In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
September 2005
File not found.

Na kantorenmarkt ook winkelmarkt te kampen met leegstand
'Aan de detailhandel wordt meer verdiend dan in de detailhandel zelf'

Door een zwak consumentenvertrouwen hebben bijna alle winkelbranches te maken met dalende omzetten en krimpende marges. Toch worden er nog steeds nieuwe winkels gebouwd en staan er veel nieuwe plannen op stapel. Maar na de kantorenmarkt heeft nu ook de winkelmarkt te kampen met veel leegstand. Er is nog steeds veel vraag naar goede winkelpanden op toplocaties in de binnensteden en aan de stadsranden, maar dat gaat ten koste van minder gunstig gelegen locaties. Dit zal uiteindelijk zijn weerslag krijgen op de huurprijzen en het rendement van winkelvastgoed.


Dit stelt NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers in de nieuwe 'Thermometer Winkels'. Terwijl steeds meer winkeliers moeite hebben het hoofd boven water te houden, doen beleggingen in winkelvastgoed het tot op heden uitstekend. De ROZ-IPD Vastgoedindex laat zien dat winkels met een gemiddeld rendement van tien procent in 2004 zelfs veruit favoriet waren binnen het Nederlandse vastgoed. Ook projectontwikkelaars zijn zeer actief op de winkelmarkt. Er is 800.000 vierkante meter winkelruimte in aanbouw en er liggen plannen klaar voor nog eens 3,2 miljoen vierkante meter. Dit betekent een groei van zeventig procent ten opzichte van het begin van deze eeuw. De vraag is of al deze winkelruimte gevuld kan worden.

Herkenbaarheid
De concurrentie onder winkeliers is groot en grote winkelketens voeren strijd op het scherpst van de snede. Daarbij zijn zij continu op zoek naar optimalisatie van kosten en opbrengsten. Winkeliers verlangen dienaangaande moderne locaties met een goede herkenbaarheid, bereikbaarheid én parkeergelegenheid en voldoende schaalgrootte. Projectontwikke-laars en beleggers spelen hier vakkundig op in door met name de stedelijke winkelcentra te renoveren/herstructureren en aan de randen van de stad nieuwe winkelruimten toe te voegen. Het gevolg is dat minder fortuinlijke locaties als C-locaties, aanloopstraten naar de binnensteden, verouderde kleine (buurt)winkelcentra en solitair gelegen winkels steeds meer te kampen krijgen met leegstand. De landelijke leegstand omvat inmiddels acht procent van de voorraad en is in enkele jaren ruimschoots verdubbeld. Het zijn met name zelfstandige winkeliers die het onderspit delven.

Vergrijzing
Een ander factor die grote invloed zal hebben op het winkel- en consumptiepatroon is de verandering van de bevolkingssamenstelling. De vergrijzing en ontgroening hebben tot gevolg dat de bevolkingsgroei afneemt. Daarnaast is een herstel van de consumptieve bestedingen op de korte termijn niet te verwachten. Tel daar het enorme aantal plannen voor nieuwe winkelruimte bij op en het is niet moeilijk te voorspellen dat de huurprijzen en daarmee ook het rendement op winkelvastgoed steeds meer onder druk zal komen te staan. De toplocaties in binnensteden en langs de stadsranden zullen er nauwelijks onder lijden, maar de NVB verwacht serieuze problemen bij de B- en C- locaties. Het is de vraag of de tendens van modernisering en schaalvergroting te keren is. In de binnensteden liggen volgens de NVB echter kansen genoeg. De uitdaging ligt in het verbeteren van de herkenbaarheid, bereikbaarheid en parkeergelegenheid.

De Thermometer Winkels is een tweejaarlijkse uitgave van NVB en komt tot stand in nauwe samenwerking met de Faculteit Geowetenschappen van de universiteit van Utrecht en onderzoeksbureau STOGO onderzoek + advies.


...informeert
Een nette planeet afleveren aan onze kinderen

...start
'Leuk om een bedrijf op te bouwen'

...innoveert
Kunstmest uit fosfaatrijk afvalwater

...stimuleert
ZIE 2005 positief ervaren

...onderneemt
"Groei moet je goed voorbereiden"

...verheldert
Hoe groei ik boven het maaiveld uit?

...feliciteert
Jong Management Zeeuws-Vlaanderen viert tienjarig jubileum

....rijdt
Zakelijk onderweg

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...presenteert
Business Park Zierikzee

...presteert
Het bruisende hart van Zeeland

...onderzoekt
Succes trekt succes aan

...verenigt
Sterk door samenwerking

...viert
Tijd voor feest!

...recreëert
The City that never sleeps

...bouwt
Optelsom van fragmenten

...berekent
MKB, weinig ziekteverzuim: toch maatregelen treffen!

...profiteert
Veel belangstelling voor Contacta 2005

...feest
Al 15 jaar swingen langs de Walcherse kust

...ontwikkelt
BOS 2005: Economische toekomst

...combineert
Toenemende interactie tussen onderwijs en bedrijfsleven

...ondervindt
'Aan de detailhandel wordt meer verdiend dan in de detailhandel zelf'