschool Zeeland.


...informeert
Een nette planeet afleveren aan onze kinderen

...start
'Leuk om een bedrijf op te bouwen'

...innoveert
Kunstmest uit fosfaatrijk afvalwater

...stimuleert
ZIE 2005 positief ervaren

...onderneemt
"Groei moet je goed voorbereiden"

...verheldert
Hoe groei ik boven het maaiveld uit?

...feliciteert
Jong Management Zeeuws-Vlaanderen viert tienjarig jubileum

....rijdt
Zakelijk onderweg

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...presenteert
Business Park Zierikzee

...presteert
Het bruisende hart van Zeeland

...onderzoekt
Succes trekt succes aan

...verenigt
Sterk door samenwerking

...viert
Tijd voor feest!

...recreëert
The City that never sleeps

...bouwt
Optelsom van fragmenten

...berekent
MKB, weinig ziekteverzuim: toch maatregelen treffen!

...profiteert
Veel belangstelling voor Contacta 2005

...feest
Al 15 jaar swingen langs de Walcherse kust

...ontwikkelt
BOS 2005: Economische toekomst

...combineert
Toenemende interactie tussen onderwijs en bedrijfsleven

...ondervindt
'Aan de detailhandel wordt meer verdiend dan in de detailhandel zelf'