In de periode 2000 - 2007 verscheen in Zuidwest-Nederland het blad 'De Ondernemer'.
Hier vindt u het online archief van deze uitgaves, gepubliceerd door SiteSupport Online Communicatie. De actuele website van deOndernemer vindt u op www.deondernemer.nl
Oktober 2005
File not found.

Inhaalverbod op Zeeuwse hoofdwegen

Er komt een inhaalverbod op de Zeeuwse hoofdwegen zodra er meer dan 7000 voertuigen per etmaal over een weg rijden. Dit is één van de maatregelen die Provincie, waterschappen en Rijkswaterstaat binnenkort in het Zeeuwse verkeersveiligheidsbeleid vaststellen.

Langzaam (landbouw-) verkeer mag uiteraard wel worden ingehaald. De Commissie Transport & Infrastructuur Zeeland maakt zich zorgen over de doorstroming van verkeer als er op grote schaal een inhaalverbod wordt toegepast.

De commissie pleit voor het aanbrengen van (veilige) inhaalmogelijkheden zoals een extra inhaalstrook direct na een rotonde. De commissie vraagt om regelmatig een inhaalstrook te maken, omdat er anders door de snelle verspreiding van inhaalverboden lange trajecten ontstaan zonder de mogelijkheid om in te halen. Met een inhaalverbod zal op wegen als de Dammenroute en op het hoofdwegennet in Zeeuws-Vlaanderen de bereikbaarheid verminderen. Dit leidt tot ergernis onder weggebruikers. Door het verschil in acceleratie tussen personenauto's en (zwaar) vrachtverkeer is vooral direct na kruisingen en rotondes veilig inhalen mogelijk, stelt de commissie. In een aparte reactie op het Meerjarenprogramma Infra-structuur Zeeland 2006-2010 heeft de commissie gevraagd om het nodige geld te reserveren voor de aanleg van dergelijke inhaalstroken.

Meer informatie:
Paul Geertman,
telefoon (0118) 67 35 38


...organiseert
Goede wisselwerking tussen gemeentebestuur en bedrijfsleven

...onderneemt
De stap naar het zelfstandig ondernemerschap wagen

...begeleidt
Merendeel bedrijfsoverdrachten slecht voorbereid

...informeert
Contacta weer tot de nok toe gevuld

...viert
5 jaar de Ondernemer

...innoveert
Gemak dient de mens en wordt gewaardeerd

...initiëert
Personeelswissel bij Syntens

....zorgt
Seminar "Met zorg ondernemen"

...presenteert
De Contacta in de Zeelandhallen

...stelt
Inhaalverbod op de Zeeuwse hoofdwegen

...werkt
Deelnemende bedrijven presenteren prima gamma

...onderscheidt
Paviljoen Schouwen-Duiveland groter dan vorig jaar

...promoot
Zeeuws-Vlaamse eenheid

...automatiseert
ICT Plein op de Contacta 2005

...overhandigt
Kwaliteitsprijs voor Dim van Dijke.

...belegt
De Beleggingsadviseurs

...vestigt
Contacta en Ondernemers Contact Goes

...beschouwt
Zeeuwse bedrijfsleven presenteert MVO Blikopener Manifest

...staat
Deelnemers Contacta 2005

...werpt
Instroomprobleem in de procesindustrie

...spreekt
In 't kort

...bedenkt
Nieuwe ideeën belangrijk voor goed ondernemerschap

...opent
Indrukwekkende speech bij opening academisch jaar

...confronteert
Infobijeenkomst Business On Stage

...veilt
Junior Kamer Walcheren organiseert de JKW-veiling

...rijdt
Corvette, Opel Astra en Toyota Avensis

...beweegt
Traditionele rolverdeling in de bouw op de schop?

...ontwikkelt
Dynamiek onder bedrijfsruimtegebruikers hoog

...creëert
Nieuwe generatie Zeeuwse kunstenaars

...bezoekt
Als ondernemer terug op de Contacta