In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
September 2005
File not found.

Ondernemersverenigingen:
Sterk door samenwerking

Veel ondernemers in de gemeente Goes erkennen het belang van aansluiting bij een ondernemersvereniging. Dat blijkt uit het grote aantal leden van de drie Goese ondernemerskoepels, het Ondernemers Contact Goes (OCG), de Ondernemers Organisatie Goes (OOG) en Horeca Nederland afdeling Goes. Samen sta je immers sterker dan alleen!


Bestuur OCG

Ondernemers Contact Goes (OCG)
De heer J.G. Hollestelle is voorzitter van het OCG, de ondernemerskoepel voor bedrijven die uitsluitend business-tot-business werken. Bijna 90% van alle bedrijven in de gemeente Goes en omgeving is lid van de OCG, in totaal zo'n 200. Sinds1988 behartigt OCG de gemeenschappelijke belangen van haar leden en in het bijzonder die van bedrijfseconomische aard. Tevens is het OCG een ontmoetingsplaats om te netwerken en ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Activiteiten
De heer Hollestelle: "Om onze doelstelling te kunnen realiseren, organiseren wij een groot aantal interne en externe activiteiten. Ons programma omvat vaste evenementen zoals de nieuwjaarsborrel, bedrijfsbezoeken aan de leden en buiten de provincie, de algemene ledenvergadering, het OCG jaarfeest, de kerstlunch en de maandelijkse ondernemersborrel, waarbij ook introducés welkom zijn. Regelmatig nodigen wij gastsprekers uit. Eenmaal per drie jaar kiezen wij onder leiding van een onafhankelijke jury de beste ondernemer in groot Goes. Die ontvangt uit handen van de burgemeester de OCG trofee. Momenteel is dat Bison International.
Onlangs hebben wij bedrijvenclubs uit heel Zeeland uitgenodigd om elkaar beter te leren kennen. De kennismaking is een succes geworden. Onder meer hebben wij gesproken over elkanders werkwijze en de contacten met de overheid. In oktober komt een vervolg. Daarbij zal ook een delegatie van de BZW (Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging) aanwezig zijn. Naast onze eigen activiteiten hebben wij regelmatig structureel overleg met het college van B&W en met de commissie Grondzaken waarbij de heer Van den Wijngaard, accountmanager bedrijven van de gemeente Goes ook aanwezig is. De contacten met de gemeente zijn goed. Als ondernemersvereniging worden wij onder meer betrokken bij nieuwe ontwikkelingen zoals de revitalisering van De Poel III. Ook zijn wij vertegenwoordigd in het binnenstadsoverleg en de bedrijventerreinenbeveiliging.

Ondernemers Overleg Goes (OOG) en Koninklijke Horeca Nederland afdeling Goes
De heer R. Berks is voorzitter van de OOG, de ondernemersvereniging voor de Goese detailhandel en dienstverlenende bedrijven, die ruim dertig jaar geleden werd opgericht als de Goese Middenstands Centrale. Sinds 1997 is de naam gewijzigd in OOG, omdat hij niet meer paste bij het ledenbestand, bestaande uit zowel zelfstandige ondernemers als ook filiaalbedrijven. Met 100 leden is ruim 30% van de Goese bedrijven lid van de OOG dat als doelstelling heeft het aantrekkelijk houden van de binnenstad, waardoor het economische functioneren van de ondernemers kan worden gewaarborgd. Aandachtspunten zijn onder andere schone, veilige winkelstraten en openbare ruimtes, goede parkeergelegenheid en voldoende publiekstrekkende evenementen.
De heer D. van der Velde is voorzitter van de afdeling Goes van Koninklijke Horeca Nederland en in die hoedanigheid vertegenwoordigt hij samen met de andere afdelingsvoorzitters de locale belangen binnen het regiobestuur Zeeland. "Wij zijn een autonome vereniging, die wel aangestuurd wordt door het hoofdkantoor in Woerden", legt de heer Van der Velde uit. "Onze leden betalen hun contributie aan ons. Wij behartigen uitsluitend hun belangen op gemeentelijk niveau. Met 98% van de Goese horecaondernemingen als lid hebben wij de hoogste dekking in Nederland. Sommige leden in de winkelstraten zijn ook lid van de OOG."

Stichting Goes Promotie
Horeca Nederland afdeling Goes en de OOG werken organisatorisch niet samen, maar vullen elkaar perfect aan. De contacten met het OCG worden op een andere manier ingevuld, die ondernemerskoepel heeft immers geen direct contact met de consument, maar allen weten wel wat er binnen de collega ondernemersverenigingen speelt. Zowel Horeca Nederland afdeling Goes als de OOG zijn partij in de Stichting Goes Promotie. Vanuit hun eigen doelstelling ondersteunen zij de initiatieven daarvan.

