In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
September 2005
File not found.

Burgemeester drs. D.J. van der Zaag:
Het bruisende hart van Zeeland

Alles beweegt in Goes. De stad zit vol dynamiek. Sinds de opening van de Westerscheldetunnel komen de belangrijke verkeersaders Breda-Vlissingen en Gent- Terneuzen-Rotterdam er samen. Niet alleen daardoor, maar zeker ook door de zakelijke instelling van de Goesenaren, is Goes met recht het bruisend hart van Zeeland."Goesenaren klagen niet, maar klaren het werk", vertelt burgemeester drs. D.J. van der Zaag. Het succes trekt de laatste jaren ook steeds meer ondernemers van buiten de provincie aan. Voor kavels op het bedrijventerrein De Poel II en in het Stationspark is grote belangstelling.


Burgemeester drs. D.J. van der Zaag.

"Goes is een prettige stad om te werken en om te wonen", vervolgt de burgemeester. "Het leefklimaat is er goed. De gemeente bestaat uit de stad Goes met daar rondom onze zeven prachtige dorpen. Hoewel er in heel de gemeente maar 37.000 mensen wonen, zijn er voorzieningen voor een veel groter aantal. Goes is nu eenmaal de enige stad in Zuid- en Noord-Beveland en heeft daardoor veel voorzieningen die voor heel de regio van belang zijn. Denk aan ons prachtige centrumwinkelgebied, de gezondheidszorg, de vele scholen en onze sportcomplexen, aan theater de Mythe en aan de Zeelandhallen. Onze veelzijdige voorzieningen zijn echter nog steeds op de menselijke maat gestoeld."

Toekomstige woonwijken
Goes is de snelst groeiende gemeente van Zeeland. Die groei komt bijna helemaal door een vestigingsoverschot. Om aan de vraag naar woningen te kunnen blijven voldoen, worden nieuwe woonwijken ontwikkeld. In Goes-Zuid is de wijk Ouverture bijna afgerond. De nieuwe wijken Aria en -aan de noordzijde- Mannee staan op stapel. Een andere ontwikkeling is de omvorming van het havengebied tot wonen aan het water. Van der Zaag: "Binnen onze gemeente ligt de vergrijzing boven het landelijk gemiddelde, overigens mede door een concentratie van ouderenvoorzieningen voor de regio. De doelgroep senioren biedt ons nieuwe kansen, zoals het bouwen van levensbestendige woningen."

Enquête
Veiligheid staat bij de gemeente Goes en bij de inwoners hoog in het vaandel. "We horen tot de landelijke top als het gaat om veiligheidsbeleid. Toch vraagt dit thema om constante aandacht. Daarom houden wij binnenkort een enquête onder het uitgaanspubliek van 16-27 jaar. Ongetwijfeld zullen daaruit verbeterpunten komen", meent de burgemeester.

Bedrijfsbezoeken
Het college van B&W onderhoudt nauwe contacten met het bedrijfsleven en bezoekt per jaar gemiddeld zes Goese bedrijven en instellingen. Daarnaast hebben alle leden individueel contact met ondernemers bij evenementen of andere bijeenkomsten.

Sloegebied
"Wij volgen de economische ontwikkeling van het Sloegebied nauwgezet. Natuurlijk zijn wij gebaat bij groei, maar de toenemende goederenstroom per spoor is voor ons een punt van zorg. De spoorlijn gaat dwars door Goes. Meer containers per trein betekent langere wachttijden bij de spoorovergangen, geluidsoverlast en meer trillingen voor de bewoners van de huizen aan het spoor. B&W Goes pleiten samen met de provincie voor definitieve oplossingen voor deze problemen", aldus de burgemeester.

Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG)
Van der Zaag is voorzitter van de Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG). Daarvan zijn alle dertien Zeeuwse gemeenten lid. De VZG koopt bijvoorbeeld gezamenlijk energie in voor de openbare verlichting, is betrokken bij de verkeersveiligheid in de provincie en bij de imagocampagne 'Welkom in Zeeland'. Als voorzitter van de VZG vertegenwoordigde de heer Van der Zaag Zeeland binnen het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Gekozen burgemeester
"Goes is een unieke gemeente", besluit Van der Zaag. Zij heeft namelijk twee burgemeesters. Jaarlijks installeert de Stichting Goes Promotie de door de jeugd gekozen kinderburgemeester, dit jaar is dat Jazz de Koene. Eén dag per jaar is Goes kinderstad. Er is ook een kindercollege dat actief werkt volgens een eigen programma. De kinderburgemeester vervult voornamelijk ceremoniële taken, zoals het openen van winkels. Samen met haar heb ik de vlag van het nieuwe stadskantoor gehesen."


...informeert
Een nette planeet afleveren aan onze kinderen

...start
'Leuk om een bedrijf op te bouwen'

...innoveert
Kunstmest uit fosfaatrijk afvalwater

...stimuleert
ZIE 2005 positief ervaren

...onderneemt
"Groei moet je goed voorbereiden"

...verheldert
Hoe groei ik boven het maaiveld uit?

...feliciteert
Jong Management Zeeuws-Vlaanderen viert tienjarig jubileum

....rijdt
Zakelijk onderweg

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...presenteert
Business Park Zierikzee

...presteert
Het bruisende hart van Zeeland

...onderzoekt
Succes trekt succes aan

...verenigt
Sterk door samenwerking

...viert
Tijd voor feest!

...recreëert
The City that never sleeps

...bouwt
Optelsom van fragmenten

...berekent
MKB, weinig ziekteverzuim: toch maatregelen treffen!

...profiteert
Veel belangstelling voor Contacta 2005

...feest
Al 15 jaar swingen langs de Walcherse kust

...ontwikkelt
BOS 2005: Economische toekomst

...combineert
Toenemende interactie tussen onderwijs en bedrijfsleven

...ondervindt
'Aan de detailhandel wordt meer verdiend dan in de detailhandel zelf'