In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
September 2005
File not found.

Kunstmest uit fosfaatrijk afvalwater

Adviesburo voor milieutechniek Colsen b.v. uit Hulst wist op 23 juni op overtuigende wijze de door Syntens ingestelde prijs Emergo van ZIE 2005 te winnen. Het principe waarvoor het bureau de prijs kreeg, fosfaten halen uit vloeibare afvalstromen en daarvan kunstmest maken, bestaat al een jaar of veertig. Maar het is Colsen met het Anphos(r) procédé als eerste gelukt om de laboratoriumopstelling werkend toe te passen in de praktijk.


Lid van Gedeputeerde Staten mevrouw M. le Roy overhandigt EMERGO prijs aan Joop Colsen.

Fosfaten worden uit het water gehaald met behulp van ijzer- of aluminiumzouten. De productie van deze dure hulpmiddelen belasten het milieu zwaar. Bovendien levert de neerslag vervuild zuiveringsslib op dat weer tegen forse kosten moet worden afgevoerd. Het procédé voor een milieuvriendelijk en financieel aantrekkelijk alternatief bestaat al jaren maar tot voor kort lukte het de onderzoekers niet om de resultaten van de laboratoriumopstelling om te zetten naar praktische toepassingen. ,,Met behulp van Nederlandse en Europese subsidie hebben we bij Lamb Weston/Meijer in Kruiningen een proefopstelling gemaakt'', vertelt Joop Colsen. Hij is oprichter en directeur van het gelijknamige adviesbureau voor milieutechniek dat zich de afgelopen 15 jaar gespecialiseerd heeft in het ontwerpen en realiseren van installaties op het gebied van grond, lucht en water waarbij nieuwe technieken essentieel zijn. ,,Ook ons lukte het eerst niet om de resultaten uit het laboratorium te evenaren.
We hebben toen stap voor stap het proces geanalyseerd. Uiteindelijk bleek het geen technische tekortkoming te zijn maar een fysisch probleem.'' Syntensadviseur Willy Reiniers ondersteunde Colsen tijdens dit proces onder meer door als klankbord te fungeren.

Omdat het bij de aardappelverwerkende industrie om vloeibare afvalstromen gaat die in grote, constante hoeveelheden de fabriek verlaten, werd in de proefopstelling het procédé met continu stromend afval uitgevoerd. Uit de analyses bleek dat deze constante aanvoer van nieuw afvalwater het kristallisatieproces - dat fosfaat en ammonium met behulp van magnesium omzet in struviet - verstoort. Colsen: ,,We zijn toen anders gaan werken en dat was de basisoplossing van het probleem.'' Lopende het vervolgonderzoek werden ook andere problemen opgelost en na goedkeuring van het hoofdkantoor van de aardappelverwerker in Amerika werd begin 2004 de eerste fase van de Anphos(r) installatie in gebruikgenomen.
De Anphos(r) methode is een kristallisatieproces waarbij magnesium, ammonium en fosfaat samen het kunstmest struviet (MAP) vormen. Magnesium is niet duur en kent een lage milieubelasting. Het fosfaatrijke afvalwater wordt eerst zonder zuurstof (anaërobe) gezuiverd waardoor de stikstof in het afvalwater wordt omgezet in ammonium. Het resultaat van het Anphos(r) proces is dat tachtig procent van de fosfaten door het magnesium verwijderd is. Tegelijkertijd bindt magnesium eenvijfde van het aanwezige ammonium. Het eindresultaat is gezuiverd afvalwater met bezonken MAP. Na scheiding van de waterfractie en droging kan het MAP als kunstmest verkocht worden. Het behandelde water wordt vervolgens in een aërobe (met zuurstof) zuiveringsinstallatie nabehandeld. Dit levert minder aëroob slib op van betere kwaliteit en er is veel minder energie nodig voor de beluchting van het zuiveringsproces nodig.


Staatssecretaris mevrouw K. van Gennip stuurde een videoboodschap.

Inmiddels zijn de kinderziektes uit fase 1, vooral rond de toevoer van het heel fijne magnesium, verholpen. Het rendement van de eerste Anphos(r) installatie, goed voor honderd kuub per uur, is uitstekend. De tweede fase, met eenzelfde capaciteit, is begin 2005 in gebruikgenomen. Colsen heeft bij aardappelverwerkende industrie firma Kroef een installatie gebouwd en voor de zuivelindustrie lopen momenteel testen. ,,Anphos(r) is voor fosfaatrijk afvalwater een heel goede en duurzame oplossing die de industrieën veel geld kan besparen'', meent Colsen. ,,De terugverdientijd van een Anphos(r) installatie is twee tot drie jaar. Dat maakt dit procédé nog eens extra interessant.''
Momenteel werkt Colsen aan de ontwikkeling van een mestverwerking waarbij de mest volledig wordt gesplitst in kunstmest, energie en water. Het Anphos(r) proces zal hiervan een onderdeel vormen.

Internet: www.colsen.nl

De Emergo is een prijs die door Syntens, het innovatienetwerk voor ondernemers, is ingesteld. Ondernemers die een innovatief idee, proces of dienst werkend hebben toegepast en daar resultaten mee boeken, kunnen voor deze prijs in aanmerking komen.
Syntens heeft de Emergo dit jaar voor de derde keer uitgereikt. Colsen ontving een innovatievoucher van € 2.500 en een kunstzinnige fotoreportage in het kader van 'Beroemd in Zeeland'.

Syntens,
Innovatienetwerk voor ondernemers

Bezoekadres:
Buitenruststraat 225
4337 ER Middelburg

Postadres:
Postbus 8128
4330 EC Middelburg

T: 0118-628141
F: 0118-628181
I: www.syntens.nl
E: middelburg@syntens.nl


...informeert
Een nette planeet afleveren aan onze kinderen

...start
'Leuk om een bedrijf op te bouwen'

...innoveert
Kunstmest uit fosfaatrijk afvalwater

...stimuleert
ZIE 2005 positief ervaren

...onderneemt
"Groei moet je goed voorbereiden"

...verheldert
Hoe groei ik boven het maaiveld uit?

...feliciteert
Jong Management Zeeuws-Vlaanderen viert tienjarig jubileum

....rijdt
Zakelijk onderweg

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...presenteert
Business Park Zierikzee

...presteert
Het bruisende hart van Zeeland

...onderzoekt
Succes trekt succes aan

...verenigt
Sterk door samenwerking

...viert
Tijd voor feest!

...recreëert
The City that never sleeps

...bouwt
Optelsom van fragmenten

...berekent
MKB, weinig ziekteverzuim: toch maatregelen treffen!

...profiteert
Veel belangstelling voor Contacta 2005

...feest
Al 15 jaar swingen langs de Walcherse kust

...ontwikkelt
BOS 2005: Economische toekomst

...combineert
Toenemende interactie tussen onderwijs en bedrijfsleven

...ondervindt
'Aan de detailhandel wordt meer verdiend dan in de detailhandel zelf'