Tijdige informatie
Beide ondernemerskoepels hebben evenals het OCG veelvuldig contact met de gemeente. Met name Horeca Nederland afdeling Goes voert naast de reguliere gesprekken tweemaal per jaar overleg met de burgemeester, de politie en afdeling bestuurszaken over de openbare orde en de veiligheid. "Ondanks het feit dat de binnenstad op de schop is en de komende jaren zal blijven gaan, is de veiligheid in Goes goed geregeld", merkt de heer Van der Velde op. Wat betreft de uitvoering van het Masterplan Binnenstad is het zaak dat de ondernemerskoepels hun achterban tijdig kunnen informeren over komende obstakels. Tot nu toe zijn de heren Berks en Van der Velde daarover zeer tevreden. Hun leden hebben weinig hinder van de werkzaamheden gehad, ook niet qua bezoekersaantallen. Beide heren concluderen dat Goes een compacte evenwichtige binnenstad heeft met een compleet winkelbestand en een gezellige horeca. Kortom, een plaats waar het goed wonen, werken en verblijven is.

www.ocggoes.nl
www.oogfocus.nl
www.horeca.org

NIEUWKOMERS OP DE POEL II

Piet Vogelaar Auto's / Business Rent / BRC Lease
Sinds begin 2005 is Piet Vogelaar gevestigd aan de Livingstoneweg 44. "Van onze verhuizing naar de entree van De Poel II hebben wij geen moment spijt gehad", vertelt Piet Vogelaar. "We waren uit onze jas gegroeid, bovendien ligt dit grotere pand ook veel centraler dan het vorige. Onze bestaande klanten zijn zonder uitzondering enthousiast over de nieuwe huisvesting. Bovendien heeft deze zichtlocatie ons in die korte tijd al veel nieuwe klanten opgeleverd, ook van buiten Goes." Naast verkoop van nieuwe en gebruikte auto's voert het onafhankelijke autobedrijf onderhoudswerkzaamheden en reparaties uit. Tevens verhuurt Piet Vogelaar veertig bedrijfswagens, twee kleine vrachtwagens en een rolstoelbus. BRC Lease is de nieuwste vorm van leasen van jonggebruikte auto's voor de middellange termijn en een contract op maat. Dit jaar bestaat Piet Vogelaar Auto's / Business Rent / BRC Lease precies 10 jaar.
www.pietvogelaar.nl

Technomarine Engineering B.V.
De contouren van de nieuwbouw van Techomarine Engineering B.V. aan de Scottweg in Goes zijn al duidelijk zichtbaar. Begin 2006, precies 10 jaar na de oprichting, verplaatst Simon Gijzel zijn bedrijf van Wolphaartsdijk naar De Poel II. Technomarine Engineering B.V. koopt en verkoopt onder andere wereldwijd onderdelen van nagenoeg alle merken grote scheepsdieselmotoren en voert reparaties uit aan boord van schepen . "Goes ligt zeer centraal ten opzichte van de havens van Rotterdam, Antwerpen en Vlissingen. Daar krijgen wij niet alleen een representatief pand, maar ook veel meer opslagruimte dan in Wolphaartsdijk. Onze branche vraagt om snelle levering, daarvoor is een uitgebreide voorraad noodzakelijk", aldus de heer Gijzel.
Tel. Technomarine Engineering B.V.: 0113 58 60 06.


...informeert
Een nette planeet afleveren aan onze kinderen

...start
'Leuk om een bedrijf op te bouwen'

...innoveert
Kunstmest uit fosfaatrijk afvalwater

...stimuleert
ZIE 2005 positief ervaren

...onderneemt
"Groei moet je goed voorbereiden"

...verheldert
Hoe groei ik boven het maaiveld uit?

...feliciteert
Jong Management Zeeuws-Vlaanderen viert tienjarig jubileum

....rijdt
Zakelijk onderweg

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...presenteert
Business Park Zierikzee

...presteert
Het bruisende hart van Zeeland

...onderzoekt
Succes trekt succes aan

...verenigt
Sterk door samenwerking

...viert
Tijd voor feest!

...recreëert
The City that never sleeps

...bouwt
Optelsom van fragmenten

...berekent
MKB, weinig ziekteverzuim: toch maatregelen treffen!

...profiteert
Veel belangstelling voor Contacta 2005

...feest
Al 15 jaar swingen langs de Walcherse kust

...ontwikkelt
BOS 2005: Economische toekomst

...combineert
Toenemende interactie tussen onderwijs en bedrijfsleven

...ondervindt
'Aan de detailhandel wordt meer verdiend dan in de detailhandel zelf'