In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
September 2005
File not found.

Hoogwaardige kwaliteit staat centraal

Nu de gemeenteraad haar goedkeuring heeft gegeven aan de uitvoering van het Masterplan zullen binnen afzienbare tijd de eerste contouren van het prestigieuze Business Park Zierikzee langs de Weg naar De Val, de A256, duidelijk zichtbaar zijn.


Business Park Zierikzee.

Bij deze oostelijke entree van de stad zullen het landschappelijk groen en de waterpartijen geleidelijk overgaan in kwalitatief hoogwaardige bedrijfsgebouwen.

Visitekaartje
Het Masterplan Business Park Zierikzee is in samenspraak met diverse partijen tot stand gekomen. Het voldoet aan de strenge voorwaarden van een hoogwaardig bedrijventerrein dat grenst aan een stad zoals Zierikzee met haar vele beeldbepalende monumenten. Qua hoogte mag het Business Park het stadssilhouet dan ook niet aantasten. Het nieuwe visitekaartje langs de route naar Goes en de Westerscheldetunnel (de Weg naar de Val), de Julianastraat en de Platteweg wordt van noord naar zuid in drie fasen gebouwd. Daarbij zal elke fase eerst volledig zijn afgerond, eer met de volgende fase wordt begonnen. Wethouder de heer A. (Ton) Croné: "Zover is het echter nog niet. Eerst wordt een rotonde aangelegd in de Julianastraat waarop de toekomstige ontsluitingsweg naar bedrijventerrein De Zuidhoek zal aansluiten. Daarna gaan wij een groene en waterrijke zone realiseren tussen die weg en de bestaande bebouwing van de Julianastraat. Dat wordt het overgangsgebied van de stadskern naar de bedrijfsgebouwen.
Er zullen woningen met een kantoorachtige functie worden gebouwd, een zogenaamde 'woon-werkzone'. Die gaan wij in eigen beheer uitgeven. Aan de andere zijde van de nieuwe ontsluitingsweg komt de eerste fase van het 15 hectare grote Business Park. De uitgifte daarvan zal in samenwerking met een toekomstige professionele partner worden gerealiseerd. Op de zichtlocaties aan de Weg naar de Val en aan de Platteweg zullen gebouwen komen, die passen bij het historische karakter van Zierikzee, maar waar zeker ook ruimte is voor individuele expressie. Daarachter zijn andersoortige kwaliteitsgebouwen, wegen, laad- en losruimtes en parkeerplaatsen voorzien."

Goede prijs-kwaliteit-verhouding
Marktonderzoek heeft uitgewezen dat ondernemers uit alle marktsegmenten, zowel uit Zierikzee, alsook daarbuiten zich om diverse redenen graag willen vestingen op het nieuwe terrein. Zo is het ene bedrijf uit zijn "jas" gegroeid, het andere wil een representatieve vestiging in Zierikzee openen en voor weer een ander is een locatie aan de buitenrand gunstiger dan de bestaande in de binnenstad. Met name voor de woon-werkzone is veel belangstelling. "Het Business Park heeft dus zeker potentie, want het voldoet mede dankzij de gunstige prijs-kwaliteitverhouding aan de vraag naar representatieve bedrijfsgebouwen, een hoger segment dan wij tot nu toe hadden", gaat de heer Croné verder. "Daar zijn wij best trots op.

F2: Wethouder A. (Ton) Croné.

Momenteel zijn wij de procedures aan het afronden, waarna wij kunnen starten met het uitwerken van het bestemmingsplan. Ook zal een logo worden ontwikkeld, waarin de identiteit van het Business Park tot uiting komt. Daarna kan een grootse promotiecampagne starten. We streven ernaar het plan in 15 jaar te realiseren. Dat is uiteraard afhankelijk van het succes."

Parkmanagement
Het Business Park is gericht op ondernemers die kwaliteit in brede zin hoog in het vaandel hebben staan en bereid zijn daarin te investeren. "De opzet van het Business Park vraagt om een moderne aanpak van het beheer, om parkmanagement", zegt projectleider ing. P.J. (Paul) van Tuil. "Dat is gericht op het behouden van de ruimtelijke kwaliteit op de langere termijn, waardoor veroudering en de noodzaak tot revitalisering in de toekomst voorkomen wordt.

Aan bedrijfsvestiging is dan ook een verplicht lidmaatschap van de beheerorganisatie van het parkmanagement gekoppeld plus afname van het basispakket. Dat omvat het onderhoud van de zichtbare (collectieve) buitenruimte en de calamiteiten- en criminaliteitspreventie, maar biedt tevens ruimte aan inbreng van de daadwerkelijke gebruikers. Parkmanagement verhoogt immers de betrokkenheid van de ondernemers."

Wonen, werken en recreëren
Tegen alle ondernemers zegt wethouder Croné: " Kom hier naartoe! Schouwen-Duiveland biedt een aantrekkelijke combinatie van wonen, werken en recreëren. Wij zijn altijd bereid, samen met u de vestigingsmogelijkheden te bestuderen. Speciaal voor de contacten met het bedrijfsleven hebben wij bedrijfscontactfunctionaris Huig Bode aangesteld. Uiteraard is ook Paul van Tuil altijd bereikbaar voor vragen over het Business Park. Omdat de economie een deel is van het leven, besteden wij ook veel aandacht aan een goed woonklimaat. De nieuwbouwwijken Noorderpolder en Poortambacht zijn daarvan mooie voorbeelden. Die bieden de ondernemer bijvoorbeeld de mogelijkheid om de oplevering van zijn woning in overeenstemming met die van zijn bedrijfspand te laten plaatsvinden. De beide woonwijken liggen bovendien op fietsafstand van het prachtige Business Park!"

Business Park Zierikzee
Telefoon: 0111 45 24 56
Fax: 0111 45 24 52
E-mail: paul.van.tuil@schouwend-duiveland.nl
Internet: www.schouwen-duiveland.nl


...informeert
Een nette planeet afleveren aan onze kinderen

...start
'Leuk om een bedrijf op te bouwen'

...innoveert
Kunstmest uit fosfaatrijk afvalwater

...stimuleert
ZIE 2005 positief ervaren

...onderneemt
"Groei moet je goed voorbereiden"

...verheldert
Hoe groei ik boven het maaiveld uit?

...feliciteert
Jong Management Zeeuws-Vlaanderen viert tienjarig jubileum

....rijdt
Zakelijk onderweg

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...presenteert
Business Park Zierikzee

...presteert
Het bruisende hart van Zeeland

...onderzoekt
Succes trekt succes aan

...verenigt
Sterk door samenwerking

...viert
Tijd voor feest!

...recreëert
The City that never sleeps

...bouwt
Optelsom van fragmenten

...berekent
MKB, weinig ziekteverzuim: toch maatregelen treffen!

...profiteert
Veel belangstelling voor Contacta 2005

...feest
Al 15 jaar swingen langs de Walcherse kust

...ontwikkelt
BOS 2005: Economische toekomst

...combineert
Toenemende interactie tussen onderwijs en bedrijfsleven

...ondervindt
'Aan de detailhandel wordt meer verdiend dan in de detailhandel zelf'